آیا همه آتش سوزیهای جنگلی بر اثر بحران اقلیمی است؟

ترجمه از: 
ترجمه: علی قره جه لو

 

"سیستم اطلاعات آتش سوزیهای جنگل اروپا" European Forest Fire Information System(EFFIS) نهادی که مستقیما به اتحادیه اروپا وابسته است، هر سال آمار و نتایج آتش سوزی های کشورهای اروپا را منتشر می کند.

طبق این آمار، ترکیه درعرض 30 سال حدودا 300 هزار هکتار از جنگل های خود را از دست داده است. یعنی بطور متوسط هر سال 10 هزار هکتار. این رقم بسیار مهم است.

 طبق گزارشات EFFIS این رقم برای  اسپانیا، که فقط در سال 1994، 430 هزار هکتار از جنگل های خود را از دست داده است، بطور متوسط، سالیانه 157 هزار هکتار می باشد. میانگین 10هزار هکتار برای ترکیه، 157هزار هکتار برای اسپانیاست، در پرتغال 116 هزار هکتار، در ایتالیا 103هزار هکتار در یونان 43 هزار هکتار و در فرانسه 25 هزار هکتار است.

همچنانکه از این آمار می توان دریافت، در میان کشورهای حوزه دریای مدیترانه، که از نظر اقلیمی و در صد مساحت جنگلها و پوشش گیاهی نسبت به کل مساحت کشور، شبیه ترکیه می باشند، (بین 29 - 36 در صد) ترکیه موفق ترین کشور در مبارزه علیه آتش سوزی جنگل ها بوده است.

این موفقیت در حالی بدست آمده است که ترکیه با 22 میلیون هکتار اراضی جنگلی در مقایسه با دیگر کشورها از وسعت جنگلی وسیع تری برخوردار است. (اسپانیا دارای 18.50 میلیون هکتار، ایتالیا دارای 9.50 میلیون هکتار، فرانسه دارای 17.2 میلیون هکتار پرتغال دارای 3.3 میلیون هکتار، و یونان دارای 3.9 میلیون هکتار جنگل است).

(منبع: "سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد"- فائو - FAO) 

مقایسه دارایی های جنگلی ترکیه با دیگر کشورهای حوزه دریای مدیترانه در نوشته دیگری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  ولی هم اکنون می توانم بگویم که، ترکیه در مقایسه با این کشورها که صاحب هواپیماهای آتش نشان زیادی هم هستند، بین 2.5 تا 15 بار بیشتر در مبارزه علیه آتش سوزی ها موفق بوده است. این، هم از این نظر که هواپیما هائی که اینقدر در موردش صحبت می شود، تا چه اندازه به تنهائی در خاموش کردن آتش سوزی ها موثر هستند و هم از این منظر که ترکیه دارای چه تشکیلات ریشه دار و وسیع در رابطه با جنگل بانی است نیز، می تواند ایده خوبی به ما بدهد.

در این میان، طبق آمار "فائو" ، جنگل های ترکیه که در سال 1990، 19.7 میلیون هکتار بوده، در سال 2020 به 22.2 میلیون هکتار رسیده است. یعنی جنگل هایمان در عرض 30 سال 2.5 میلیون هکتار بیشتر شده است. اگر وسعت آنکارا، که تقزیبا 2.5 میلیون هکتار است را در نظر بگیرید، به بزرگی کاری که انجام شده، بیشتر پی می برید.  یعنی به موازات احیای جنگل های سوخته شده، جنگل های جدیدی نیز ایجاد شده اند.

