گزارش ماهانه(بهمن 1388 ) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران

نهادهای مدافع حقوق بشر !
ايرانيان مدافع حقوق بشر !

احکام صادر شده توسط کميته ها 93 مورد

2. بازداشت ها 48 مورد

3. احضار به دادگاه 1مورد

4. محاکمات 43 مورد

5. احکام صادره شده توسط دادگاه 8 مورد

6. صدور قرار وثيقه 18 مورد

7. آزادی از زندان 1 مورد

8. عدم اطلاع از سرنوشت 4 مورد

مطبوعات

1. بازداشت ها 14 مورد

2. تذکر کتبی 1 مورد

3. احضار به دادگاه 1 مورد

4. احکام صادره شده توسط دادگاه 5 مورد

5. مسدود کردن سایتها 16 مورد

6. جلوگيری از انتشار کتاب 6 مورد

7. صدور قرار وثيقه جهت آزادی از زندان 3 مورد

8. آزادی از زندان 1 مورد

فعالين سياسی – فرهنگی و اجتماعی

1. بازداشت ها 383 مورد

2. احکام صادره شده توسط دادگاه 35 مورد

3. صدور قرار وثيقه 34 مورد

4. احضار به دادگاه 221 مورد

5. محاکمات 28 مورد

6. جلوگيری از اجرای مراسم 1 مورد

7. جلوگيری از فعاليت نهادهای مدنی 1 مورد

8. تهدید و ارعاب 1 مورد

9. حمله به تجمعات 1 مورد

10 . ضرب وشتم 6 مورد

11 . بازنشستگی اجباری 16 مورد

12 . بازجویی 3 مورد

13 . ممنوع الخروج 2 مورد

زنان

1. بازداشتها 2 مورد

2. صدور قرار وثيقه جهت آزادی 1 مورد

اقليت های دینی

1. بازداشتها 62 مورد

2. ممنوع الخروج 1مورد

کارگران

1. بازداشتها 1 مورد

2. احضار به دادگاه و یا نهادهای امنيتی 2 مورد

3. جلوگيری از فعاليت نهادهای مدنی 1 مورد

4. صدور قرار وثيقه جهت آزادی از زندان 4مورد

5. عدم پرداخت حقوق 535 مورد

6. اخراج از کار 6574 مورد

7. تجمعات اعتراضی 6 مورد

8. مرگ در حين کار 3مورد

زندانيان سياسی

1. ممنوع الملاقات 11 مورد

2. عدم اطلاع از وضعيت 19 مورد

3. عدم رسيدگی پزشکی 10 مورد

4. مرگ در زندان 1 مورد

5. جلوگيری از آزادی 2 مورد

6. جلوگيری از ملاقات با وکيل 7 مورد

7. بلاتکليف 9 مورد

8. ضرب و شتم 2 مورد

9. تهدید و ارعاب 70 مورد

10 . ضرب و شتم 2 مورد

11 . اعتصاب غذا 2 مورد

12 . انتقال و جابجایی در زندان 26 مورد

عمومی

1. قتل توسط نيروهای انتظامی 4 مورد

2. مرگ در زندان 1مورد

اعدام ها

1. احکام صادرشده(زندانی سياسی) 3 مورد

2. احکام اجرا شده(زندانی سياسی) 3 مورد

3. احکام صادر شده 37 مورد

4. احکام اجرا شده 5 مورد

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی

گزارش ماهانه(بهمن 1388 ) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

نهادهای مدافع حقوق بشر !

ايرانيان مدافع حقوق بشر !

در اين گزارش بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که توسط اين شبکه گرد آوری شده

است به اطلاع می رسانيم:

2

2

جان باخته گان روز عاشورا

(88/11/ 1. مهدی فرهادی راد تهران (رهانا 26

بازداشت اتباع بيگانه در مراسم روز 22 بهمن

(88/11/ 1. بدون هویت ( 2 نفر روس) تهران (ایسنا 28

(88/11/ 2. بدون هویت ( 1 نفر فرانسوی) تهران (ایسنا 28

(88/11/ 3. بدون هویت ( 1 نفر ژاپنی) تهران (ایسنا 28

(88/11/ 4. بدون هویت ( 1 نفر افغانی) تهران (ایسنا 28

دانشجویان

بازداشت توسط نهادهای امنيتی

(88/11/ -1 صادق حسينی دانشگاه تهران (ندای سبز آزادی 2

(88/11/ -2 سجاد پيرفلک دانشگاه چمران اهواز (ادوارنيوز 2

(88/11/ -3 سجاد ساده دانشگاه تهران (اميرکبير 2

(88/11/ -4 محمد حسين مشاعی دانشگاه تهران (اميرکبير 2

(88/11/ -5 اردشير بانگيان دانشگاه تهران (اميرکبير 2

(88/11/ -6 امين بنی هاشمی دانشگاه تهران (اميرکبير 2

(88/11/ -7 زهرا توسلی دانشگاه تهران (اميرکبير 2

(88/11/ -8 عليرضا خالصيان دانشگاه تهران (اميرکبير 2

(88/11/ -9 مهرداد بزرگ دانشگاه تهران (اميرکبير 2

(88/11/ -10 حميد سوزنده دانشگاه تهران (اميرکبير 2

(88/11/ -11 سينا ولائی دانشگاه تهران (اميرکبير 2

(88/11/ -12 خسرو مقصودی دانشگاه تهران (اميرکبير 2

(88/11/ -13 آرش احسان زاده دانشگاه تهران (اميرکبير 2

(88/11/ -14 محمدعلی رفيعی دانشگاه تهران (روزآنلاین 13

(88/11/ -15 شاهين فضلی دانشگاه تبریز (هرانا 13

(88/11/ -16 نازنين فرزانجو دانشگاه تبریز (هرانا 13

(88/11/ -17 وحيد عابدینی دانشگاه تهران (اميرکبير 13

(88/11/ -18 نوید عابدینی دانشگاه تهران (اميرکبير 13

(88/11/ -19 اسماعيل ایزدی دانشگاه تهران (اميرکبير 13

3

3

(88/11/ -20 محمد مختاری دانشگاه کاشان (ادوارنيوز 13

(88/11/ -21 نازنين حسن نيا دانشگاه تهران (جرس 14

(88/11/ -22 سحر قاسمی نژاد دانشگاه تهران (جرس 14

(88/11/ -23 مازیار سميعی دانشگاه علامه طاطبائی (کميته گزارشگران حقوق بشر 15

(88/11/ -24 احسان ميرسعيدی دانشگاه اميرکبير (اميرکبير 15

(88/11/ -25 البرز محبوب خواه دانشگاه خواجه نصير (بامداد خبر 17

(88/11/ -26 گلناز توسلی دانشگاه آزاد تهران (کميته گزارشگران حقوق بشر 16

(88/11/ -27 حميده قاسمی دانشگاه تهران (بامداد خبر 18

(88/11/ -28 سيامک نادعلی دانشگاه لرستان (ندای سبز آزادی 19

(88/11/ -29 نادر احسنی دانشگاه تهران (هرانا 21

(88/11/ -30 الهام احسنی دانشگاه تهران (هرانا 21

(88/11/ -31 تارا سپهری فر دانشگاه شریف- تهران (ميزان 23

(88/11/ -32 حمدالله نامجو دانشگاه شيراز (کميته گزارشگران حقوق بشر 24

(88/11/ -33 اميرحسين فتوحی دانشگاه هرمزگان (هرانا 25

(88/11/ -34 سيامک بيرانوند دانشگاه خرم آباد (تا آزادی زندانيان سبز 28

(88/11/ -35 ابوالفضل قاسمی دانشگاه علامه (کميته گزارشگران حقوق بشر 28

(88/11/ -36 منصور موسوی دانشگاه علامه (کميته گزارشگران حقوق بشر 28

(88/11/ -37 یاسر خسروی زاده دانشگاه علم وصنعت تهران (ندای سبز آزادی 29

(88/11/ -38 روح الله صحرایی دانشگاه علم وصنعت تهران (ندای سبز آزادی 29

(88/11/ -39 عليرضا ابو فاضلی دانشگاه علم وصنعت تهران (ندای سبز آزادی 29

(88/11/ -40 علی اکبر اعجمی دانشگاه تهران (هرانا 29

(88/11/ -41 حميد مافی دانشگاه تهران (هرانا 29

(88/11/ -42 فرشاد شيبانی دانشگاه پزشکی تهران (نوروز 30

(88/11/ -43 بدون هویت( 6 نفر) دانشگاه پزشکی تهران(نوروز 30

احکام صادره کميته های انضباطی

(88/11/ -1 فرشاد عزیزی 2ترم تعليق –دانشگاه آزاد مشهد (اميرکبير 2

(88/11/ -2 اميربهراد متين راد 2ترم تعليق –دانشگاه آزاد مشهد (اميرکبير 2

(88/11/ -3 کریم اسلامی مقدم 1ترم تعليق –دانشگاه آزاد مشهد (اميرکبير 2

4

4

(88/11/ -4 علی زارع پيشه وری 2ترم تعليق –دانشگاه آزاد مشهد (اميرکبير 2

(88/11/ -5 بابک هاشمی 2ترم تعليق –دانشگاه آزاد مشهد (اميرکبير 2

(88/11/ -6 حسين رضائيان 2ترم تعليق –دانشگاه آزاد مشهد (اميرکبير 2

(88/11/ -7 مجتبی عشقی 2ترم تعليق –دانشگاه آزاد مشهد (اميرکبير 2

(88/11/ -8 احمد کيوانی 2ترم تعليق –دانشگاه آزاد مشهد (اميرکبير 2

(88/11/ -9 رامين یيسی 2ترم تعليق –دانشگاه آزاد مشهد (اميرکبير 2

(88/11/ -10 هانيه فدائيان 2ترم تعليق –دانشگاه آزاد مشهد (اميرکبير 2

(88/11/ -11 شهناز هاشمی 2ترم تعليق –دانشگاه آزاد مشهد (اميرکبير 2

(88/11/ -12 فرید آسمان دره 2ترم تعليق –دانشگاه آزاد مشهد (اميرکبير 2

(88/11/ -13 صدرا ميردامادی 2ترم تعليق –دانشگاه آزاد مشهد (اميرکبير 2

(88/11/ -14 عادل طائی نيا 2ترم تعليق –دانشگاه آزاد مشهد (اميرکبير 2

(88/11/ -15 عطائی فر 2ترم تعليق –دانشگاه آزاد مشهد (اميرکبير 2

(88/11/ -16 جواد عليخانی تبعيد به دانشگاه دیگر (اميرکبير 3

(88/11/ -17 علی اجاقی 3ترم تعليق از تحصيل-دانشگاه اصفهان (اميرکبير 10

(88/11/ -18 مازیار معصومی 3ترم تعليق از تحصيل-دانشگاه اصفهان (اميرکبير 10

(88/11/ -19 بدون هویت( 18 نفر) دانشگاه اصفهان (اميرکبير 10

(88/11/ -20 اميد اخواص 2 ترم تعليق-دانشگاه اراک (اميرکبير 10

(88/11/ -21 امير معدنچی 2 ترم تعليق-دانشگاه اراک (اميرکبير 10

(88/11/ -22 مریم عباسی 2 ترم تعليق-دانشگاه اراک (اميرکبير 10

(88/11/ -23 امير ناظمی 1 ترم تعليق-دانشگاه اراک (اميرکبير 10

(88/11/ -24 امير خواهان 1 ترم تعليق-دانشگاه اراک (اميرکبير 10

(88/11/ -25 راضيه دیلم صالحی 1 ترم تعليق-دانشگاه صنعتی بابل (هرانا 11

(88/11/ -26 مجيد کيائی توبيخ کتبی-دانشگاه صنعتی بابل (هرانا 11

(88/11/ -27 بدون هویت( 40 نفر) جلوگيری از ثبت نام-دانشگاه آزاد نجف آباد (ندای سبز آزادی 15

( 88/11/ -28 دانيال محمدی 2 ترم محروميت از تحصيل دانشگاه مشهد (ایران سبز 16

( 88/11/ -29 سلمان سيما 3ترم محروميت از تحصيل دانشگاه آزاد تهران (هرانا 16

( 88/11/ -30 حسين معصومی 1 ترم محروميت از تحصيل دانشگاه آزاد تهران (هرانا 16

( 88/11/ -31 فرزاد اسلامی 1 ترم محروميت از تحصيل دانشگاه آزاد تهران (هرانا 16

5

5

( 88/11/ -32 آرمين شریفی 1 ترم محروميت از تحصيل دانشگاه آزاد تهران (هرانا 16

( 88/11/ -33 محمد شوراب 1 ترم محروميت از تحصيل دانشگاه آزاد تهران (هرانا 16

( 88/11/ -34 امير منشاری 1 ترم محروميت از تحصيل دانشگاه آزاد تهران (هرانا 21

( 88/11/ -35 حسام نصيری 1 ترم محروميت از تحصيل دانشگاه آزاد تهران (هرانا 21

( 88/11/ -36 علی مظلوم 1 ترم محروميت از تحصيل دانشگاه آزاد تهران (هرانا 21

( 88/11/ -37 ميلاد پورعيسی 1 ترم محروميت از تحصيل دانشگاه آزاد تهران (هرانا 21

( 88/11/ -38 بدون هویت( 15 نفر) اخراج از دانشگاه بين المللی خمينی قزوین (مهر 23

( 88/11/ -39 بدون هویت( 20 نفر) تعليق از تحصيل دانشگاه بين المللی خمينی قزوین ( مهر 23

( 88/11/ -40 عبدالله داودیان اخراج از خوابگاه دانشگاه شيراز (کميته گزارشگران حقوق بشر 24

( 88/11/ -41 احسان هاشمی اخراج از دانشگاه شيراز (کميته گزارشگران حقوق بشر 24

( 88/11/ -42 سعيد خسرو آبادی اخراج از دانشگاه شيراز (کميته گزارشگران حقوق بشر 24

( 88/11/ -43 سعيد حسينی اخراج از دانشگاه شيراز (کميته گزارشگران حقوق بشر 24

احضار به دادگاه یا نهادهای دولتی

( 88/11/ -1 نادر احسنی جهت اجرا حکم یکسال زندان (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 13

محاکمه

(88/11/ -1 بدون هویت ( 40 نفر) دانشگاه اصفهان (ایسنا 4

(88/11/ -2 محمدامين وليان دانشگاه علوم پایه-دامغان (ایسنا 15

(88/11/ -3 فرهاد فرهود دانشگاه صنعتی شریف-تهران (کميته گزارشگران حقوق بشر 6

(88/11/ -4 کاظم رضائی دانشگاه شيراز (اميرکبير 15

احکام صادره توسط دادگاهها

(88/11/ -1 سهيل محمدی 4سال حبس – دانشگاه خواجه نصير (اميرکبير 11

(88/11/ -2 علی پرویز 3 سال حبس – دانشگاه خواجه نصير (اميرکبير 11

( 88/11/ -3 اشکان ذهابيان 6 ماه حبس دانشگاه مشهد ( هرانا 17

(88/11/ -4 شبنم مدد زاده 5 سال حبس دانشگاه تربيت معلم تهران (جرس 21

( 88/11/ -5 فرزاد مدد زاده 5 سال حبس دانشگاه تربيت معلم تهران (جرس 21

(88/11/ -6 محمد تابع محمدی 4 سال حبس (دانشگاه شيراز کميته گزارشگران حقوق بشر 24

(88/11/ -7 حامد کاووسی 3سال حبس (دانشگاه شيراز کميته گزارشگران حقوق بشر 24

(88/11/ -8 مرتضی سمياری 5 سال حبس (کمپين بين المللی حقوق بشر در ایران 30

6

6

عدم اطلاع از سرنوشت

88/11/ -1 سعيد خسروآبادی دانشگاه شيراز اميرکبير 4

88/11/ -2 مهدی عربشاهی دانشگاه علامه طباطبائی اميرکبير 5

88/11/ -3 عليرضا مرادی دانشگاه تهران کلمه 5

88/11/ -4 سجاد مرادی دانشگاه تهران کلمه 5

قرار وثيقه

(88/11/ -1 سجاد مرادی دانشگاه تهران (اميرکبير 4

(88/11/ -2 اميرمحمد منظمی دانشگاه آزاد تهران (کميته گزارشگران حقوق بشر 4

(88/11/ -3 سعيد خسروآبادی 500 ميليون تومان-دانشگاه شيراز (جرس 10

(88/11/ -4 حميد . س دانشگاه تهران (آینده 13

(88/11/ -5 اميرحسين دانشگاه تهران (آینده 13

(88/11/ -6 خسرو دانشگاه تهران (آینده 13

(88/11/ -7 کيوان دانشگاه تهران (آینده 13

(88/11/ -8 آرش . الف دانشگاه تهران (آینده 13

(88/11/ -9 نيما عمرانی دانشگاه علم و صنعت تهران (اميرکبير 13

(88/11/ -10 ابراهيم نوحی دانشگاه علم و صنعت تهران (اميرکبير 13

(88/11/ -11 پویا دریائی دانشگاه علم و صنعت تهران (اميرکبير 13

(88/11/ -12 طهمورث صفری دانشگاه علم و صنعت تهران (اميرکبير 13

(88/11/ -13 هادی نجفی دانشگاه علم و صنعت تهران (اميرکبير 13

(88/11/ -14 مجيد عسگری دانشگاه علم و صنعت تهران (اميرکبير 13

(88/11/ -15 علی صدیقی دانشگاه علم و صنعت تهران (اميرکبير 13

(88/11/ -16 پویا حمدالهی دانشگاه علم و صنعت تهران (اميرکبير 13

(88/11/ -17 مصطفی ریسمان باف دانشگاه علم و صنعت تهران (اميرکبير 13

(88/11/ -18 شهاب محمدی دانشگاه علم و صنعت تهران (اميرکبير 13

آزادی از زندان

( 88/11/ 1. مهدی الهياری دانشگاه صنعتی شریف تهران ( بامداد خبر 18

مطبوعات

7

7

مسدود کردن سایتهای اینترنتی

(88/11/ 1. پارلمان نيوز (پارلمان نيوز 15

(88/11/ 2. ندای سبز آزادی (ندای سبز آزادی 3

(88/11/ 3. خبر گزاری فارس (جرس 22

(88/11/ 4. ایرنا (جرس 22

(88/11/ 5. پرس تی وی (جرس 22

(88/11/ 6. بيزیم تبریز نيوز (ساوالان سسی 22

(88/11/ 7. سحام نيوز (سحام نيوز 29

(88/11/ 8. نو اندیش (نواندیش 29

(88/11/ 9. مدرسه فمنيستی (هرانا 29

(88/11/ 10 . امير کبير (هرانا 16

(88/11/ 11 . برهان (کلمه 16

(88/11/ 12 . خبرگزاری روسی نووستی ( بخش فارسی ) (فردا 17

(88/11/ 13 . یوتيوب فارسی (جهان 18

(88/11/ 14 . هرانا (هرانا 18

(88/11/ 15 . جی ميل (ایلنا 21

(88/11/ 16 . واحد مرکزی خبر (جرس 22

جلوگيری از انتشار کتاب

(88/11/ -1 اليمده اللی بارماق نگارخياوی (ساوالان سسی 1

(88/11/ -2 سو پيچی لتيسی مليحه عزیزی (ساوالان سسی 1

(88/11/ -3 باهارگلمدی سامان حسن زاده (ساوالان سسی 1

(88/11/ -4 ائل ادبياتی (ساوالان سسی 1

(88/11/ -5 دیوان اشعار علی سيفی (ساوالان سسی 1

(88/11/ -6 از بازرگان تا خاتمی داوود علی بابائی (کلمه 7

تذکر کتبی

(88/11/ -1 خبرگزاری ایرنا (ایرنا 4

بازداشت ها

(88/11/ -1 ليلی فرهادپور روزنامه نگار – تهران (رادیوفردا 1

8

8

(88/11/ -2 بدون هویت خبرنگار صدای آمریکا – تهران (جهان 6

(88/11/ -3 نيلوفر لاری پور خبرنگار نشریه چلچراغ (پارلمان نيوز 13

(88/11/ -4 علی محمد اسلام پور سردبير نوای وقت کرمانشاه (هرانا 13

(88/11/ -5 نوشين جعفری خبرنگار روزنامه اعتماد (جرس 15

(88/11/ -6 اکبر منتجبی تهران (کلمه 18

(88/11/ -7 زینب کاظم خواه تهران (هرانا 18

(88/11/ -8 احمد جلالی تهران (هرانا 18

(88/11/ -9 حسن طهموری تهران (نوروز 19

(88/11/ -10 احسان مهرابی تهران (کلمه 19

(88/11/ -11 وحيد پور استاد تهران (جرس 20

(88/11/ -12 علی مليحی تهران (ادوار نيوز 20

(88/11/ -13 بدون هویت (خبرگزاری رادیوو فردا ) تهران (ایسنا 21

(88/11/ -14 فواد صادقی تهران (آینده 23

احضار به دادگاه یا نهادهاامنيتی

( 88/11/ -1 حميد رضا عبداللهی شيراز ( جرس 28

محاکمات

(88/11/ -1 عيدمراد سلکی مدیر مسئول هفته نامه گلستان (ایسنا 4

(88/11/ -2 لطف اله ميثمی مدیرمسئول نشریه چشم انداز (ایسنا 4

(88/11/ -3 محمدجعفر بهداد مدیر عامل سابق ایرنا (ایرنا 4

(88/11/ -4 حسن ارک روزنامه نگار – تبریز (ساوالان سسی 12

احکام صادر شده توسط دادگاهها

(88/11/ -1 روزنامه ایران تبرئه از اتهامات وارده (فارس 4

( 88/11/ -2 نشریه گزارش جامعه تبرئه از اتهامات وارده (فارس 4

(88/11/ -3 محمد دادفر وبلاگ نویس – 8 ماه حبس (پيک ایران 6

( 88/11/ -4 مدیرسایت آینده 5 ميليون ریال جزای نقدی ( آینده 18

(88/11/ -5 حمزه کرمی مدیریت جمهریت 16 سال حبس و 6 ميليارد تومان جریمه نقدی ( کلمه 28

صدور قرار وثيقه جهت آزادی

(88/11/ -1 ناهيد کوه شکاف تهران (ندای سبز آزادی 4

9

9

(88/11/ -2 محمدرضا زهدی مدیرمسئول روزنامه آریا (پارلمان نيوز 7

(88/11/ -3 سام محمودی سرابی 300 ميليون تومان تهران (ندای سبز آزادی 27

عدم اطلاعات از سرنوشت

(88/11/ -1 وحيد پوراستاد تهران (نوروز 23

آزادی از زندان

(88/11/ -1 مهسا حکمت تهران (کلمه 16

فعالين

جلوگيری از اجرای مراسم

(88/11/ -1 سخنرانی محسن آرمين دفتر مشارکت تبریز (ندای سبز آزادی 27

بازداشتها

(88/11/ -1 حنيف حسين دوست سمنان (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 1

(88/11/ -2 رسول عليزاده تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 1

(88/11/ -3 شاهين جليلوند تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 1

(88/11/ -4 سعيد ساجدی تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 1

(88/11/ -5 عليرضا حجت تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 1

(88/11/ -6 فربد یوسفی تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 1

(88/11/ -7 کامران محمدی تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 1

(88/11/ -8 حسين زرگرآبادی تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 1

(88/11/ -9 کورش اطهری تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 1

(88/11/ -10 مسعود نورمحمدی تهران (نوروز 1

(88/11/ -11 مرتضی صارمی تهران (ندای سبز آزادی 2

(88/11/ -12 بدون هویت ( 4نفر) تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 2

(88/11/ -13 پيمان چالاکی تهران (ميزان 2

(88/11/ -14 سميه عالمی پسند تهران (ميزان 2

(88/11/ -15 مانا چالاکی 4ساله فرزند سميه عالمی پسند و پيمان چالاکی (ميزان 2

(88/11/ -16 ناهيد کوه شکاف تهران (نوروز 2

(88/11/ -17 مهدی معتمدی مهر تهران (رادیو فردا 3

(88/11/ -18 داماد محمدرضا بهشتی تهران (سحام نيوز 3

10

10

(88/11/ -19 امين شهرستانکی تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 5

(88/11/ -20 مهدی هادی مهدوی تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 5

(88/11/ -21 شاهين مولائی تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 5

(88/11/ -22 سارا صيادی فومنی تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 5

(88/11/ -23 سعيد فرشباف تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 5

(88/11/ -24 مسعود کاردان پژوه تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 5

(88/11/ -25 محمود نيل فروش تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 5

(88/11/ -26 مصطفی محمدی تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 5

(88/11/ -27 آرش چاووشی تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 5

(88/11/ -28 عباس نيکبخت تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 5

(88/11/ -29 سيد طاها انتظامی تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 5

(88/11/ -30 علی اکبر شجاعی تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 5

(88/11/ -31 آرین صفری تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 5

(88/11/ -32 پيمان شيبانی تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 5

(88/11/ -33 تورج ایراندوست تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 5

(88/11/ -34 محمد یزدانی تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 5

(88/11/ -35 مهدی خانی تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 5

(88/11/ -36 حسين اسماعيل پور تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 5

(88/11/ -37 فرزند علی لاریجانی تهران (جرس 6

(88/11/ -38 محمد بيات اصفهان (جرس 7

(88/11/ -39 علی اشرف فتحی قم (جرس 10

(88/11/ -40 محمدمهدی ربانی قم (جرس 10

(88/11/ -41 مجتبی بيگی قم (جرس 10

(88/11/ -42 فاطمه دردکشان قم (جرس 10

(88/11/ -43 بدون هویت 36 نفر قم (جرس 10

(88/11/ -44 رضا خندان تهران (کانون نویسندگان ایران 11

(88/11/ -45 عبداله صدوقی تبریز (ساوالان سسی 11

(88/11/ -46 عليرضا ثقفی تهران (پيک ایران 12

11

11

(88/11/ -47 فرزانه زینالی تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 14

(88/11/ -48 کاوه کرمانشاهی کرمانشاه (کميته گزارشگران حقوق بشر 14

(88/11/ -49 بهار تراکمه تهران (کلمه 15

(88/11/ -50 اميد مهرگان تهران (ندای سبز آزادی 15

(88/11/ -51 محمدعلی مرادی تبریز (ساوالان سسی 15

(88/11/ -52 پسر سعيد پورعزیزی تهران (جرس 8

(88/11/ -53 دختر سعيد پورعزیزی تهران (جرس 8

(88/11/ -54 همسر سعيد پورعزیزی تهران (جرس 8

( 88/11/ -55 رضا اکوانيان یاسوج (هرانا 16

( 88/11/ -56 محمد اکوانيان یاسوج (هرانا 16

( 88/11/ -57 حسن اکوانيان یاسوج (هرانا 16

( 88/11/ -58 بنفشه دارالشفائی تهران (نوروز 17

( 88/11/ -59 جميله دارالشفائی تهران (نوروز 17

( 88/11/ -60 یاشار دارالشفائی تهران (نوروز 17

( 88/11/ -61 کاوه دارالشفائی تهران (نوروز 17

( 88/11/ -62 توران کبيری تهران (نوروز 17

( 88/11/ -63 بدون هویت ( 7نفر) (رادیو فردا 18

( 88/11/ -64 علی کلانی تهران (کميته گزارشگران حقوق بشر 18

( 88/11/ -65 سما بهمنی مهاباد (هرانا 18

( 88/11/ -66 رضا آزادی تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 19

( 88/11/ -67 محمد غزنویان قزوین (هرانا 19

( 88/11/ -68 سعيده ميرزایی تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 19

( 88/11/ -69 بابک نظری تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 19

( 88/11/ -70 محمد صالح نقره کار تهران ( کلمه 20

( 88/11/ -71 ژیلا اکرم زاده تهران ( کلمه 20

( 88/11/ -72 رضا طبا طبایی اهواز (ندای سبز آزادی 20

( 88/11/ -73 حسام کاویاری اهواز (ندای سبز آزادی 20

(88/11/ -74 محمد کنگرلو ورامين (ندای سبز آزادی 21

12

12

(88/11/ -75 زواره ورامين (ندای سبز آزادی 21

(88/11/ -76 اسفندیاری ورامين (ندای سبز آزادی 21

(88/11/ -77 ایزدی ورامين (ندای سبز آزادی 21

(88/11/ -78 طرقه جعفری ورامين (ندای سبز آزادی 21

(88/11/ -79 اروجعلی محمدی تبریز (ندای سبز آزادی 21

(88/11/ -80 عباس پور اظهری تبریز (ندای سبز آزادی 21

(88/11/ -81 غفار فرزدی تبریز (ندای سبز آزادی 21

(88/11/ -82 صدری نيا تبریز (ندای سبز آزادی 21

(88/11/ -83 وحيد شيخ بيگلو تبریز (ندای سبز آزادی 21

( 88/11/ -84 بدون هویت ( 1نفر) تهران (هرانا 21

(88/11/ -85 تيمور رضائيان تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 21

(88/11/ -86 حسن نياکان تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 21

(88/11/ -87 فرید منصوریان تهران (پيک ایران 21

(88/11/ -88 بدون هویت ( 25 تا 30 نفر) لار (ندای سبز آزادی 21

( 88/11/ -89 بدون هویت ( 20 نفر) اهواز (هرانا 22

( 88/11/ -90 آصف حاجی زاده تبریز (هرانا 22

( 88/11/ -91 جليل یعقوب زاده تبریز (هرانا 22

( 88/11/ -92 عزیزی تبریز (هرانا 22

( 88/11/ -93 محسن کرم زاده تهران (هرانا 22

( 88/11/ -94 بدون هویت ( 20 نفر ) تهران (هرانا 22

( 88/11/ -95 بدون هویت ( 100 نفر ) مشهد (ندای سبز آزادی 22

( 88/11/ -96 بدون هویت ( 20 نفر ) شيراز (جرس 22

( 88/11/ -97 بدون هویت ( 100 نفر ) مشهد (ندای سبز آزادی 22

( 88/11/ -98 عسگریان تهران (سحام نيوز 22

( 88/11/ -99 احمد انبوه نژاد تهران (سحام نيوز 22

( 88/11/ -100 علی کروبی تهران (رادیو فردا 22

( 88/11/ -101 اصغر خندان تهران (ندای سبز آزادی 23

( 88/11/ -102 ابراهيم شریف پور بانه (موکریان نيوز 23

13

13

(88/11/ -103 ظهور نبوی سمنان (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 24

(88/11/ -104 مهری نبوی قم (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 24

( 88/11/ -105 بدون هویت( 3نفر) تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 24

( 88/11/ -106 امين نظری تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 24

( 88/11/ -107 صفورا تفنگچی ها تهران (جرس 25

( 88/11/ -108 ابوالحسن داروالشفاء تهران (جرس 25

( 88/11/ -109 یاسين مرادی بوکان (موکریان نيوز 26

( 88/11/ -110 صادق آهنگری بوکان (موکریان نيوز 26

( 88/11/ -111 جعفر رحمانی بوکان (موکریان نيوز 26

( 88/11/ -112 بدون هویت ( 70 نفر ) تهران (جرس 26

( 88/11/ -113 علی قادر مرزی دهگلان (پيک ایران 27

( 88/11/ -114 فرهاد شرفی خرم آباد (تا آزادی زندانيان سبز 27

( 88/11/ -115 عباس دالوند خرم آباد (تا آزادی زندانيان سبز 27

( 88/11/ -116 گلی تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 28

( 88/11/ -117 ليلا سيف اللهی تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 28

( 88/11/ -118 فاطمه رستگاری تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 28

( 88/11/ -119 فرزانه زنيالی تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 28

( 88/11/ -120 رزا تمدن تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایرا ن 28

( 88/11/ -121 هادی حکيم شفاهی تهران (اعتماد 28

( 88/11/ -122 حامد سيف پناهی سنندج (هرانا 28

( 88/11/ -123 کاوه آزادی خرم آباد (تا آزادی زندانيان سبز 28

( 88/11/ -124 مسعود نصيری خرم آباد (تا آزادی زندانيان سبز 28

( 88/11/ -125 مرتضی گلی زاده اراک (هرانا 29

(88/11/ -126 عليرضا فلاحتی بابل (ندای سبز آزادی 30

احضار به دادگاه یا نهادهای امنيتی

(88/11/ -1 بهبود قليزاده مياندوآب (ساوالان سسی 1

(88/11/ -2 حمزه غالبی تهران (کلمه 3

(88/11/ -3 کرامت خانی پور پلدختر (جرس 4

14

14

(88/11/ -4 کریم جودکی پلدختر (جرس 4

(88/11/ -5 علی جعفرنظری پلدختر (جرس 4

(88/11/ -6 علی ستاری پلدختر (جرس 4

(88/11/ -7 کرم اله نظری پلدختر (جرس 4

(88/11/ -8 عليرضا افتخاری پلدختر (جرس 4

(88/11/ -9 مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد تهران (ایسنا 5

(88/11/ 300-200 نفر نجف آباد (ندای سبز آزادی 8 -10

(88/11/ -11 بدون هویت 3 نفر (جرس 9

(88/11/ -12 طائی تهران (مهر 18

(88/11/ -13 صالح نقره کار تهران (کلمه 19

(88/11/ -14 فاطمه ملکی تهران (کلمه 20

(88/11/ -15 فرزند زندانی سياسی محمد نوری زاده تهران (کلمه 20

(88/11/ -16 نسرین ستوده تهران (مدرسه فمنيستی 27

(88/11/ -17 عزیزی تبریز (هرانا 22

(88/11/ -18 آصف حاجی زاده تبریز (هرانا 22

(88/11/ -19 جليل یعقوب زاده تبریز (هرانا 22

(88/11/ -20 الهه کولایی تهران (ندای سبز آزادی 23

(88/11/ -21 علی شکوری راد تهران (ندای سبز آزادی 23

(88/11/ -22 علی محمد حاضری تهران (ندای سبز آزادی 23

محاکمات

(88/11/ -1 بدون هویت 5 نفر تهران (هرانا 4

(88/11/ -2 بدون هویت 16 نفر تهران (ایسنا 10

(88/11/ -3 عيسی سحرخيز تهران (ادوارنيوز 12

(88/11/ -4 انوررحمانی فرزند حسن سنندج (هرانا 13

(88/11/ -5 انور رحمانی فرزند فارس سنندج (هرانا 13

(88/11/ -6 مصطفی یار محمدی تهران (پيک ایران 8

(88/11/ -7 حسن ارک تبریز (رادیوفردا 14

( 88/11/ -8 مصطفی تاج زاده تهران ( ایلنا 19

15

15

( 88/11/ -9 محسن مير دامادی تهران ( ایلنا 21

احکام صادر شده توسط دادگاه ها

(88/11/ -1 محمد عزیزی 6سال حبس-سقز (دیده بان حقوق بشر کردستان 1

(88/11/ -2 ناصر سعيدی 4سال حبس-سقز (دیده بان حقوق بشر کردستان 1

(88/11/ -3 مهدی اقبال 7سال حبس-تهران (کلمه 2

(88/11/ -4 عزیز محمدزاده مصادره اموال-بانه (کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی 3

