پنجاە سال مبارزە و امید، بە یاد پرندەهای سرفراز طوفان (سالگرد فاجعە ملی، کشتار ٦٧)

پنجاە سال مبارزە و امید، بە یاد پرندەهای سرفراز طوفان (سالگرد فاجعە ملی، کشتار ٦٧)

سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت، واحد برلین برگزار می کند

شنبە، ١٣ شهریور ١٤٠٠، برابر با چهارم سپتامبر ٢٠٢١ میلادی

ساعت ١٩ بە وقت اروپای مرکزی، ٢١:٣٠ بە وقت ایران

سخنرانان: زهرە تنکابنی / راحلە طارانی / جهانگیر اسماعیل پور  / تقی رحمانی  / مناف عماری

این یادمان در سامانە زوم و سایر رسانەهای اجتماعی بطور زندە برگزار می شود.

 در سامانه زوم

https://us02web.zoom.us/j/89851135981?pwd=cWwra1F0TW1PRG5XNmQ5NDVCTnpBdz09

---------------------

# در اطاق كلاب هاوس با نام " پرنده هاي سرفراز طوفان ( سالگرد فاجعه ملي ، كشتار ٦٧)

-----------------

كانال يوتيوب " رسانه "

https://www.youtube.com/channel/UCL82XqPIHjER-m770M7tkYg

---------------------

صفحه فيسبوك سازمان فداييان خلق ايران ( اكثريت)

 https://www.facebook.com/kar.fadaei.aksariat

پوستر برنامه به یاد پرنده های سرفراز طوفان

افزودن نظر جدید