"ارزشهای غربی" و افغانستان

قضاوت هایی که شما را عصبانی می کند

دو هفته است که وقایع افغانستان را دنبال می کنم و مانند بسیاری دیگر, وقتی تصاویر افرادی را می بینم که می ترسند و برای نجات جان خود تلاش می کنند، از اینکه برای آن ها کاری نمی توانم انجام بدهم، احساس درماندگی می کنم. اما باید بگویم در باره شیوه برخورد و قضاوت و صحبت هایی که در این جا در باره این افراد می شود، بسیار عصبانی هستم. غرب پس از شکست کامل مداخلات خود، اکنون می گوید: که این تقصیرمردم افغانستان بود که طالبان به پیروزی رسیده است. این گفته ها باعث عصبانیت شما می شود.

آیا این اهداف و ارزشهای مرتبط با آنها (غرب)، واقعاً به اکثریت مردم افغانستان رسیده است؟ این جملات در پارلمان آلمان گفته شده است، در پارلمان اتریش ضمن مخالفت با پذیرش پناهندگان افغانستانی، از خروج آمریکایی ها از افغانستان استقبال شده و گفته شده است:"هرج و مرج پایان می یابد". الکساندر گائولند، سیاستمدار"AfD" در پارلمان آلمان، ضمن مخالفت همیشگی خود با انتقال و یا اجازه ورود به شهروندان افغانستان به آلمان گفت: "خانمها و آقایان، ارزشهای ما جهانی نیست".

عمران فروز، روزنامه نگار، در اظهار نظری، نگرش غرب نسبت به مردم افغانستان را با ناامیدی توصیف می کند:" آنها دقیقاً همینطور هستند، این تقصیر ما نیست آنها دقیقاً همینطور هستند". این نوع نگاه، منشأ تفکری است که در نقل قول های ذکر شده نهفته است. این تفکر بر این نظریه استوار است که افراد با فرهنگ ها یا "نژادهای" مختلف اساساً متفاوت هستند. البته که کمتر کسی است که به این حد, به صراحت به آن اشاره کند (بجزافرادی مانند الکساندر گائولند+۱)، اما این غرور، و این اغراق در ارزشهای "خود": باید بر اساس چنین تفکری بنا شده باشد. حتی اگر در مواردی ناخودآگاه باشد.

به همین سادگی، نژاد انسان 

از نظر علمی ثابت شده است: همه مردم یکسان هستند. این یک جمله از روی خوش باشی و یا بی قیدی گفته نشده است. این یک واقعیت است، واقعیتی که حاصل تلاش جامعه بزرگ علمی است. محققان آمریکایی در مقاله ای در مجله علمی+۲- Science, خواستار حذف مفهوم "نژاد" از ژنتیک انسان شدند. تحقیقات بارها و بارها نشان داده است که "طبقه بندی بر اساس نژاد در رابطه با ژنتیک بی معنی است". یا به عبارت دیگر: فقط یک نژاد وجود دارد و آن را "نژاد انسان می نامند". در سال ۲۰۲۰ در مقاله ای از مجله علمی+۳- Human Genomics آمده است: این عوامل و تجربیات طول تاریخ است که زمینه ساز تقسیم بندی انسان ها به گروه های مختلف اجتماعی امروزی شده است، نه ژنتیک. هیچ توجیه علمی بر ادعای نژاد و نژاد برتر وجود ندارد.

مردم در سراسر جهان با نیاز برای دوست داشتن، تغذیه و محافظت متولد می شوند. هیچ چیز اساسی در این زمینه در طول زندگی تغییر نمی کند. این تجربیات تاریخی است که یک دولت را شکل می دهد. اما افرادی که برای آزادی و امنیت در افغانستان مبارزه می کنند، ارزشهای "اروپایی" یا "غربی" را نشان نمی دهند، بلکه ارزشهای انسانی را نشان می دهند. و لازم نیست ابتدا آن را از ما" غرب" یاد بگیرید. شاید آنها برای این ارزشها حتی بیشتر از ما ارزش قائل شوند.

زیر نویس:

*- خانم گیلدا صاحبی: پزشک، پژوهشگرعلوم سیاسی و روزنامه نگار. او در مورد نژادپرستی, یهودستیزی، در منطقه خاورمیانه فعالیت می کند.  

 +۱- الکساندر گائولند رهبر حزب جایگزین برای آلمان" AfD"، حزب پوپولیست راست گرا با گرایش های افراطی.  

+۲- Science مجله علوم پایه، مجله انجمن آمریکایی برای پیشرفت علم است و اعتبار جهانی دارد

+ ۳- به مشخصات فردی "DNA" گفته می شود.

سه شنبه:۹ شهریور۱۴۰۰- ۳۱ آگوست ۲۰۲۱

 

 

منبع: 
تاتز "Taz"

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

این غربیهای متکبر واز خود راضی جنایات خودرا در110 سال اخیر بیاد آورند که درطول این مدت بعد از نابودسازی سبعانه چند نسل از جوانان خودشان درجنگهای جنا یتکاران جهانی ، درقالب استمارگران کهنه ونو چه موانع بزرگی در سر راه رشد
ملل درحال توسعه به وجود آورده اند که یکی از آنها دمیدن به آتش تفرقه بین واقوام وملل خاورنزدیک ومیانه بوده است !