فصلنامه‌ی مُروا شماره نه – تابستان ۱۴۰۰  انتشار یافت

* فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر/ مراد رضایی و علی صمد

* همکاران این شماره نشریه مُروا/ مرجان نیک خواه، ملیحه حیاتی، دکتر مهرداد درویش‌پور، ناهید کشاورز، سیامک سلطانی، مینا امیدوار، مژگان کاهن، بیــژن میثمــی، دکتر گودرز اقتداری، رویا م.، روزا روزبهان، حسین غبرایی، مراد رضایی و علی صمد

* صفحه آرایی و گرافیک/ مراد رضایی

* فصلنامه ی مُروا در فرمات پی. دی. اف. در سایت اخبار روز
http://www.iran-chabar.de/user/pdf/section_251/pdf_95093.pdfفهرست مطالب این شماره:


یک- پیش درآمد/ مراد رضایی و علی صمد
https://akhbar-rooz.com/?p=124909


دو- "پیشینه مهاجرت در ایران" / نوشته‌ی مرجان نیک خواه
https://akhbar-rooz.com/?p=124912


سه- "انسان‌های انکارشده و کودکانشان" / نوشته‌ی ملیحه حیاتی
 https://akhbar-rooz.com/?p=124916

 
چهار- "نژادپرستی و تبعیض مهمترین مانع رشد ایرانیان مهاجر است!" / گفتگوی علی صمد از فصلنامه‌ی مُروا با دکتر مهرداد درویش‌پور
https://akhbar-rooz.com/?p=124943


پنج- "یک بمب منفجرنشده" / نوشته‌ی ناهید کشاورز
https://akhbar-rooz.com/?p=124947


شش- "مهاجر یا پناهنده، دو واژه با یک هدف: تغییر محل زندگی!" / نوشته‌ی سیامک سلطانی
https://akhbar-rooz.com/?p=124951


هفت- "خصومت علیه پناهندگان سوری و اکنون علیه افغان‌ها در ترکیه افزایش می‌یابد"/ نوشته‌ی سلین پی یر مگنانی/ ترجمه‌ی مینا امیدوار
https://akhbar-rooz.com/?p=124954


هشت- "استراتژی‌های هویتی نزد نوجوانان مهاجر ایرانی" / نوشته‌ی مژگان کاهن، روانشناس
https://akhbar-rooz.com/?p=124957


نه- "سنگ بر شیشه‌ی ارباب هنر می‌آید. (صائب)" / نوشته‌ی بیژن میثمی
https://akhbar-rooz.com/?p=124960


ده- "ترس از اخراج، ناامنی،کم اطلاعی از وضعیت پناهندگی و سرخوردگی از شرایط و بحران روحی و روانی پناهجویان" / مصاحبه مراد رضایی از فصلنامه‌ی مُروا با خانم ناهید کشاورز
https://akhbar-rooz.com/?p=124962


یازده- "مهاجرت و مشکل پذیرش واقعیت زندگی چند فرهنگی" / نوشته‌ی دکتر گودرز اقتداری
https://akhbar-rooz.com/?p=124965


دوازده- "شهرتی که به مویی بند بود" / نوشته‌ی رویا م.
https://akhbar-rooz.com/?p=124968


سیزده- "پناهندگان و نهادهای کمک رسانی سازمان ملل" / ترجمه حسین غبرایی
https://akhbar-rooz.com/?p=124971


چهارده- "پیش‌داوری‌ها، اطلاعات نادرست و سوالات درباره‌ی مهاجران را چگونه باید پاسخ داد!" / سازمان عفو بین الملل بلژیک- ترجمه‌ی علی صمد
https://akhbar-rooz.com/?p=124974


پانزده- "تبعات مهاجرت بر بومیان کانادا" / نوشته‌ی روزا روزبهان
https://akhbar-rooz.com/?p=124977


شانزده- پناهندگی در ترکیه؛ توضیح یک کابوس ناتمام/ نوشته‌ی مراد رضایی
https://akhbar-rooz.com/?p=124980


هفده- معرفی برخی نقاشی های هنرمند افغان خانم شمیسه حسنی

نقاشی ها در فرمات پی دی اف فصلنامه ی مُروا منتشر شده اند.

افزودن نظر جدید