مراسم خاکسپاری ابوالحسن بنی صدر

روز شنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ برابر  با ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱  ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور اسلامی ایران در گورستان شهر ورسای در حومه پاریس به خاک سپرده شد.

جمع وسیعی از ایرانیان  ساکن پاریس و حومه که دربین آنها  چهره های  شناخته شده  ملی، نیروهای ملی - مذهبی و چپ دیده می شد، همراه خانواده زنده یاد بنی صدر و یارانش برای آخرین وداع با این شخصیت ماندگار جنبش ملی ایران، او را  همراهی می‌کردند.

همسر  زنده یاد بنی صدر ، بانو عذرا حسینی، و پسرش علی و فیروزه دختر ایشان هر کدام طی نطقی گوشه هایی از  مبارزات ایشان برای  آزادی و استقلال کشور چه قبل و چه بعد از انقلاب و چه در دوران ریاست جمهوری ایشان و چه بعدها در تبعید، را یاد آوری کردند. 

بعد از انجام تشریفات مذهبی و پخش سرودهای ملی و سرود "ای ایران"  تابوت اولین رییس جمهور اسلامی ایران، طبق وصیت نامه اش، بطور موقت تا آزادی کشور از یوغ استبداد، در میان تاثر  همگانی به خاک سپرده شد.

لازم به یاد آوری می باشد که ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران بعد از دوره طولانی بیماری در روز شنبه ۱۷ مهرماه۱۴۰۰ برابر  با ۹ اکتبر ۲۰۲۱ در  در سن ۸۸ سالگی در بیمارستان “سالپتریه” پاریس در گذشت.

 

 

 

 

افزودن نظر جدید