پنج زن علیه دولت بلژیک، به دلیل جنایت علیه بشریت شکایت کردند

پنج زن از دولت بلژیک به دلیل جنایت علیه بشریت در دوران استعمار در جمهوری کنونی کنگو کنونی شکایت کردند. آنها ربوده شده و به پرورشگاه های مسیحی منتقل شده بودند. این پنج زن، در دوران استعمار در جمهوری کنونی کنگو متولد شدهاند،امروز آنها علیه بلژیک، دست به اقدامات قانونی زدهاند.این زنان بلژیک را متهم میکنند که آنها و سایر کودکان را ربوده و به پرورشگاههای مسیحی برده است. به گزارش خبرگزاری بلگا، میشل هیرش وکیل دادگستری در جلسه دادگاهی در بروکسل گفت: "موکلین من ربوده شدند، با آنها بدرفتاری شد،و تا امروز  نادیده گرفته شدهاند،و سعی شده است که صدای آنها به گوش مردم جهان نرسد. این پنج زن بین سالهای ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۰ تحت کنترل دولت استعمارگر بلژیک در کنگو متولد شدند. مادران آنها کنگوئی و پدران آنها بلژیکی بودند. اقدام دولت استعماری وقت بلژیک، اقدام علیه بشریت است و باید جوابگو باشد.

قدرت استعمار بلژیک به طور سیستماتیک فرزندان را از والدین جدا میکرد

به گزارش بلگا، این زنان، مانند بسیاری دیگر از فرزندان زوج های کنگوـ بلژیکی، آنها را از خانواده های خود جدا کرده اند  و تحت مراقبت دولت استعماری بلژیک قرار گرفتند. روزنامه "Le Soir" می نویسد: که ابتدا آنها را به یتیم خانه های مسیحی  سپرده اند، در این گزارش آمده است: وقتی مبارزه و شورش های استقلال طلبانه در کنگو آغاز گشت، دولت بلژیک آنها را در کنگو رها کرده و به حال خودشان گذاشته است.

دولت استعماری بلژیک، در دوران حکومت خود در کنگو، رواندا و بروندی، به طور سیستماتیک فرزندان والدین بلژیکی ـ کنگوئی را که در زبان فرانسه به آنها "متیس" می گویند، از خانواده های خود جدا کرد. چارلز میشل، نخست وزیر وقت بلژیک در سال ۲۰۱۹ رسماً از قربانیان عذرخواهی کرد. میشل هیرش وکیل دادگستری گفت: با این حال، این عذرخواهی با جبران خسارت همراه نشده است. صوفی کلمانت وکیل دادگستری گفت که این زنان در حال حاضر خواستار غرامت از دولت و دسترسی به اسناد دولتی مربوط به پرونده های خود هستند. کنگو تا سال ۱۹۶۰ مستعمره بلژیک بود. امروزه این سرزمین به جمهوری دموکراتیک کنگو و جمهوری کنگو تقسیم می شود که به کنگو ـ برازاویل نیز معروف است.

پنجشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۰- ۱۴ اکتبر ۲۰۲۱

منبع: Spiegel

 

 

افزودن نظر جدید