گروه پارلمانی سوسیال دموکرات ها، جوانتر، رنگارنگ تر و چپ تر از همیشه است

دستور کار حزب سوسیال دموکرات آلمان"SPD" در سال ۲۰۲۱، گروه پارلمانی جوانتر، رنگارنگ تر و چپ تر از همیشه است. آیا حزب می تواند با توجه به ائتلافی که باید انجام دهد، به برنامه هایش جامه عمل بپوشاند؟ ورود به پارلمان همانطور که یک جوان سوسیال دموکرات آن را توصیف می کند به اندازه یک سفر با هم کلاسی ها هیجان انگیز است. و این دقیقاً به این صورت است که وقتی ۴۹ عضو سازمان جوانان "Jusos، که در ۲۶ سپتامبر وارد مجلس آلمان، یکی از قوی ترین جایگاه دموکراسی پارلمانی می شوند. آنها با خوشحالی به دوربین ها نگاه می کنند: متنوع، جوان، و حضور بیشتر زنان و افراد بیشتری با سابقه مهاجرت. به نظر می رسد آنها می توانند به خوبی نمایندگی کنند. اما، آیا آنها از نظر محتوا نیز تغییری ایجاد خواهند کرد؟

به هر حال، سازمان جوانان حزب، به تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان را که باید برنامه ائتلاف حزب را در پارلمان رهبری کند، نیاز دارد، پتانسیل کافی برای گرفتن امتیاز از گروه پارلمانی خود و مهمتر از همه، از حزب دموکرات های آزاد"FDP" را داشته باشد. به ویژه اینکه، آن ها با بلیط عدالت اجتماعی، مستقیم یا از طریق فهرست ایالتی، انتخاب شده اند. این امر به طور قابل توجهی، چپ پارلمانی، یا جناح چپ حزب سوسیال دموکرات را در مجلس، به طور قابل توجهی تقویت کرده است.

تا مدت مدیدی، چهره جناح چپ در گروه پارلمانی SPD مبهم به نظر می رسید، اگرچه اکثریت نمایندگان مجلس همیشه به او تعلق داشتند، اما طبق معمول، مرکز قدرت در حزب، توسط عمل گرایان و جناح راست در قالب نیروی پشت پرده عمل می کرد. در ائتلاف های بزرگ هم، همیشه جناح چپ را به گروه فعلی پارلمان متصل می کرد. گروهی که در طول این سال ها در رفتار رای گیری های تطبیق یافته بود. در گروه پارلماني، صداهاي انتقادی آرام و كمتر شد، حداکثر یکی سعی می کرد گاه و بیگاه بر امضای سوسیال دموکراتیک در توافق ائتلاف تأکید نماید.

اکنون فرصتی برای احیای چپ قبلی نسبتاً ناتوان با حضور تازه واردان در SPD وجود دارد. هم چنین تغییر رهبری در آخر هفته گذشته در جناح چپ حزب، انجمن چپ های دموکراتیک (DL21) (۲) اعلام شد*. پس از ده سال، هیلده ماتیس ریاست فدرال را به سه رفیق جوان تر سپرد. در دوران ریاست جمهوری، او طرفدار گزینه ای برای اکثریت چپ گراها بود و این موضع را برخلاف هر گونه شانس در پارلمان بر عهده گرفت. جانشینان او در این دوره، وظایف دشواری را به عهده گرفته اند.

آیا سازمان جوانان، قدرت خود را نشان خواهد داد؟

آیا سازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات آلمان"Jusos "، قدرت خود را نشان خواهد داد؟ کوین کوهنرت"Kevin Kühnert"، که به عنوان رهبر چپ گرای سازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات، از زمانی که مخالفت خود را علیه ائتلاف بزرگ اعلام کرد، مشهورشد.(۳) از آن زمان، او خود نیز متحول شده است: از پیشنهاد به تملک در آوردن BMW توسط  دولت تا حمایت از اولاف شولز کاندیدای صدر اعظمی آلمان از طرف سوسیال دموکرات ها. مستندات کانال" NDR " به وضوح نشان می دهد که او طی کمتر از سه سال، چگونه از ریاست سازمان جوانان، با حمایت از دو نفر از رهبران چپ حزب سوسیال دموکرات (۴)، به عنوان نامزد حزب در مجلس آلمان به چهره ای شاخص مبدل گشت. نقش کوین کوهنرت هنوز از نظر استراتژیک، محوری است، حتی اگر به نفوذ او بر سازمان جوانان حزب توجهی نکنیم، او اکنون می تواند نقش رهبری بلوک قدرتمند چپ را در درون حزب سوسیال دموکرات آلمان بر عهده گیرد.

زر نویس:

(۱) اینس شوورتنر"Ines Schwerdtner ist Chefredakteurin von „Jacobin“ سردبیر مجله "ژاکوبین" است.

(۲) انجمن چپ دموکراتیک ۲۱، یک انجمن ثبت شده در برلین است که در ژوئن سال ۲۰۰۰، به عنوان گروهی در SPD تاسیس شد.

(۳) هیلدگارد "هیلده" ماتیس سیاستمدار و معلم آلمانی است. او از سال ۲۰۰۲ عضو پارلمان آلمان و از سال ۲۰۱۱ رئیس انجمن چپ دموکراتیک ۲۱ بود.

(۴) خانم ساسکیا اسکین و نوربرت والتر بوریانس Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans، دو رهبر اصلی   SPD تا انتخابات ۲۶ سپتامبر سال جاری .

سه شنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰- ۱۲ اکتبر ۲۰۲۱

منبع: روزنامه هفتگی" Freitag

افزودن نظر جدید