دادگاه عالی برزیل، علیه رئیس جمهور تحقیق می کند

اظهار شک و تردید درمورد قابلیت انتخابات کاملاً الکترونیکی

پس از حملات مکرر به سیستم انتخاباتی برزیل توسط ژائیر بولسونارو، دادگاه عالی این کشور در حال تحقیق درباره ژائیر بولسونارو رئیس جمهوراین کشور است. قاضی الکساندر دو موراس در بیانیه ای از دادگاه در برازیلیا روز چهارشنبه گفت که این گفتاررئیس جمهور، نشان دهنده هدف واضح اخلال، دشواری یا خنثی سازی روند انتخابات آینده برزیل است. بنابراین تحقیقات دادگاه در زمینه انتشار اخبار جعلی به رئیس دولت نیز کشیده شد. دادگاه عالی، درخواست دادگاه برازیلیا را در مورد انتخابات آینده پی گیری خواهد کرد.

سیستم انتخاباتی در برزیل، پرجمعیت ترین کشور آمریکای لاتین با ۲۱۰ میلیون نفر، کاملاً الکترونیکی است. از زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۸ و اخیراً در تظاهرات طرفدارانش در روز یکشنبه گذشته، بولسونارو بارها در مورد قابلیت انتخابات کاملاً الکترونیکی، اظهار شک و تردید کرده است و عدم اطمینان خود را به سیستم انتخاباتی برزیل،از طریق رسانه های اجتماعی اعلام کرده است. او مانند دونالد ترامپ،رئیس جمهور سابق آمریکا، درباره دستکاری احتمالی بدون هیچ گونه شواهدی هشدار می دهد. بولسونارو خواستار آن است که رأی باید به صورت کاغذی انجام گیرد و در حوزه ها ثبت گردد، در غیر این صورت ممکن است نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ را به رسمیت نشناسد.

رئیس جمهور ژائیر بولسونارو خواستار رای گیری کاغذی برای سال آینده برای جلوگیری از تقلب شده است. هزاران نفر از حامیان وی اکنون برای این اصلاحات تظاهرات کردند. به دلیل ادعای نفوذ سیاسی بر پلیس فدرال و مشکوک بودن به فساد در معامله واکسن با هند، رئیس جمهور در حال حاضر با دو تحقیق دیگر توسط دیوان عالی روبرو است. قاضی موراس یازده جرم دیگری را که  احتمالا او می تواند مرتکب شده باشد،ذکر نکرد.

۵۱ درصد از افراد مورد پرسش، با سیاست او مخالفت کردند

روز چهارشنبه گذشته بولسونارو، سیرو نو گویرا سیاستمداری که در راس مجموعه ای از احزاب کوچک و بسیار کوچکی قرار دارد که از دفاتر و پست های خود برای کسب و کار تجارت استفاده می کنند را به عنوان رئیس ستاد انتخابات آینده خود معرفی کرده است.کرد. این پوپولیست راست گرا،برای جلوگیری از مراحل استیضاح علیه خود، به حمایت کنگره نیاز دارد. او در طول مبارزات انتخاباتی وعده داده بود که از "سیاست قدیمی" به که رای بدهیم - به که رای ندهیم رویگردان می شود. رتبه محبوبیت بولسونارو در طول همه گیری کرونا به طور پیوسته کاهش یافته است. بر اساس نظرسنجی موسسه نظرسنجی داتفولها،در ابتدای ماه ژوئیه سال جاری، ۵۱ درصد از افراد مورد پرسش، با سیاست او مخالفت کردند. برای بولسونارو، این بدترین نتیجه از زمان روی کار آمدن او در سال ۲۰۱۹ بود.

دو شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۰- ۹ آگوست ۲۰۲۱

 

 

منبع: 
"Die Zeit"

افزودن نظر جدید