تصاویر هک شدە توسط گروە عدل علی از زندان اوین

تصاویر از جنایت می گویند

مرا گر خود نبود اين بند،
شايد بامدادي همچو يادي دور و لغزان،
می گذشتم از تراز خاک سرد پست...


جرم اين است
جرم اين است

*************

توجە! برای دیدن تصاویر لطفا روی لینک کلیک کنید!

https://www.youtube.com/watch?v=_cxnO7Q4Md8&t=3s

افزودن نظر جدید