وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم

سرودى كه روز شنبه در خيابان هاى لندن طنين انداز بود ، هزاران نفر ديروز ٢١اگوست براى مخالفت با طالبان و حكومت ولايت اسلامى به خيابان آمدند. جمعيتى مملو از همه شهروندان لندن و خاصه حضور پر شور زنان، مردان و كودكان افغانستانى به چشم مى خورد.

حضور نسلى كه هيچگونه اشتراك فرهنگى و اجتماعى با طالبان ندارند، نسلى كه آمدند تا انزجار خود را از ولايت اسلامى طالبان كه جز وحشت، سنگسار، خشونت و ارعاب براى آنان نداشته و در آينده نيز جز آن نخواهد داشت را اعلام كنند.

آنان صلح و عدالت، برابرى حقوق زن و مرد را براى افغانستان مى خواهند، افغانستانى رنگارنگ از تاجيک، ازبك، پشتو، بلوچ و… ، كشورى مزين به پرچم ملى كشورشان. آنان كشورى نمى خواهند كه نوجوان و پزشک آن از وحشت طالبان خود را به هواپيما آويزان كنند، و قربانى شوند. اميد شركت كنندگان در تظاهرات اين بود كه بتواند صداى خود و ميليونها افغانستانى را به غرب و جهانيان برسانند.


 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها