دادگاه کار فرانکفورت، اعتصاب لوکوموتیورانان را قانونی اعلام کرد

دادگاه کار فرانکفورت، اعتصاب لوکوموتیو رانان را قانونی اعلام کرد

دادگاه کار فرانکفورت، اعتصاب لوکوموتیو رانان"GDL" را قانونی اعلام کرد. شکایت مدیریت شرکت راه آهن آلمان"DB"،علیه اعتصاب اتحادیه لوکوموتیو رانان، در دادگاه کارفرانکفورت شکست خورد. دادگاه کاراعلام کرد: اعتصاب  لوکوموتیو رانان می تواند پس از حکم دادگاه ادامه یابد. این دادگاه اعلام کرد که شکایت مدیریت شرکت راه آهن آلمان را برای صدور حکم علیه اعتصابات اتحادیه  لوکوموتیورانان را رد کرده است. سخنگوی شرکت راه آهن اعلام کرد که علیه این تصمیم، تقاضای تجدیدنظر خواهد کرد. این سخنگو گفت: "ما می دانستیم که موانع بسیار زیادی در یک روش تصمیم گیری فوری وجود دارد و حق اعتصاب در آلمان با دلایل خوب و یا بسیار خوب محافظت می شود. با این وجود، شرکت راه آهن،مسئولیت خود را برای پایان دادن به اعتصاب به نفع مشتریان خود می داند.

سخنگوی شرکت شرکت راه آهن، اتحادیه لوکوموتیو رانان را به قطع گفتگو ها متهم کرد

این شرکت پس از شکست در دادگاه کار فرانکفورت اعلام کرد: مرحله دوم این شکایت در دادگاه کار ایالتی "هسن" بررسی می شود. از ساعت۱۰:۳۰صبح روز جمعه در آنجا دور جدید مذاکرات آغاز می شود. چند ساعت قبل از شروع مذاکرات،سخنگوی شرکت شرکت راه آهن، باردیگراز اتحادیه  لوکوموتیو رانان خواست تا تسلیم شود. آخیم اشتراوس، سخنگوی بان در مجله صبحگاهی در تلویزیون کانال یک گفت: پیشنهاد ها برای مذاکرات جمعی، "اقداماتی است که همیشه از طرف ما صورت گرفته است، از طرف اتحادیه لوکوموتیورانان، هیچ پیشنهادی نیامده است،رهبری اتحادیه باید "فوراً" این "نگرش مسدود کننده" را رها کند. در مرحله دوم  مذاکرات، اشتراوس گفت: "صرف نظر از اینکه مذاکرات امروز چگونه پایان می یابد، شرکت راه آهن باید تلاش کند تا چنین اعتصابی را پایان دهد،اعتصابی غیر قابل توصیف و کاملاً بیش از حد" بود. اشتراوس همچنین لفاظی های رئیس اتحادیه لوکوموتیو رانان کلاوس وسلسکی را "نامناسب" خواند. رئیس اتحادیه لوکوموتیو رانان آلمان، کلاوس وسلسکی بارها مدیریت شرکت راه آهن آلمان را متهم کرده بود که می خواهند وجود اتحادیه را به خطر بیندازند.

رئیس اتحادیه  لوکوموتیورانان پس از تصمیم گیری در مرحله اول در سالن دادگاه به وضوح گفته بود:" اقدام اتحادیه قانونی است، مجاز است و همچنین متناسب است". در صورت تجدید نظر خواهی، وی انتظار داشت مرحله دوم صبح روز جمعه مورد رسیدگی قرار گیرد. او گفت: "ما برای آن آماده هستیم." اعتصاب در تردد مسافران پنجشنبه شب بدون توجه به پیشنهاد جدید راه آهن آغاز شده بود. اتحادیه لوکوموتیورانان، پیشنهاد مدیریت راه آهن ( تسلیم شدن تحادیه) را مسموم" اعلام کرده بود و شرکت راه آهن را متهم کرد که می خواهد موجودیت اتحادیه را به خطر بیندازد.

مدیریت شرکت راه آهن آلمان "DB"، اعتصاب را قانونی نمی داند

 شرکت راه آهن آلمان انتظار داشت که دادگاه کار فرانکفورت علیه اعتصاب لوکوموتیورانان حکم صادر کند. این شرکت، اعتصاب اتحادیه لوکوموتیورانان را غیرقانونی می داند، زیرا اهدافی را دنبال می کند که نمی توانند با توافق جمعی تنظیم شوند. اکنون دادگاه این موضوع را رد کرده است. یک سخنگوی دادگاه تاکید کرد که نمی توان با اطمینان کافی در رویه فوری ثابت کرد که اعتصاب لوکوموتیورانان "اهداف مذاکره جمعی غیرقابل قبول را دنبال می کند".

همچنین لازم به ذکر است در نوامبر سال۲۰۱۴،شرکت راه آهن در آن زمان در دور مذاکرات جمعی علیه اعتصابات مداوم اتحادیه لوکوموتیورانان شکایت کرد.مدیریت راه آهن آلمان استدلال می کرد که این اقدام بیهوده است و باعث آسیب های نامتناسب و جدی می شود. تاکید می شود که دادگاه های کار در فرانکفورت،در هر دو مورد شکایت شرکت راه آهن، به نفع اتحادیه لوکوموتیورانان حکم صادر کرد و اعتصاب آن ها را قانونی ارزیابی نمود.

جمعه ۱۲ شهریور ۱۴۰۰- ۳ سپتامبر ۲۰۲۱

منبع: 
DIE ZEIT
بخش: 

افزودن نظر جدید