شمارۀ ٦ مجلۀ دانش و اميد

 شمارۀ ٦ مجلۀ دانش و اميد (تير ماه ١٤٠٠)، منتشر شد: جستارهايي از ايران امروز؛ فراز و فرودهاي آمريکاي لاتين؛ ونزوئلا زير ذره‌بين؛ يادی از ايگور ليگاچف؛ صفحات ويژۀ هنر و ادبيات؛ امپرياليسم و ضد امپرياليسم امروز؛ حماسه‌های 23 و 30 تير؛ ...

 

 

 

افزودن نظر جدید