پی افکنیم زندگی نوین

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ واحد نروژ برگزار می کند. هشتم تیر ١٣٥٥، روز جانباختگان فدائی خلق. این برنامە در رسانه اجتماعی کلاب هاوس با نام "رمز ماندگاری جنبش فدائیان خلق" برگزار می شود.
شنبە ١٢ تیرماە ١٤٠٠، برابر با ٣ ژوئیە ٢٠٢١، ساعت ٢١:٣٠ بە وقی ایران و ١٩ بە وقت اروپای مرکزی.
با حضور: رقیە دانشگری، سیاوش رنجبر، فرخ نگهدار و تهماسب وزیری

رقيه دانشگری:

دکتر رقيه دانشگری تحصیلات دانشگاهی اش را در رشته داروسازی در دانشگاه تبریز گذرانده است. او در سال ۱۳۴۹ با مناف فلکی تبریزی در ارتباط قرار می گيرد، در اوایل اردیبهشت ۱۳۵۰ زندگی مخفی را بر می گزيند و در تهران با مسعود احمدزاده هروی مرتبط می شود. او از همان زمان به خانه ی تیمی می پيوندد و تا تاریخ دستگیری با احمد زیبرم، اسدالله مفتاحی و مناف فلکی تبریزی در خانه زندگی می کند. در ۲۳ تیر ۱۳۵۰ دستگیر و در دادگاه به ده سال حبس محکوم می شود. در آستانه ی انقلاب از زندان آزاد و چندی بعد به سازمان فدائیان خلق ایران می پيوندد. رفيق دکتر دانشگری در اردیبهشت ۱۳۶۲ از کشور خارج و به مدت ۷ سال در هیئت تحریریه رادیو زحمتکشان ایران در افغانستان مشغول به کار می شود. همسر اول او علیرضا اکبری شاندیز در سال ۱۳۶۴ اعدام شد.

سیاوش رنجبر دائمی:

دکتر سیاوش رنجبر دائمی استادیار تاریخ معاصر ایران در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند است. او پیشتر همین سمت را در دانشگاه منچستر عهده دار بود. رشته تخصصی او تاریخ سیاسی ایران پس از شهریور ۱۳۲۰ است. دکتر رنجبر اکنون مشغول تدوین تعدادی پژوهش درباره تاریخ چپ ایران است. در چند ماه اخیر او مقاله هایی درباره حزب توده و مسئله ارضی و نسخه ویرایش شده مقاله خود در مجموعه "راهی دیگر" را که به همت تورج اتابکی و ناصر مهاجر تدوين شده است در دست انتشار دارد.

فرخ نگهدار:

فدایی خلق، فرخ نگهدار، عضو گروه جزنی از سال ۱۳۴۲. زندانی سیاسی به مدت ۹ سال به اتهام عضویت در سازمان. عضو هیات مسئولین سازمان در دوران انقلاب. عضو نخستین کمیته مرکزی منتخب بعد از انقلاب. دبیراول منتخب سازمان از سال ۱۳۶۱ تا نخستین کنگره سازمان در سال ۱۳۶۹. عضو فعال ارگان های مختلف سازمان در فاصله ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۰. طی دهسال اخیر فرخ از پذیرش مسئولیت در ارگان های تشکیلات سازمان در خارج کشور امنتاع داشته است. فرخ نگهدار فارغ التحصیل دانشگاه لندن در رشته اقتصاد و سیاست گذاری عمومی در سطح کارشناسی ارشد است. او در دو دهه اخیر به عنوان کارشناس و تحلیلگر مسایل راهبردی در رسانه های مختلف به عنوان مهمان فعال بوده است.

طهماسب وزیری:

طهماسب وزیری متولد ۱۳٢۸ دانشجوی دانشگاه تهران از اعضای مخفی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در زمان شاه وعضو کمیته مرکزی سازمان و از مسئولین سازماندهی تشکیلات سازمان بعد از ضربه ۶۲تا ۶۵، سه سال پناهنده در افغانستان و عضو شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در چندین دوره و تا کنون.

افزودن نظر جدید