هدف از برحق نمایی ساواک و عادی سازی جنایت چیست؟

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی

میهمان: رفیق رقیه دانشگری (فران)

زمان: جمعه ۲مهر ۱۴۰۰ برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

ساعت: ۲۱:۰۰ به وقت ایران و ۱٨:۳۰ به وقت اروپای مرکزی

این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران ( ۱۸:۳۰ به وقت اروپا ) در کانال تریبون سرزمین من و گروههای دیگر تلگرامی از جمله گروه " به یاد رفیق رئیس دانا برای اتحاد عدالتخواهان" برگزار می شود.

لینک زیر:

https://t.me/joinchat/Y43wDdsZmWpkMmYx

رقیه دانشگری

 

 

 

افزودن نظر جدید