(88/11/ -5 منيره ربيعی 5سال حبس-تهران (کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی 3

(88/11/ -6 عابد توانچه 1سال حبس-تهران (هرانا 4

(88/11/ -7 ناصر سعيدی 2سال حبس-تهران (موکریان نيوز 6

(88/11/ -8 مصطفی شفيعی 3ماه تا یکسال حبس-رشت (جرس 7

(88/11/ -9 یاسر شفيعی 3ماه تا یکسال حبس-رشت (جرس 7

(88/11/ -10 جهانبخش خانجانی 6سال حبس-تهران (ایسنا 7

(88/11/ -11 محمدجعفر بهداد 4ماه حبس (جرس 9

(88/11/ -12 کيوان صميمی بهبهانی 6سال حبس-تهران (جرس 13

(88/11/ -13 جواد ماهزاده 4سال حبس (ندای سبز آزادی 14

( 88/11/ -14 مرتضی مراد پور 3 سال حبس تبریز (ساوالان سسی 19

( 88/11/ -15 فردین مراد پور 6 سال حبس تبریز (ساوالان سسی 19

( 88/11/ -16 رسول بدلی 2 سال حبس تبریز (ساوالان سسی 19

( 88/11/ -17 علی بدلی 6 ماه حبس تبریز (ساوالان سسی 19

( 88/11/ -18 امين پاشاقره باغی 6 ماه حبس تبریز (ساوالان سسی 19

( 88/11/ -19 آرش عشقی مولان 6 ماه حبس تبریز (ساوالان سسی 19

( 88/11/ -20 محسن امين زاده 6 سال حبس تهران (ایسنا 19

( 88/11 -21 بهزاد نبوی 5 سال حبس تهران ( ایلنا 20

( 88/11/ -22 ناصر عبدالحسينی تبدیل حکم اعدام به 12 سال حبس تهران ( هرانا 21

( 88/11/ -23 رضا خادمی تبدیل حکم اعدام به 12 سال حبس تهران ( هرانا 21

( 88/11/ -24 عليرضا ثقفی 3 سال حبس تهران ( هرانا 21

( 88/11/ -25 حسن ثقفی 2 سال حبس تهران ( هرانا 21

( 88/11/ -26 محمد اولایی فرد 1 سال حبس تهران (هرانا 21

16

16

( 88/11/ -27 کيان تاج بخش 5 سال حبس تهران (فارس 21

( 88/11/ -28 حسن احمدیان 6 سال حبس تهران ( هرانا 21

( 88/11/ -29 نقی امدی آذر مقدم 5 سال حبس تبریز (ساوالان سسی 22

( 88/11/ -30 بختيار خوشنام 1 سال حبس سقز ( موکيان نيوز 25

( 88/11/ -31 زهرا اسد پور گرجی 1 سال حبس زنجان ( فعالين حقوق بشر در ایران 26

( 88/11/ -32 رضا جوشن 1 سال حبس زنجان ( فعالين حقوق بشر در ایران 26

( 88/11/ -33 حسين نورانی نژاد 3 سال حبس تهران ( ندای سبز آزادی 27

( 88/11/ -34 اعظم 191 روز حبس و 30 ضربه شلاق تهران ( هرانا 12

( 88/11/ -35 رقيه . الف 191 روز حبس و 30 ضربه شلاق تهران ( هرانا 12

صدور قرار وثيقه

(88/11/ -1 حسن احمدیان 500 ميليون تومان-تهران (کميته گزارشگران حقوق بشر 5

(88/11/ -2 حسين قابل مشهد (جرس 6

(88/11/ -3 شهرام بلوری 1ميليارد تومان-تهران (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 8

(88/11/ -4 محمدتقی خلجی قم (هرانا 13

(88/11/ -5 مصطفی ایزدی تهران (هرانا 13

(88/11/ -6 احسان خرسندی تهران (ندای سبز آزادی 14

(88/11/ -7 سولماز عليمرادی تهران (جرس 7

(88/11/ -8 بدون هویت 6نفر تهران (آینده 13

( 88/11/ -9 - ابولافضل قدیانی 200 ميليون تهران ( پارلمان نيوز 16

( 88/11/ -10 - حسن رسولی 200 ميليون تهران (ایلنا 16

( 88/11/ -11 - بهار تراکمه 200 ميليون تهران (نوروز 17

( 88/11/ -12 - کاوه دارالشفاء 200 ميليون تهران (بامدادخبر 17

( 88/11/ -13 - علی اشرف فتحی 50 ميليون تومان قم ( آینده 17

( 88/11/ -14 - علی قلی تبار 50 ميليون تومان تهران (هرانا 18

( 88/11/ -15 - مرتضی صارحی 50 ميليون تومان تهران (هرانا 18

( 88/11/ -16 - فيض الله عرب سرخی 1 ميليارد تومان تهران (نوروز 19

( 88/11/ -17 - عليرضا بهشتی 1 ميليارد تومان تهران (ایسنا 20

( 88/11/ -18 - محمد رضا تاجيک 1 ميليارد تومان تهران (ایسنا 20

17

17

( 88/11/ -19 - سعيد نورمحمدی 50 ميليون تومان تهران ( هرانا 21

( 88/11/ -20 - محسن امين زاده 700 ميليون تومان تهران ( ایلنا 22

( 88/11/ -21 - علی کلایی 50 ميليون تومان تهران ( کميته گزارشگران حقوق بشر 25

( 88/11/ -22 - علی ثقفی (هرانا 25

( 88/11/ -23 - اردوان تراکمه 30 ميليون تومان تهران ( کميته گزارشگران حقوق بشر 26

( 88/11/ -24 - محمد معين تهران (هرانا 26

( 88/11/ -25 - محمد علی مرادی 20 ميليون تومان تبریز (ساوالان سسی 27

( 88/11/ -26 - شهاب طبا طبایی تهران (ایلنا 28

( 88/11/ -27 - پریسا کاکایی تهران ( کميته گزارشگران حقوق بشر 28

( 88/11/ -28 - مازیار سميعی تهران ( کميته گزارشگران حقوق بشر 28

( 88/11/ -29 - نازنين حسن نيا تهران ( کميته گزارشگران حقوق بشر 28

( 88/11/ -30 - خسرو قشقایی تهران (کلمه 29

( 88/11/ -31 محمود دردکشان اصفهان ( ندای سبز آزادی 30

( 88/11/ -32 - اروج علی محمدی تبریز ( ندای سبز آزادی 30

( 88/11/ -33 - اميد مهرگان تهران (کلمه 30

( 88/11/ -34 - صفورا تفنگچی ها تهران (کلمه 30

حمله به تجمعات اعتراضی یا مراکز مدنی

(88/11/ -1 مسجد قبا شيراز (برهان 15

ضرب و شتم

(88/11/ -1 خانم طباطبائی عروس آیت اله خمينی قم (ندای سبز آزادی 4

( 88/11/ -2 مهدی کروبی تهران (رادیو فردا 22

( 88/11/ -3 محمدرضا خاتمی تهران (پيک ایران 22

( 88/11/ -4 زهرا اشراقی تهران (پيک ایران 22

( 88/11/ -5 زهرا رهنورد تهران (کلمه 22

( 88/11/ -6 علی کروبی تهران (سحام نيوز 25

بازجوئی توسط نهادهای امنيتی

( 88/11/ -1 مهدی جوان محجوب رشت (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 8

88/11/ -2 شهلا زرین فر تهران فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 13

18

18

88/11/ -3 الناز بنازاده امير خيزی تهران فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 13

