قدرت در تنوع است

آمینااتا  توره در کتاب خود درباره چگونگی علاقه مندی و ورود به سیاست به عنوان یک زن سیاه پوست و با والدین پناهنده در آلمان می نویسد. او توضیح می دهد که خارق العاده بودن مسیر زندگی او نشان می دهد که جامعه ما به هیچ وجه بر ساختار نژادپرستی و جنسیت گرایی غلبه نکرده است. او موانع و مشکلات را شرح  می دهد، اما همچنین مواردی را که او را وادار به غلبه بر آنها می کند، بازگو می کند.

"ما می توانیم بیشتر باشیم" تشویق افراد جوان و متنوع و متحدان آنها است تا به طور فعال سیاست را فراتر از فعالیت و مشارکت اجتماعی در محل پارلمان ها و نهادهای دولتی شکل دهند. این دعوت برای پذیرش مسئولیت و نشان دادن تمایل به هم اندیشی و تعامل و سازش است تا در نهایت، ساختارهای قدیمی ناعادلانه و نابرابر را از هم بپاشد. زیرا دقیقاً این ساختارها هستند که بر همزیستی ما تأثیر تعیین کننده دارند.

تغییرات اجتماعی تنها در صورتی می تواند موفقیت آمیز باشد که توازن قوای موجود در جامعه نیز تغییر کند. برای این امر لازم است تنوع بیشتری در فضای سیاسی ما ایجاد شود. اما چگونه می توانیم به آنجا برسیم؟ چگونه می توانیم بیشتر باشیم؟ و این برای ما به عنوان یک جامعه و به عنوان افراد به چه معناست؟ ما خواهیم با هم و در کنار هم درنتیجه این گفتگو ها، به نگاهی تازه نسبت به آینده برسیم.

آمیناتا  توره متولد ۱۹۹۲ است. او به موضوعاتی مانند مهاجرت، برابرحقوقی و آزادی ادیان می پردازد وعلیه نژاد پرستی فعالیت می کند، وی مسول بخش محیط زیست حزب سبز های آلمان در پارلمان ایالت شلسویگ-هولشتاین است. وی عضو کمیته امور داخلی و حقوقی و اولین کمیته تحقیقاتی پارلمان و همچنین معاون کمیته درخواست های پارلمان است. او همچنین از سال ۲۰۱۹، نایب رئیس پارلمان ایالت شلسویگ-هولشتاین بوده است. او در حال حاضر اولین آفریقایی آلمانی و جوانترین نایب رئیس زن در مجلس ایالتی آلمان است.

- این مصاحبه توسط خانمنیسا ارن انجام گرفته است. وی متولد سال ۲۰۰۰ است و در رشته جغرافیا در دانشگاه هامبورگ تحصیل می کند و مسول ویرایش روزنامه taz است.

شنبه ۳۰ مردادماه ۱۴۰۰- ۲۲آگوست ۲۰۲۱

 

 

منبع: 
منبع: روزنامه تاتز"taz"

افزودن نظر جدید