طالبان یک جنبش سیاسی بنیادگراست، تروریست خواندن آن عاقلانه نیست

در مصاحبه روزنامه "فردا"، ماسیمو دالِما Massimo D'Alema، نخست وزیر و دبیر گذشته حزب دمکراتهای چپ سابق ایتالیا (حزب کمونیست ایتالیا)، می گوید که "واکنش غرب به حمله تروریستی برجهای دوقلو دارای یک محتوای نظامی بود که به نتایج مورد نظر خاصی نیز دست یافت. اما مهمتر از همه، آن طرح در بر گیرنده برنامه سیاسی - فرهنگیِ قوی دیگری بود که هدفش از طریق گسترش دمکراسی در جهان اسلام و اشاعه یک "پادتن و آنتی بادی" که بتواند بنیادگرائی و تروریسم ضد غربی را تضعیف کرده و ریشه کن بنماید، ولی این پروژه با شکست مواجه شد".

او می گوید اما بالاتر از همه "نه تنها با استفاده از سلاح سودی نبخشید، بلکه این ایده که دمکراسی را می توان صادر کرد نیز شکست خورده است و بهار عربی که بیانگر دمکراسی در پی جنبش های مردمی بود، نیز با شکست مواجه شد، زیرا همسان سازی و کپیه برداری فرهنگی، کار ساز نیست cultural homologation".

سپس دالِما بر این واقعیت تاکید می کند که "حمله به برج های دوقلو کار طالبان نبود، بلکه عمل نخبگان عرب که بیشتر نوع سعودی بودند بود، و قدمشان به کوههای افغانستان ختم شد، زیرا آمریکائیها آنها را به آنجا کشاندند و با ایجاد جنبشی از داوطلبان اسلامی کوشش کردند که آنها را برای مبارزه و جنگ با شوروی آماده کنند و کردند".

بنابراین "آماده سازی سیاسی- نظامی اردوگاه بنیادگرائی توسط غرب انجام شد، زیرا به این ترتیب بنیاگرایان، متحدان اصلی غرب بسادگی جنبشی بر علیه کمونیزم و سوسیالیزم عرب را کلید زدند".

نخست وزیر سابق همچنین مدعی است که "طالبان یک جنبش بنیادگرا، خشونت بار و غیر قابل تحمل از نظر رفتار آنها علیه زنان و علیه اقلیت ها هستند، اما من فکر می کنم اشتباه است که آنها را یک گروه تروریستی نامید. داعش یک گروه تروریستی است، ولی طالبان یک جنبش سیاسی است، مانند حزب اله و حماس. تروریست خواندن طالبان عاقلانه نیست بلکه تمسخر آمیز است".

برای اینکه "خود آمریکائیها از سال ۲۰۱۸ بطور مداوم با طالبان صحبت و مذاکره می کنند".

و نتیجه می گیرد "بدیهی است که این مذاکرات مفید و باید انجام بپذیرند تا بلکه از یک فاجعه انسانی جلوگیری نموده و سعی شود برای این مهم آنها را ملتزم و مشروط کرده و زیر فشار قرار دهند. اما مسئله و مشکل واقعی این است که چگونه میتوان با طالبان گفتگو کرد، بدونِ اینکه دولت و یا تشکیلات آنها را برسمیت نشناخت؟"

منبع: 
روزنامە ایتالیائی فردا Dmani

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

با این حساب بمبهایی که در مراسم مذهبی شیعیان و مناطق و محافل و مدارس منفجر میشد و کودک و پیر و جوان را تکه تکه میکرد، ربطی به تروریسم نداشت. یک مدل بنیادگرایی بود.