در پاسخ به پیام جمعی از مادران و خانواده‌های جانباختگان فدائیان خلق

ما فرزندان شما نه در کنار شیخ و نه در کنار شاه نخواهیم ایستاد!

عزیزان، درودهای ما را بپذیرید!

قبل از هر چیز ما نیز بنوبه خود، پنجاهمین سالگرد بنیانگذاری جنبش فدایی را به شما مادران سرفراز فدائی تبریک میگوییم و خرسندیم که علیرغم تمام مصائبی که براثر وضعيت فلاکت بار حاکم بر کشورمان تحمل می کنيد و علیرغم ظلم و ستمی که روزمره از جانب حاکمان و مامورين جمهوری اسلامی برشما روا داشته میشود، همچنان استوار در مبارزه عليه استبداد و برای نیل به آزادی و عدالت اجتماعی در کنار یکدیگر ایستاده ايد. 

نگرانی های شما برای ما قابل فهم است. ما در پاسخ به نامه ۱۳ سال پیش شما نوشتیم: «‌ ما بسیار خرسندیم که شما فعالیت ها و دیدگاه های سازمان را از نزدیک تعقیب می کنید و نگرانی ها و دغدغه های خود را با مسئولین در میان می گذارید. نامه شما نشانه دیگری است از این که نیروی جنبش فدائیان همچنان زنده و پویا است و دو رژیم سرکوبگر قادر نشده اند بر حیات آن نقطه پایان بگذارند. ما از این که شما مسائلی را که در مورد فعالیت سازمان برایتان مطرح است، با ما در میان گذاشته اید، سپاسگزار شما هستیم.» ما در آن نامه به بخشی از نگرانی ها و دغدغه های شما و ما پاسخ گفتيم و خاطر نشان کرديم که ما هم چنان بر آرمان های بنيانگذاران جنبش فدائی پای بنديم.

عزیزان!

شما در نامه اخیرتان خطاب به شورای مرکزی سازمان، پس از مروری بر نامه ۱۳ سال پیش، نگرانی اتان را اینگونه ابراز کرده اید: «در شرایطی که اکثریت مردم پس از کشتار سالهای ۹۶ و ۹٨ در زیر ایدۀ تحریم انتخابات و اعلام «نه‌»ی بزرگ به جمهوری اسلامی متحد می‌شوند و در شرایطی که حکومت حتی به مزار بی نام و نشان فرزندان ما در خاوران هم رحم نمی‌کند بعضی از شما یاران سابق فرزندان و عزیزان ما با مشارکت در این شوی مضحک انتخاباتی و در همراهی با جناحهایی از این رژیم در فکر ابقاء و ادامۀ حیات نکبت‌بار جمهوری اسلامی هستید! با این سیاستهای فاجعه بار شما و دوستان دیگرتان که به سلطنت و در نهایت به آمریکا دخیل بسته‌اند و هویت مستقلی برای خود متصور نیستند، ما هنوز هم از آینده‌ی مبهم بزرگترین بخش جنبش فداییان خلق بیمناک هستیم.»

در نامه شما اضافه شده است: "و شما چه کردید؟ دو شقه شدید، گروهی بدنبال تغییر رژیم با همدستی سلطنت‌طلبانی چون شهریار آهی و رضا پهلوی رفتید. همانهایی که با انسداد سیاسی و بستن تمامی منفذهای اجتماعی و تنگ کردن عرصه بر نیروهای چپ و دمکرات، زمینه را برای ظهور متحجرین مذهب فراهم ساختند و گروهی دیگر در راستای سیاست نادرست و ذلت بار «شکوفایی جمهوری اسلامی!» هر روز از دامن جناحهایی از این حکومت قرون وسطایی آویزانند".