بازنشستگی اجباری ویا اخراج از کار

88/11/ -1 مرتضی مردیها اخراج – تهران اميرکبير 1

88/11/ -2 صبا واصفی اخراج – تهران اعتماد 3

88/11/ -3 عباس کاظمی اخراج – تهران کلمه 4

88/11/ -4 حميدرضا برادران بازنشستگی – تهران اعتماد 5

88/11/ -5 محمد ستاری فر بازنشستگی – تهران اعتماد 5

88/11/ -6 علی صادق تهرانی بازنشستگی – تهران اعتماد 5

88/11/ -7 بهروز هادی زنور بازنشستگی – تهران اعتماد 5

88/11/ -8 محمود ختائی بازنشستگی – تهران اعتماد 5

88/11/ -9 صادق بختياری بازنشستگی – تهران اعتماد 5

88/11/ -10 رضا عاصی بازنشستگی – تهران اعتماد 5

88/11/ -11 جهرمی بازنشستگی – تهران اعتماد 5

88/11/ -12 اقارب پرست اخراج – اصفهان ندای سبز آزادی 8

( 88/11/ -13 علی اکبر چينی فروشان تهران (آفتاب 20

( 88/11/ -14 فاخر عبدالله زاده فرد اروميه ( رهانا 25

( 88/11/ -15 لواسانی تهران ( ندای نسبز آزادی 25

( 88/11/ -16 مظلوم تهران ( ندای سبز آزادی 25

ممنوع الخروج

( 88/11/ -1 حسين کروبی تهران ( سحام نيوز 20

( 88/11/ -2 جعفر پناهی تهران (ریا نووستی 28

تهدید و ارعاب

(88/11/ -1 پرستو سرمدی (همسر زندانی سياسی حسين نورانی نژاد) تهران (ندای سبز آزادی 29

جلوگيری از فعاليت نهادهای مدنی

( 88/11/ جلوگيری از گشایش دفتر حزب اعتماد ملی ( ایسنا 27

زنان

صدور وثيقه

19

19

( 88/11/ منصوره شجاعی 250 ميليون تومان تهران ( دویلچه وله 6

بازداشت

( 88/11/ سميه مومنی تهران ( کميته گزارشگران حقوق بشر 18

( 88/11/ مهسا جزینی تهران (تغيير برای برابری 18

اقليت ها

ممنوع الخروج

( 88/11/ مولانا عبدالحميد امام جمعه اهل سنت زاهدان ( ميزان 29

بازداشت

( 88/11/ بدون هویت 1 نفر بهایی / بابلسر ( هرانا 2

( 88/11/ هدی فلاح بهایی / بابلسر ( هرانا 2

( 88/11/ شفيع برهانی سنی / اروميه ( ادویچه وله 2

( 88/11/ عبدالرحمان فتاحی سنی / مهاباد ( ادویچه وله 2

( 88/11/ احمد سنندجی سنی / مهاباد ( ادویچه وله 2

( 88/11/ محمد بوایی سنی / بوکان ( ادویچه وله 2

( 88/11/ عبدالعلی خير شاهی سنی / خراسان ( ادویچه وله 2

( 88/11/ حکيم سنی / خراسان ( ادویچه وله 2

( 88/11/ صدیق رشيدی سنی تربت جام ( ادویچه وله 2

( 88/11/ عبدالستار حيدری سنی / خراسان رضوی ( ادویچه وله 2

( 88/11/ عبدالحميد دوسری سنی / اهواز ( ادویچه وله 2

( 88/11/ حميد ناصری سنی / اهواز ( ادویچه وله 2

( 88/11/ بدون هویت 29 نفر در سراسر کشور ( ادویچه وله 2

( 88/11/ ابراهيم رسولی سنی/ مهاباد (ميزان خبر 2

( 88/11/ ایوب کریمی سنی/ مهاباد (ميزان خبر 2

( 88/11/ اسکندر اسماعيلی سنی/ مهاباد (ميزان خبر 2

( 88/11/ محمد رسول پينه دوز سنی /مهاباد (ميزان خبر 2

( 88/11/ ابوبکر شکری سنی/ مهاباد (ميزان خبر 2

( 88/11/ نقيه محمد سنی/ مهاباد (ميزان خبر 2

20

20

( 88/11/ سيامک سنی / مهاباد (ميزان خبر 2

( 88/11/ بهمن یزدانی بهایی / مشهد ( هرانا 6

( 88/11/ وصال محمدی بهایی / مشهد ( هرانا 6

( 88/11/ حبيب حکيم زاده سنی /تربت جام ( هرانا 6

( 88/11/ نور احمد لقایی سنی / شهرستان خداف ( هرانا 6

( 88/11/ عبدالکریم گی (گل) سنی / خداف ( هرانا 6

( 88/11/ عبدالجليل مير بلوچ برهی ( هرانا 6

( 88/11/ جابر یار محمد زهی سنی ( سسی نيوز 13

( 88/11/ جمعه تاثيه ای سنی / پل سر ذهاب ( سسی نيوز 13

( 88/11/ علی عامری سنی / اهواز ( سسی نيوز 13

( 88/11/ علائ الدین خانجانی بهایی / تهران ( کميته گزارشگران حقوق بشر 21

( 88/11/ اشکان بصاری بهایی / تهران ( کميته گزارشگران حقوق بشر 21

( 88/11/ ماریا جعفری بهایی / تهران ( کميته گزارشگران حقوق بشر 21

( 88/11/ پسر ماریا جعفری بهایی / تهران ( کميته گزارشگران حقوق بشر 21

( 88/11/ هوتن سيستانی بهایی / تهران ( کميته گزارشگران حقوق بشر 21

کارگران

بازداشتها

( 88/11/ -1 محمد اشرفی تهران ( هرانا 21

احکام صادره

احضار به دادگاه یا نهادهای امنيتی

88/11/ -1 عليرضا ثقفی تهران رادیوفردا 6

88/11/ -2 محسن ثقفی تهران رادیوفردا 6

جلوگيری از فعاليت نهادهای مدنی

88/11/ -1 کانون بازنشستگان کارگران ایران خودرو پيک ایران 4

صدور قرار وثيقه جهت آزادی از زندان

( 88/11/ -1 قربان علی پور شرکت نيشکر هفت تپه (هرانا 21

( 88/11/ -2 محمد حيدری شرکت نيشکر هفت تپه (هرانا 21

21

21

( 88/11/ -3 فریدون نيکو فرد شرکت نيشکر هفت تپه (هرانا 21

( 88/11/ -4 جليل احمدی شرکت نيشکر هفت تپه (هرانا 21

عدم پرداخت حقوق

88/11/ -1 کارخانه کيان تایر ایلنا 11

88/11/ -2 کارخانه نوردلوله صبا 2و نيم ماه اتحادیه آزاد کارگران ایران 14

88/11/ -3 کارخانه آوند پلاستيک 35 نفر 4 ماه ایلنا 14

88/11/ -4 شرکت آوانگان اراک 400 نفر 6 ماه مهر 15

( 88/11/ -5 کارگران نساجی مازندران 5 ماه (ایلنا 18

( 88/11/ -6 ذوب آهن 1 ماه تا 1 سال (ایلنا 18

( 88/11/ -7 کارگران تونل توحيد ( آفتاب یزد 21

( 88/11/ 100 نفر گمرک خرمشهر 2 ماه ( سفير 27 -8

اخراج از کار

88/11/ -1 شرکت حمل و نقل رسول اصفهان 5 نفر هرانا 2

88/11/ -2 کارخانه لاستيک البرز 9 نفر ایلنا 3

88/11/ -3 کارخانه نساجی بافته ها 180 نفر ایلنا 5

88/11/ -4 شرکت ميلاد 80 نفر هرانا 5

88/11/ 500 نفر ایلنا 13 - -5 کارخانه نوشابه سازی ساسان 400

( 88/11/ -6 چهار هزار نفر 60 واحد بسته بندی خرما ( شبکه خبری صنایع غذایی ایران 16

