محاکمه یک نگهبان صد ساله اردوگاه های مرگ نازی ها

دادستان عمومی نوروپین یک مامور امنیتی سابق در اردوگاه کار اجباری ساکسن هاوزن را متهم کرده است که در ۳۵۱۸ پرونده، متهم به مشارکت در کشتار هزاران نفر است. به گزارش کانال یک آلمان"NDR"، این امر توسط دادگاه ناحیه نوروپین تایید شده است. گفته می شود که از سال ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۵ این مرد "آگاهانه و با میل" در قتل بی رحمانه زندانیان در اردوگاه کار اجباری ساکسن هاوسن در اورانیانبورگ در شمال برلین کمک کرده است. گفته می شود که او تا فوریه ۱۹۴۵ عضو گردان نگهبان اردوگاه کار اجباری بوده است. بر اساس گزارشNDR، متهم در حال حاضر در براندنبورگ زندگی می کند. به گفته دادستان عمومی، این مرد با وجود ۱۰۰ سال سن و کهولت، می تواند در دادگاه حضور پیدا کند. اما دادگاه منطقه نوروپین در حال بررسی است که به دلیل کهولت این مرد، آیا اجازه درخواست کیفرخواست علیه او را دارد یا نه؟ 

پیگرد و محاکمه متهمان ادامه دارد 

در چند سال گذشته، بازرسان دادستانی آلمان، در سراسر کشور، چندین مأمور سابق اردوگاه کار اجباری را به مشارکت در کشتار زندانیان متهم کرده اند. از زمان صدور حکم علیه "جان دمنجوک"، نگهبان سابق اردوگاه کار اجباری، این امر به دلیل تغییر رویه حقوقی امکان پذیر شده است. در حال حاضر، حتی افراد ساده گارد اردوگاه کار اجباری، که در آن افراد به طور سیستماتیک کشته می شدند، به عنوان مشارکت در کشتار، متهم محسوب می شوند و توسط دادستانی ها تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

سال گذشته، برونو دی، نگهبان سابق اردوگاه کار اجباری، توسط دادگاه ناحیه هامبورگ به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد او در اردوگاه کار اجباری اشتوتوف به عنوان ناظر اس اس کار می کرده و بنا به گزارش دادگاه مذکور ،نامبرده در کشتار ۵۲۳۲ نفر زندانی دولت فاشیستی آلمان، نقش داشته است. علاوه براین، هفته گذشته مشخص شد که منشی سابق اردوگاه کار اجباری اشتوتف در نزدیکی دانزیگ نیز در ایالت شمالی"Schleswig-Holstein" آلمان، متهم شده است. ایرمگارد اف ۹۵ ساله به عنوان تایپیست، متهم به مشارکت در کشتار ۱۰ هزار زندانی بازداشتگاه های مرگ شده است.

یکشنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰- ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱

منبع:کانال"NDR"آلمان 

بخش: 

افزودن نظر جدید