واقعیت ها

اکنون آتش سوزیهای اخیر را ماده به ماده مورد بررسی قرار دهیم:

1-  در آتش سوزیهای 10 روزه اخیر کشورمان، همچنانکه در گرافیک آتش سوزیهای معمول دیده می شود، یک جهش ناگهانی و غیر معمولی دیده می شود. در آتش سوزیهای اخیر در حدود 100 هزار هکتار جنگل از بین رفتند. این مقدار مساوی است با  10 برابر متوسط سالیانه.  از این منظر، این آتش سوزیها بزرگترین آتش سوزیهای تاریخ ترکیه محسوب می شوند. باید از آنهایی که  تز "بحران اقلیمی" را مطرح می کنند، پرسید، آیا بحران اقلیمی امسال شروع شد؟

2-  آتش سوزیها در یک نقطه آغاز و با جهش پخش نشده است. بلکه مستقل از هم، و در بسیاری از ایالات و بخش ها تقریبا به طور همزمان بوقوع پیوسته اند. آتش سوزیهایی که همزمان و به طور متمرکز در آدانا، عثمانیه، هاتای، مرسین، آنتالیا، موغلا، دنیزلی، اسپارتا، و بوردور، شروع شدند ارتباطی با همدیگر ندارند. بعلاوه، بنا به گزارش منابع رسمی، حتی آتش سوزیهایی که  در یک استان و یا بخش اتفاق افتادند، در نقاط  متفاوت و همزمان بوجود آمدند که به غیر از سابوتاژ (خرابکاری) هیچ توجیه دیگری ندارد. این موضوعی است که متخصصین درباره آن متفق القول اند.

3-  آتش سوزیها بین 17 - 25 ژوئن که مردم بعلت تعطیلات عید قربان (برای پیک نیک ) به جنگل ها رفته و و منقل روشن می کنند، اتفاق نیفتاد. برعکس یک هفته بعد که مردم بر سر کار برمی گردند اتفاق افتاد. این واقعیت، تز دیگری که آتش سوزیها را به بی توجهی آنهایی که منقل روشن می کنند حواله می دهند را، باطل می کند.

4-  هم جنگل بانان قدیمی و با تجربه و هم کشاورزان با تجربه که در جنگل ها و یا در حاشیه جنگل ها زندگی می کنند، در این اعتقاد که آتش سوزیها با احتساب سمت و سوی باد و سایر فاکتورها عامدا دامن زده شده است، همفکرند.

5-  اگر به نقشه آتش سوزیها بدقت نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که بویژه، مناطق توریستی ترکیه مورد هدف آتش سوزیها قرار گرفته اند.  ایالات آنتالیا، موغلا و بخش های آن شاهرگ توریسم ترکیه اند. بخش توریسم که با کاهش پاندمی جان تازه ای میگرفت و دارای پتانسیل بزرگی از لحاظ اقتصادی برای ترکیه بوده، و یکی از تنفس گاههای جبران صدمات پاندمی محسوب می شوند، هدف آتش سوزی ها بوده است. روز قبل، آتش سوزی در اطراف فرودگاه "دالامان" این واقعیت را بیش از پیش روشن کرد. ارتباط با مناطق "کاش" و "داتجا" که جزو مناطق بی نظیر توریستی ترکیه محسوب میشوند، از طریق این فرودگاه انجام میگیرد.

6-  واقعیت دیگری در رابطه با مناطقی که در آنها اقدام به آتش سوزی شده است مانند، آنتالیا، آدانا، مرسین، و هاتای، مرکز فعالیت های کشاورزی و کشاورزی مدرن (کشاورزی گلخانه ای) ترکیه اند که مورد هدف قرار گرفته اند. این مناطق از جهت تامین امنیت غذایی ترکیه بسیار پراهمیت و با صادرات محصولات کشاورزی با کیفیت بالا نیز یکی از منابع در آمد ارزی ترکیه محسوب میشوند.

7-  نکته قابل توجه دیگر این است که آتش سوزیها، نیروگاههای حرارتی "یاتاغان"، "یئنی کؤی"، "کمر کؤی" که جزو اصلی ترین منابع تامین انرژی منطقه هستند را هدف قرار داده اند. این نیروگاهها نه تنها انرژی لازم برای خانه ها، بلکه منبع تامین انرژی حیاتی برای صنایع، توریسم و کشاورزی منطقه اند. هدف گیری این نیروگاههای حرارتی ابعاد حملاتی که متوجه ترکیه است را بوضوح نشان می دهد. بعلاوه، راه انداختن ساختگی قشقرق "نیروگاهها منفجر خواهند شد" این ایده را القاء می کرد که، "این کشور قادر به اداره نیروگاه اتمی نیست"! در واقع با این هیاهو، تاسیس نیروگاه اتمی "آک کویو" که با همکاری فدراسیون روسیه در حال اتمام است، مورد هدف قرار گرفت.