در رابطه با موضوعات مطروحه در نامه اخیر شما، بیان چند نکته مرکزی را ضروری میدانیم:

۱. تغییرو خللی در دیدگاه های ما در طول ۱۳ سال گذشته بوجود نیامده و هیچگاه سازمان از مسیری که هویت سیاسی و تاریخی آن را تعریف کرده، همان هویتی که ما را از نحله ها و نیروهای استبدادی جدا میسازد دور نشده است. نه بدنبال سلطنت طلبان رفته و نه در کنار حکومت جمهوری اسلامی  ایستاده و نه به دفاع از بقای این ساختار فاسد، مستبد و مردم ستیز پرداخته است. سازمان ما، همچنان همراه و در کنار مردم در مبارزه علیه استبداد و برای آزادی و بهروزی میهن مان ایستاده است.

۲. برای رفع ابهاماتی که در رابطه با موضع سازمان پیرامون انتخابات ریاست جمهوری امسال پیش آمده بود، شورای مرکزی سازمان اخیرأ اطلاعیه ایی منتشر و در آن تصریح کرد که: « موضع گیری های سازمان ما پیرامون مسائل گوناگون صرفاً توسط شورای مرکزی آن صورت می‌گیرد. شورای مرکزی سازمان در پیروی از مضامین مصوبات کنگرۀ خود در ارتباط با چارچوب کنش گری سازمان، در قبال انتخابات ریاست جمهوری اقدام به موضع گیری نکرده و نخواهد کرد.»

۳. ما دو "شقه" ای شدن سازمان را با مشخصاتی که شما عزیزان در نامه اتان برشمرده ايد، واقعی نمی دانيم  و در واقعيت هم چنين تقسيمی صورت نگرفته است

۴. بر همین اساس انتظار ما از شما و دیگر عزیزانی که جنبش فداییان و دستاوردهای آن برایشان ارزشمند و گرامی است، این است که سازمان را بر پایه مواضع و اقدامات رسمی نهادهای هدایت گر و معرف سازمان قضاوت کنید.  بدیهی است که موضع و عملکرد انفرادی اعضای سازمان که در نامه شما با عبارت "بعضی از شما یاران سابق فرزندان و عزیزان ما" آورده شده است، ارتباطی به مواضع رسمی سازمان ندارد.

در پایان، بر همان عهد و همان آرزو که در پاسخ به نامه  ۱۳ سال پیش شما نوشتیم، پای فشرده و همچنان: « به شما اطمینان می دهیم که برای تحقق آرمان های عزیزانمان که آرمان های دیروز و امروز سازمان است، مبارزه خواهیم کرد و پرچم دفاع از صلح، آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم را زمین نخواهیم گذاشت. امید و آرزو این که شما را همواره در کنار خود داشته باشیم و شما هم هر زمان لازم دیدید نگرانی ها و دغدغه های خودتان را با ما در میان بگذارید.»

با احترام به شما و ایمان به پیروزی راهمان

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت)‌

پنج شنبه ۲۷ خرداد ‍۱۴۰۰

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

در رابطه با جوابیه سازمان باید گفت نگاهی به مطالب آقای فرخ نعمتی پو بیندازید. ایشان دعوت به حضور در انتخابات به نفع همتی را تشویق می کند. مقاله آقای همتی،همتی را دوباره نگاه کنید. این آقای نعمت پور مرتب در کارآنلاین مطلب می نویسد و عضو سازمان است. خانم ملیحه محمدی و فرخ نگهدار عضو سازمان هستند و مرتب مردم را تشویق به حضور در انتخابات کرده اند. آقای فریدون احمدی عضو سازمان است و رابطه نزدیکی با سلطنت طلبان دارد. آقای فتاح پور عضو سازمان است یکی به در می زند یکی به تخته. مرکزیت سازمان که معلوم نیست کجاست و چه کسی است تحریم می کند و اعضای سازمان مردم را تشویق به شرکت در انتخابات. سازمان باید مشخص کند دموکراسی یعنی اینکه هر کس هر چه خواست بگوید یا اینکه دمکراسی یعنی اینکه اقلیت رای اکثریت را قبول کند و به آن تمکین کند.