( 88/11/ 400 نفر واگن سازی شرکت متروی تهران ( ایلنا 19 -7

( 88/11/ 1500 نفر کارگر صنعت برق (ایلنا 26 -8

( 88/11/ -9 کارگران پيمانکاری ساپکو ( ایلنا 28

تجمع اعتراضی

88/11/ -1 کارگران کارخانه نساجی بافته ها ایلنا 5

88/11/ -2 کارگران کيان تایر ایلنا 11

88/11/ -3 کارگران نورد لوله صفا اتحادیه آزاد کارگران ایران 14

88/11/ -4 کارگران شرکت آونگان اراک مهر 15

( 88/11/ -5 کارگران تونل توحيد ( آفتاب یزد 21

( 88/11/ 100 کارگر گمرک خرمشهر (سفير 27 -6

22

22

مرگ در حين کار

88/11/ -1 بدون هویت 1نفر سرای حاج حسن – تهران همشهری 7

88/11/ -2 علی 24 ساله تهران همشهری 12

( 88/11/ -3 منصور بشمه شرکت نيشکر هفت تپه ( اتحادیه آزاد کارگران ایران 28

زندانيان سياسی

احکام صادر شده اعدام

( 88/11/ -1 خدایار رحمت زهی شهنوازی 35 ساله زاهدان (سنی نيوز 4

( 88/11/ -2 آرش رحمانی 19 ساله تهران (ادوار نيوز 8

( 88/11/ -3 محمدرضا علی زمانی تهران (ادوار نيوز 8

احکام اجرا شده اعدام

( 88/11/ -1 مهدی اسلاميان 30 ساله تهران ( فعالين حقوق بشر در ایران 14

(88/11/ -2 محمد امين وليان 20 ساله تهران (کمپين بين المللی حقوق بشر در ایران 19

( 88/11/ -3 امير رشا مارفی 21 ساله تهران ( وبلاگ محمد مصطفایی 27

عدم اطلاع از وضعيت

88/11/ -1 حسن احمدیان زندان اوین تهران هرانا 1

88/11/ -2 مهدی عربشاهی زندان اوین تهران اميرکبير 5

88/11/ -3 حسن رسولی زندان اوین تهران هرانا 9

88/11/ -4 مسعود نورمحمدی زندان اوین تهران ندای سبز آزادی 9

88/11/ -5 محمد داوری زندان اوین تهران کميته گزارشگران حقوق بشر 13

( 88/11/ -6 امير علی محمد نيا تهران ( کميته گزارشگران حقوق بشر 17

( 88/11/ -7 احمد اسماعيلی تهران ( هرانا 16

( 88/11/ -8 آمانج رحيمی تهران ( هرانا 16

( 88/11/ -9 عبدالله عرفی تهران ( هرانا 16

( 88/11/ -10 پخشان عزیزی تهران ( هرانا 16

( 88/11/ -11 ليلا محمدی تهران ( هرانا 16

( 88/11/ -12 سروه ویسی تهران ( هرانا 16

( 88/11/ -13 هژار یوسفی تهران ( هرانا 16

( 88/11/ -14 یاسر تهرانی تهران ( ندای سبز آزادی 17

23

23

( 88/11/ -15 مریم قنبری تهران ( ادوار نيوز 21

( 88/11/ -16 مهدی فروزنده تهران ( کلمه 26

( 88/11/ -17 عليرضا فيروزی تهران ( هرانا 26

( 88/11/ -18 سورنا هاشمی تهران ( هرانا 26

( 88/11/ -19 مهدی آميزش تهران ( فعالين حقوق بشر در ایران 27

عدم رسيدگی پزشکی

88/11/ -1 محمد ملکی زندان اوین تهران خانواده ملکی 6

88/11/ -2 محمد معين زندان اوین تهران اعتماد 9

88/11/ -3 عليرضا بهشتی زندان اوین تهران کلمه 9

88/11/ -4 رشيد اسماعيلی زندان اصفهان ادوارنيوز 10

88/11/ -5 سعيد متين پور تبریز رادیو فردا 14

88/11/ -6 مهدیه گلرو زندان اوین تهران کميته گزارشگران حقوق بشر 15

( 88/11/ -7 محمد ملکی زندان اوین / تهران ( خانواده ملکی 21

( 88/11/ -8 ارژنگ داوری زندان گوهردشت / کرج ( فعالين حقوق بشر در ایران 25

( 88/11/ -9 ابراهيم یزدی زندان اوین / تهران ( جرس 21

( 88/11/ -10 عبد الرضا تاجيک زندان اوین / تهران ( نوروز 19

( 88/11/ -11 بدرالسادات مفيدی زندان اوین / تهران (کانون زنان ایرانی 29

مرگ در زندان

88/11/ -1 البرز قاسمی زندان اوین تهران هرانا 3

جلوگيری از آزادی از زندان

88/11/ -1 افتخار برزگریان مشهد ندای سبز آزادی 10

( 88/11/ -2 علی کلایی زندان اوین / تهران ( کميته گزارشگران حقئوق بشر 22

جلوگيری از ملاقات با وکيل

88/11/ -1 سميه رشيدی زندان اوین تهران کميته گزارشگران حقوق بشر 3

88/11/ -2 علی عرب مازار زندان اوین تهران اعتماد 9

88/11/ -3 محمد معين زندان اوین تهران اعتماد 9

88/11/ -4 خليجی زندان اوین تهران اعتماد 9

88/11/ -5 محمد فروزنده پور زندان اوین تهران اعتماد 9

24

24

88/11/ -6 محمدجواد مظفر زندان اوین تهران اعتماد 9

88/11/ -7 محسن محققی زندان اوین تهران اعتماد 9

ممنوع الملاقات

88/11/ -1 عمادالدین باقی زندان اوین تهران کلمه 10

88/11/ -2 مریم ضياء زندان اوین تهران هرانا 6

88/11/ -3 سعيد ليلاز زندان اوین تهران هرانا 10

88/11/ -4 ساسان آقائی زندان اوین تهران هرانا 10

88/11/ -5 سميه رشيدی زندان اوین تهران هرانا 10

88/11/ -6 ميلاد اسدی زندان اوین تهران رادیو زمانه 13

88/11/ -7 مهدی عربشاهی زندان اوین تهران رادیو زمانه 13

88/11/ -8 مرتضی سمياری زندان اوین تهران رادیو زمانه 13

88/11/ -9 بهاره هدایت زندان اوین تهران رادیو زمانه 13

88/11/ -10 رشيد اسماعيلی زندان اصفهان هرانا 15

( 88/11/ -11 سعيد کلانکی زندان اوین / تهران ( کميته گزارشگران حقوق بشر در ایران 28

بلاتکليف

88/11/ -1 علی عرب مازار تهران کلمه 7

88/11/ -2 عليرضا بهشتی شيرازی تهران کلمه 11

88/11/ -3 رشيد اسماعيلی اصفهان ادوارنيوز 11

88/11/ -4 شميم زین العابدین تهران تغيير برای برابری 12

88/11/ -5 سلمان سيما تهران کميته گزارشگران حقوق بشر 11

( 88/11/ -6 ساسان آقایی زندان اوین / تهران ( ایلنا 27

( 88/11/ -7 محمد رضا جلایی پور زندان اوین / تهران ( نوروز 28

( 88/11/ -8 احسان مهرابی زندان اوین / تهران ( پارلمان نيوز 28

( 88/11/ -9 عبدالرضا تاجيک زندان اوین / تهران ( نوروز 19

تهدید و ارعاب

(88/11/ -1 بدون هویت بهائی زندان گوهردشت کرج (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 1

88/11/ -2 خانواده مجيد توکلی تهران اميرکبير 5

88/11/ -3 خانواده هادی عابدباخدا رشت فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 8

25

25

88/11/ -4 محمود دولت آبادی زندان گوهردشت کرج فعالين حقوق بر و دمکراسی در ایران 10

88/11/ -5 مهدی سعيدی زندان گوهردشت کرج فعالين حقوق بر و دمکراسی در ایران 10

88/11/ -6 عباس ولی خانی زندان گوهردشت کرج فعالين حقوق بر و دمکراسی در ایران 10

88/11/ -7 برزو کامرانی زندان گوهردشت کرج فعالين حقوق بر و دمکراسی در ایران 10

88/11/ -8 عمادالدین باقی زندان اوین تهران کلمه 10

88/11/ -9 مهرداد رحيمی زندان اوین تهران کميته گزارشگران حقوق بشر 10

88/11/ -10 عبداله مؤمنی زندان اوین تهران ميزان 10

88/11/ -11 مسعود باستانی زندان اوین تهران ميزان 10

88/11/ -12 شهاب الدین طباطبائی زندان اوین تهران ميزان 10

88/11/ -13 مهرداد رحيمی زندان اوین تهران ندای سبز آزادی 11

88/11/ -14 سعيد حائری زندان اوین تهران ندای سبز آزادی 11

88/11/ -15 شيوا نظرآهاری زندان اوین تهران ندای سبز آزادی 11

88/11/ -16 مریم ضياء زندان اوین تهران جرس 11

88/11/ -17 امير منتظری زندان اوین تهران کمپين بين المللی حقوق بشر در ایران 11

88/11/ -18 معين فهيمی زندان اوین تهران کمپين بين المللی حقوق بشر در ایران 11

88/11/ -19 سعيد نورمحمدی زندان اوین تهران نوروز 11

88/11/ -20 قربان بهزادیان زندان اوین تهران کلمه 11

88/11/ -21 رشيد اسماعيلی زندان اصفهان ادوارنيوز 12

88/11/ -22 بدون هویت 32 نفردستگير شدگان روز عاشورا- تهران فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 13

88/11/ -23 خانواده محمد بنازاده اميرخيزی زندان اوین تهران فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 13

