گزارش آکسیون "جمهوریخواهان ایران در بلژیک" روبروی پارلمان اروپا در بروکسل

با شروع اعتصابات کارگران صنایع نفت، پتروشیمی و گاز و سراسری شدن آن در 61 واحد و پیوستن هزاران کارگر به این اعترضات حق طلبانه و مسالمت آمیز، فراخوانی به تظاهرات در برابر پارلمان اروپا برای همبستگی و حمایت از اعتصاب و مطالبات کارگران صنایع نفت و پتروشیمی در روز دوشنبه 7 تیر 1400 برابر با 28 ژوئن 2021 از طرف تشکل "جمهوریخواهان ایران در بلژیک" انتشار یافت.

در واقع با گسترش و  سراسری شدن اعتصاب کارگری و مصادف شدن برگزاری جلسه دوره ای "گروه ارتباط با ایران در پارلمان اروپا" باعث گردید فعالین تشکل "جمهوریخواهان ایران در بلژیک" برای اطلاع و جلب حمایت پارلمان اروپا، وسایل ارتباط جمعی و سندیکاهای بلژیکی در زمانی بسیار کم و در وقت کاری، آکسیونی یکساعته را روبروی پارلمان اروپا در میدان لوکزامبورگ برگزار کند.

یک اطلاعیه به زبان فارسی تهیه و در ده سایت و تعداد ی شبکه های اجتماعی انتشار یافت. و یک اعلامیه مطبوعاتی بزبان فرانسه انتشار و در اختیار وسایل ارتباط جمعی و سندیگاهای کارگری بلژیکی قرار داده شد.
در روز تظاهرات در حدود چهل نفر از ایرانیان جمهوریخواه، چپ و دمکرات در آکسیون روبروی پارلمان اروپا شرکت کردند.

در آکسیون بروکسل مجری برنامه دلیل تجمع جلوی پارلمان را به حاضرین به دو زبان فارسی و فرانسه توضیح داد. پس از آن برخی مسئولین تشکل صحبت های کوتاهی کردند و  از اقدامات حمایتی جریانات دمکراتیک و سیاسی و نهادهای حقوق بشری نمونه های را متذکر شدند. در میان برنامه شعارهایی در دفاع از اعتصاب و مطالبات کارگران صنایع نفت و پتروشیمی داده شد. علاوه بر شعارهای حمایتی از مبارزات کارگران، حاضرین در آکسیون خواهان اتحاد جنبش های اجتماعی مانند کارگران، معلمین، دانشجویان و زنان شدند.
 
شرکت کنندگان در آکسیون بروکسل شعارهایی به زبان فرانسه و فارسی در دفاع از کارگران اعتصابی و مطالبت شان در دست داشتند. سرودهای مبارزاتی در همبستگی با کارگران و مبارزات مردم کشورمان از پشت تربیون پخش شد. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بلزیک، با انتشار اعلامیه ای از تظاهرات بروکسل جمهوریخواهان حمایت کرد.

"جمهوریخواهان ایران در بلژیک" تلاش کردند مستقیم از طریق ارتباط هایی که داشتند با دفتر خانم  کورنیلا ارنست "رئیس گروه ارتباط با ایران در پارلمان اروپا" تماس بگیرند. خانم ارنست رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا پس از دیدن اطلاعیه مطبوعاتی« جمهوریخواهان ایران در بلژیک» و خبردارشدن از تظاهرات ما نوشت که در برلین بسر می برد و بصورت مجازی و ویدئویی در جلسه "گروه ارتباط با ایران در پارلمان اروپا" شرکت دارد و در ادامه توئیت زیر را در اکانت خود انتشار داد:

"همبستگی من امروز با کارگران ۶۱ واحد که اعتصاب کردند و برای بهترین شرایط کار و حقوق خود مبارزه می کنند."
https://twitter.com/ErnstCornelia/status/1409520590562729989?s=09

 

تظاهرات بروکسل در فضای دوستانه و سرشار از همبستگی با مبارزات عدالت خواهانه و عادلانه کارگران صنایع نفت به پایان رسید.متن اعلامیه مطبوعاتی به زبان فرانسه:

Communiqué de presseManifestation de solidarité à Bruxelles avec lestravailleurs et travailleuses des exploitations pétrolières et gazières ainsi que des usines pétrochimiques en Iran.

Les travailleurs et travailleuses (30 000 personnes) des exploitations pétrolières et gazières ainsi que des usines pétrochimiques iraniennes se sont mis en grève à South Pars, à Téhéran et dans tout l’Iran (61 centres d'activité pétrolière et pétrochimiques au total), ceci dans le cadre d’une action coordonnée appelée “Campagne de grève 1400” en référence à l’année en cours dans le calendrier iranien.

 

Les revendications immédiates des grévistes sont les suivantes : augmentation des salaires ; amélioration des conditions de travail y compris de l’hygiène et de la sécurité de l'environnement ; emploi direct par la compagnie pétrolière des travailleurs actuellement contractés par intérim et diminution du nombre d’entreprises intermédiaires ; réintégration de 700 ouvriers licenciés arbitrairement; contrats de travail permanents ; augmentation des congés ; abrogation des lois économiques spéciales et mise à fin de l'environnement sécuritaire ; …

Les Républicains Iraniens en Belgique soutiennent la grève nationale ainsi que les revendications légitimes des travailleurs.

Nous invitons tous les démocrates et syndicalistes belges et européens à se joindre à nous pour manifester ensemble notre solidarité et notre soutien à la grève et aux revendications des «travailleurs sous contrat dans les installations pétrolières et gazière ainsi que des usines pétrochimiques » en Iran.


Heure : 
Lundi 28 juin à 11h30


Lieu : 
Place du Luxembourg à Bruxelles, devant le bâtiment du Parlement européen


Organisateurs 
: Les Républicains iraniens en Belgique

27/06/2021


 

بخش: 

افزودن نظر جدید