به خشونت و پاسخ اعتراض مردم با گلوله، پایان دهید!

 

آنچه در دو هفته اخیر در خوزستان شاهد بوده ایم، عکس العمل منطقی و ناگزیر ساکنین این استان به بی توجهی های ساختاری و سیاسی حکومت به یکی از ثروتمند ترین و مهم ترین استان های کشور از لحاظ استراتژیک است. جمهوری اسلامی ایران پس از کرنش های دهه اول استقرار خود به خدمات و جان فشانی ساکنین خوزستان در نبردهای دفاعی در جنگ با عراق، نه تنها بازسازی خوزستان جنگ زده را از یاد برد، بلکه با سیاست های نابخردانە و مضر به تعادل طبیعی و با سیاست های دیکته شده اقتصاد نولیبرالی، بدون مشارکت مردم بومی در برنامه ریزی های کلان، زیست بوم منطقه را نیز هدف تخریب و نابودی قرار داد. سدسازی های متعدد بدون توجه به مطالعات موجود زمین شناسی در برخی نقاط از جمله در سد گتوند سرزمین های حاصلخیز را به شورزارهای وسیع تبدیل کرد. پاسخ مردم عاصی و ناراضی از این خسارات زیست محیطی مثل عادت همیشگی جمهوری اسلامی به ملاحظات امنیتی گره زده شد، و شرایط را به اینجا رسانید که دیگر امید کمی به آینده برای مردم این استان و بویژه جوانان مستعد و شایسته آن باقی گذاشته است.

مشکل خوزستان تنها مساله آب نیست، در خوزستانی که کارون، دز، کرخه، زهره، مارون و بهمن‌شیر را دارد؛ در استانی که یک‌سوم منابع آب سطحی ایران در آن جاری است، چرا مردم باید در چنین فلاکتی اسیر و گرفتار باشند؟ پاسخ روشن است! مشکل برنامه ریزی های غیرفنی کسانی ست که سیاست و منافع شخصی و گروهی برایشانبیش از تخصص، حفظ محیط زیست، و منافع عمومی اهمیت دارد. مساله انتقال بی برنامه آب و اختصاص و اولویت دادن به همه چیز بجز زندگی مردم بومی است. مساله تمرکز تصمیمات در تهران، مشهد و قم است برای مردمی که در این تصمیمات کلان کوچکترین نقشی بازی نمی کنند.

خوزستان از دیرباز مرکز صنایع پیشرفته و آغازگر بسیاری از این صنایع در کشور ما بوده است. تاسیسات صنعت نفت از یکصد سال پیش بهترین امکانات علمی، بهداشتی، آموزشی و زیرساخت های مدرن را به خوزستان آورد. تشکل های کارگری نفتگران از نخستین و پر سابقه ترین مراکز کنشگری (صنفی ـ سیاسی)‎‏‏ ایران بوده اند. طبقه کار و زحمت چنان در خوزستان شکل گرفته و در آینده کشور نقش بازی کرد که اعتصاب کارگران نفت را بسیاری از بزرگ‌ترین عوامل وقوع انقلاب و پیروزی آن می دانند. امروز همزمان با اعتراضات مردمی در این استان برای آب و  برعلیه تخریب زیستبوم، اعتصابات کارگران پیمانی نفت و گاز و پتروشیمی نیز همزمان وارد چهلمین روز خود شده است.

پاسخ جمهوری اسلامی به این اعتراضات وسیع مردمی-کارگری، چیزی جز انتساب آن به بیگانگان و وارد کردن اتهامات بی پایه جدايی طلبی قومی در حواب به اعتراضات عمومی نیست. گرچه سطح و نقش سازمان های سیاسی در این اعتراضات مشخص نیست، اما دستگاه امنیتی رژیم سعی دارد با وابسته نشان دادن اعتراضات به سازمان ها و کشور های متخاصم باخود، این اعتراضات حق طلبانه را سرکوب و به خشونت بکشاند و مردم به جان رسیده خوزستان را از چارچوب کنشگری های مدنی بیرون براند. مردم خوزستان که در زیر آتش دشمن به مدت هشت سال آزگار از مام میهن دفاع کردند را امروز نمی توان و نباید به اتهامات واهی ایران ستیزی و جداسری متهم کرد.

نیروهای امنیتی رژیم با بخون کشیدن اعتراضات و تظاهرات مسالمت آمیز مردم راه بجایی نخواهند برد، و ادامه این سیاست بیش از پیش رژیم حاکم را به سراشیب رهنمون خواهد کرد. تبلیغات ضد نژادی و قوم ستیزانه علیه هموطنان عرب زبان خوزستان سابقه صدساله دارد. سیاست های تبعیض آمیز عمرانی و استخدامی دولت، سیاست های توسعه بدون مشارکت نمایندگان مستقیم مردم و عدم تقسیم برابر امکانات، که در استان‌های دیگر کشور نیز تجربه شده، باید متوقف شوند. آب باید بە مردم و دیار تشنە خوزستان بازگردانیدەشود. جمهوری اسلامی باید هرچه زودتر کمیسیون های فنی برای اصلاح پروژه هایی که باعث تخریب زیستبوم شده اند را تشکیل دهد، و برای رفع این صدمات اقدام نماید. تشکل های مردم نهاد جامعه مدنی را باید ایجاد نمود که نقش ناظر برای حفظ محیط زیست، نظارت بر پروژه های عمرانی و توسعه اقتصادی را رسما و بطور ساختاری برعهده داشته باشند. حل معضل کم آبی و بی آبی در کشور، نیاز بە یک پروژە مشترک، بر اساس اجماع و همفکری در سطح ملی دارد، بدون اولویت قائل شدن برای دیاری و اولویت دادن بە دیاری دیگر.

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) همانگونه که در اولین روزهای پس از انقلاب اولین واحدهای کشوری خود را در مراکز کار و زحمت خوزستان تاسیس نمود، امروز نیز با دوستان و هموطنان زحمتکش خود در این استان بزرگ و با اهمیت استراتژیک همراه و هم پیمان است. اتحاد کارگران و زحمتکشان در صنایع مختلف و بویژه صنایع نفت، پتروشیمی و گاز با جامعه مدنی و مردم جان بلب رسیده خوزستان امروز بیش از همیشه ضرورت تاریخی یافته است.

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن سرکوب مردم خوزستان و کشتار فرزندان این مرز و بوم، از مبارزات، اعتراضات و اعتصابات به حق مردم خوزستان پشتیبانی و حمایت می نماید!

ما به مردم غیور خوزستان،کارگران و زحمتکشان دلیر صنعت نفت و همه اعتصابیون و معترضین روزهای اخیر در سراسر کشور عزیزمان ایران درود میفرستیم.

پیروزی و آینده بهتر از آن شماست!

٩ مرداد ١٤٠٠

 

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها