سوم اکتبر، روز اتحاد دو آلمان

مارک آلمان غربی، پول واحد کشور اعلام گردید 

جمهوری دموکراتیک خلق آلمان و جمهوری فدرال، در روز سوم اکتبر سال ۱۹۹۰ یعنی ۳۱ سال پیش به هم پیوستند. این تصمیم توسط پارلمان جمهوری دموکراتیک خلق آلمان" آلمان شرقی"اعلام شد و در ۲۲ آگوست ۱۹۹۰، شش هفته پس از اتحاد پولی دو کشور با معرفی "مارک" D-Mark، در یک جلسه ویژه با ۲۹۴ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع تصمیم گیری شد. از سقوط دیوار برلین در ۹ نوامبر ۱۹۸۹ تا اتحاد مجدد آلمان، تنها یک سال، دقیقاً ۳۲۹ روز باید بگذرد.

اولین رای گیری فولکس کامر دو هفته زودتر، در ۸ اوت ۱۹۹۰، به دلیل اکثریت دوسوم لازم، شکست خورد. این جلسه در ۲۲ آگوست با هک درباره نحوه و زمان پیوستن مشخص شد. تا اواخر شب، نمایندگان مجلس برای تاریخ مناسب با سرسختی مبارزه می کردند، از پیوستن فوری در ۲۲ اوت تا ۲ دسامبر، حدود ۱۵ پیشنهاد در هفته های قبل ارائه شده بود و اکنون دوباره بر بحث مسلط هستند. به عنوان مثال، اتحادیه اجتماعی آلمان"DSU" می خواهد "شرکت ورشکسته "آلمان شرقی" را در اسرع وقت دفن کند. اردوگاه حزب دموکرات مسیحی "CDU" و بیداری دموکراتیک (DA) در تلاش است تا جایی که ممکن است تا دیر وقت به مذاکره بپردازد تا بتواند قبل از ادغام، در مورد موضوعات مورد اختلاف با جمهوری فدرال آلمان مذاکره کند.به قول معروف، انگار اختلاف بر سر خرما، چیزی کمتر از مبارزه برای دستیابی به بیشترین شانس برای تحقق منافع اجتماعی نیست!

باید گفت تاریخ سقوط دیوار برلین ۹ نوامبر بود. با این حال، از آنجا که روزهای ۹ و ۱۰ نوامبر ۱۹۳۸، در تاریخ گذشته آلمان، یاد آور اقدامات خشونت آمیزی علیه یهودیان در آلمان و اتریش بود که توسط رژیم ناسیونال سوسیالیستی سازماندهی و هدایت شد*۱-، تاریخ  قرار ملاقات به سرعت از روی میز خارج شد و تاریخ دیگری پیشنهاد گردید. نتیجه رأی گیری در ساعت ۲.۴۷ بامداد تأیید شد: جمهوری دموکراتیک آلمان دولتی بود که از سال ۱۹۴۹ تا اتحاد آلمان در ۱۹۹۰ وجود داشت، در روز چهارشنبه ۳ اکتبر ۱۹۹۰، یک روز پس از کنفرانس وزرای خارجه سازمان امنیت و همکاری در اروپا CSCE، پایان یافت*۲-. و ساعت صفر، سوم اکتبر۱۹۹۰، اولین تاریخ ممکن برای پیوستن دو آلمان اعلام گردید.

ما در آینده هیچ ادعای سرزمینی را علیه هیچکس مطرح نخواهیم کرد 

ریچارد فون وایزسکر، رئیس جمهور آلمان فدرال، زمان لازم الاجرا شدن پیمان وحدت را در ساعت صفر روز ۳ اکتبر از روی تریبون شهرداری شونبرگ در برلین اعلام می کند: "ما می خواهیم وحدت آلمان را از طریق تعیین سرنوشت آزاد تکمیل کنیم!" برای به صدا درآوردن زنگ آزادی، پرچم آلمان، "پرچم وحدت"، در مقابل رایشستاگ برافراشته می شود. ۴۵ سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، آلمان ها در یک دولت مستقل متحد می شوند. "فقط صلح در آینده از خاک آلمان سرچشمه می گیرد" این پیام صدراعظم هلموت کوهل (CDU) به تمام دولت های جهان در این زمینه و با آگاهی از بدبینی جامعه جهانی است: "به همین دلیل است که ما ویژگی نهایی مرزهای آلمان متحد را تایید می کنیم. ما در آینده هیچ ادعای سرزمینی را علیه هیچکس مطرح نخواهیم کرد. حدود یک میلیون نفر تنها در برلین به سمت دروازه براندنبورگ و میدان جمهوری مقابل ساختمان رایشستاگ می روند و وحدت دو آلمان را جشن می گیرند.در دیگر شهرهای آلمان نیز دهها هزار نفر در خیابان ها به جشن و پایکوبی می پردازند.

زیر نویس:

*۱- کشتارهای نوامبر۱۹۳۸، ۹ نوامبر ۱۹۳۸،۱۰ نوامبر ۱۹۳۸، بر اساس شب۹ تا ۱۰ نوامبر ۱۹۳۸ که  Reichspogromnacht نامیده شد. اقدامات خشونت آمیزی علیه یهودیان در آلمان و اتریش بود که توسط رژیم ناسیونال سوسیالیستی سازماندهی و هدایت شد.

*۲- سازمان امنیت و همکاری در اروپا یک کنفرانس دائمی دولتها برای حفظ صلح است. در ۱ ژانویه ۱۹۹۵، از کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا بیرون آمد، که در ۱ اوت ۱۹۷۵ با قانون نهایی هلسینکی تأسیس شد.

 

منبع: 
"NDR Info"

افزودن نظر جدید