88/11/ -24 ابراهيم یزدی زندان اوین تهران جرس 13

88/11/ -25 فروغ یزدی زندان اوین تهران هرانا 13

88/11/ -26 سروه ویسی زندان اوین تهران کردنيوز 14

88/11/ -27 ليلا محمدی زندان اوین تهران کردنيوز 14

88/11/ -28 پخشات عزیزی زندان اوین تهران کردنيوز 14

( 88/11/ -29 احمد زید آبادی زندان گوهردشت کرج ( ميزان 18

( 88/11/ -30 مسعود باستانی زندان گوهردشت کرج ( ميزان 18

( 88/11/ -31 یاسر تهرانی زندان اوین / تهران ( کلمه 19

( 88/11/ -32 شيوا نظر آهاری زندان اوین / تهران ( کميته گزارشگرانرحقوق بشر 25

( 88/11/ -33 مهدی معتمدی مهر زندان اوین / تهران (هرانا 30

26

26

( 88/11/ -34 عيسی سحر خيز زندان اوین / تهران (روز 20

( 88/11/ -35 حسين کریمی زندان گوهردشت / کرج ( فعالين حقوق بشر در ایران 27

( 88/11/ -36 عليرضا رضائيان زندان گوهردشت / کرج ( فعالين حقوق بشر در ایران 27

( 88/11/ -37 محمد محمدی زندان گوهردشت/ کرج ( فعالين حقوق بشر در ایران 27

( 88/11/ -38 غلام علی زندان گوهردشت/ کرج ( فعالين حقوق بشر در ایران 27

( 88/11/ -39 مهرداد رحيمی زندان اوین / تهران ( کميته گزارشگران حقوق بشر 28

ضرب و شتم

88/11/ -1 بهروز جاویدطهرانی زندان گوهردشت کرج فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 12

( 88/11/ -2 سلمان سيما زندان اوین تهران ( ادوار نيوز 17

اعتصاب غذا

88/11/ -1 سلمان سيما زندان اوین تهران کميته گزارشگران حقوق بشر 15

( 88/11/ -2 ارژنگ داوری زندان گوهردشت / کرج ( فعالين حقوق بشر در ایران 25

انتقال و جابجائی در زندان

88/11/ -1 شهاب طباطبائی انتقال به بند 240 اوین نوروز 2

88/11/ -2 مسعود باستانی انتقال به بند 240 اوین نوروز 2

88/11/ -3 رضا نوربخش انتقال به بند 240 اوین نوروز 2

88/11/ -4 خانجانی انتقال به بند 240 اوین نوروز 2

88/11/ -5 عبداله مؤمنی انتقال به بند 240 اوین نوروز 2

88/11/ -6 لوا خانجانی انتقال به زندان گوهردشت کرج کميته گزارشگران حقوق بشر 3

88/11/ -7 بابک مبشر انتقال به زندان گوهردشت کرج کميته گزارشگران حقوق بشر 3

88/11/ -8 پيام فنائيان انتقال به زندان گوهردشت کرج کميته گزارشگران حقوق بشر 3

88/11/ -9 نيکا هویدائی انتقال به زندان گوهردشت کرج کميته گزارشگران حقوق بشر 3

88/11/ -10 ژینوس سبحانی انتقال به زندان گوهردشت کرج کميته گزارشگران حقوق بشر 3

88/11/ -11 آرتين غضنفری انتقال به زندان گوهردشت کرج کميته گزارشگران حقوق بشر 3

88/11/ -12 فرید روحانی انتقال به زندان گوهردشت کرج کميته گزارشگران حقوق بشر 3

88/11/ -13 ابراهيم شادمهر انتقال به زندان گوهردشت کرج کميته گزارشگران حقوق بشر 3

88/11/ -14 زاوش شادمهر انتقال به زندان گوهردشت کرج کميته گزارشگران حقوق بشر 3

88/11/ -15 کوهيار گودرزی انتقال به بند 209 زندان اوین کميته گزارشگران حقوق بشر 4

88/11/ -16 مولانا خيرشاهی سنی نيوز 9

27

27

88/11/ -17 احمد زیدآبادی انتقال به زندان گوهردشت کرج هرانا 12

( 88/11/ -18 افتخار برزگریان انتقال به بند مجرمان خطرناک / زندان مشهد (کمپين بين المللی حقوق بشر در ایران 16

( 88/11/ -19 حسين خضری انتقال به سلول انفرادی / زندان اروميه ( هرانا 18

( 88/11/ -20 حسين نورانی نژاد انتقال به قرنطينه / زندان اوین ( کميته گزارشگران حقوق بشر 19

( 88/11/ -21 منصور اسانلو انتقال به سلول انفرادی / زندان گوهر دشت کرج ( فعالين حقوق بشر در ایران 20

( 88/11/ -22 ارژنگ داوری انتقال به سلول انفرادی / زندان گوهر دشت کرج ( فعالين حقوق بشر در ایران 21

( 88/11/ -23 سجاد ساده انتقال به بند عمومی / زندان اوین ( نوروز 21

( 88/11/ -24 پریسا کاکایی انتقال به بند عمومی / زندان اوین ( مدرسه فمنيستی 28

( 88/11/ -25 مهدی عربشاهی انتقال به بند عمومی / زندان اوین ( کلمه 28

( 88/11/ -26 شيوا نظر آهاری انتقال به بند عمومی / زندان اوین ( کميته گزارشگران حقوق بشر 28

اعدام

احکام اجرا شده

( 88/11/ -1 مسعود – ل تجاوز لواسان ( ایسکانيوز 10

( 88/11/ -2 محمد . س تجاوز لواسان ( ایسکانيوز 10

( 88/11/ -3 جمشيد هادیان 25 ساله /اصفهان قتل (ایسکانيوز 7

( 88/11/ -4 بدون هویت اردبيل قتل (دادگستری سيستان و بلوچستان 2

( 88/11/ -5 الله نظر شهلی بر 26 ساله / خاش قتل ( دادگستری سيستان و بلوچستان 1

احکام صادر شده

( 88/11/ -1 نقی 28 ساله تهران (قدس 1

( 88/11/ -2 بدون هویت( 2 نفر) قتل / بجنورد (قدس 1

( 88/11/ -3 بدون هویت قتل / تهران (ایران 1

( 88/11/ -4 احمد 53 ساله قتل / تهران (ایسکانيوز 5

( 88/11/ -5 نظير احمد تجاوز / تهران (اعتماد 6

( 88/11/ -6 ع . د قتل مشهد (قدس 8

(88/11/ -7 بدون هویت( 10 نفر) قاچاق مواد مخدر (اعتماد 12

( 88/11/ -8 ستار 32 ساله قتل / تهران (ایسکانيوز 13

( 88/11/ -9 رشيد 30 ساله قتل / تهران ( ایسکانيوز 14

( 88/11/ -10 بدون هویت 25 ساله تجاوز / تهران (قدس 15

( 88/11/ -11 رسول 19 ساله قتل / تهران ( ایسکانيوز 18

28

28

(88/11/ -12 مهرداد 44 ساله قتل / تهران ( عصر ایران 20

( 88/11/ -13 امين 28 ساله قتل / تهران ( عصر ایران 21

( 88/11/ -14 بدون هویت قتل / سبزوار (قدس 21

(88/11/ -15 عباس قتل / تهران (قدس 25

( 88/11/ -16 نریمان قتل / تهران (اعتماد 27

( 88/11/ -17 نرگس قتل / شيراز ( اعتماد 28

( 88/11/ -18 امير تجاوز / تهران ( ایسنا 28

( 88/11/ -19 محمد رضا قتل / تهران ( فارس 28

( 88/11/ -20 اکبر قتل / تهران ( فارس 28

(88/11/ -21 فرحناز قتل / تهران (قدس 28

( 88/11/ -22 نقره 45 ساله قتل / تهران (قدس 29

( 88/11/ -23 اصغر قتل / تهران ( فارس 28

( 88/11/ -24 محمد علی قتل / تهران ( ایران 28

( 88/11/ -25 اميد 30 ساله قتل / تهران ( ایران 27

( 88/11/ -26 امير مهدی 25 ساله قتل / تهران ( ایران 25

( 88/11/ -27 عباس 22 ساله قتل / تهران ( ایران 8

زندانيان ضرب و شتم

( 88/11/ -1 بند 1 / گوهردشت کرج ( فعالين حقوق بشر در ایران 21

( 88/11/ -2 بند جوانان گوهردشت کرج ( کميته گزارشگران حقوق بشر 9

مرگ در زندان

( 88/11/ -1 حميد اسدی زندان گوهر دشت / کرج ( فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 18

قتل مردم توسط نيروی انتظامی

( 88/11/ -1 غریب منطقه مرزی بانه ( هرانا 28

( 88/11/ -2 نجم الدین منطقه مرزی بانه ( هرانا 28

( 88/11/ -3 بدون هویت 2 نفر منطقه مرزی بانه ( هرانا 28

فعالين ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی"  ihrnena@gmail.com

افزودن نظر جدید