8-  همزمان با آغاز آتش سوزیها، کمپین "به ترکیه کمک کنید" (Help Turkey) آغاز شد که تابلو را تکمیل کرد. از 2.8 میلیون توئیتی که در این رابطه انتشار یافت، 2 میلیون آن از حساب های ساختگی انتشار یافته اند. کمپینی که از حساب هائی با مرکزیت آمریکا سازماندهی شد، پروپاگاندائی بود در جهت القاء  فکر "ترکیه قادر به اداره خود نیست" و "ترکیه کشوری است که باید مداخله کرد". این توطئه ائی بود که درعین حال، سرنخی نیز درباره آینده میدهد. 

به موازات این فراخوان مخرب و در اثنای آتش سوزی ها و در حالیکه با تمام وجود برای خاموش کردن آتش تلاش می شد، دروغ ها و تصاویر جعلی در شبکه های اجتمائی انتشار یافتند. هدف این ریاکاری های مخرب، وارونه جلوه دادن حقایق و در هم شکستن روحیه ملت و اکیپ های آتش نشان بود.

9-  گذشته از آن، قبول مسئولیت آتش سوزیها بوسیله سازمان ترور پ - ک - ک، دیگر هیچگونه نیازی برای توجیه و تفسیری در این زمینه باقی نمی گذارد.  بعلاوه، اخیرا فاش شد که بعنوان نمونه در ایتالیا 60% آتش سوزی های اخیر جنگلی بر اثر خرابکاری بوده است. (صدای آلمان 4 اگوست 2021)  صدای آلمان این خبر را با استناد به بزرگترین اتحادیه کشاورزی ایتالیا (Coldiretti) انتشار داد. حالا، گفتمان "تمام دنیا در آتش می سوزد، پس همه آنها نتیجه بحران محیط زیست است" دیگر سفسطه ای بیش نمی تواند باشد.  (1)

نتیجه:

واقعیاتی که در 9 ماده در بالا خلاصه کردیم، نشان می دهند که ما با آتش سوزی هائی که نتیجه "بحران محیط زیست"، "گرم شدن جهانی"، و یا "تغییرات اقلیمی" باشند مواجه نبوده،  بلکه با یک نوع جنگ جدیدی روبرو هستیم که آمریکا به همراه سازمانهای ترور، برعلیه ترکیه پیش می برد.  این جنگ هم در میدان و هم در عرصه تبلیغات و جنگ روانی پیش برده شده و هدفش به زانو در آوردن ترکیه، بویژه  بلحاظ اقتصادی است.

ممکن است مامورین دولتی نتوانند این واقعیت ها را آشکارا بیان کنند، زیرا گفتمان رسمی در مورد تروریستی بودن حملات به مناطق توریستی میتواند باعث این تلقی گردد  که ترکیه مقصد مناسبی برای توریست ها نبوده و در نتیجه منجر به از بین رفتن درآمد های بالایی که ترکیه از بخش توریسم بدست میاورد، گردد.

ولی اگر، تهدیدی را که ترکیه با آن روبروست درست تشخیص ندهیم و با تفسیر هائی از قبیل "بحران اقلیمی" که با توضیح وضعیت فاصله زیادی دارند مشغول شویم، دچار اشتباه فاحشی خواهیم شد.

 فقط در صورتی می توانیم تدابیر و راه حل های درستی اتخاذ کنیم که بدانیم از جنگل هایمان، در مقابل آمریکا و ابزارهای آن دفاع می کینم.

 

 

 

افزودن نظر جدید