اطلاعيه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

شورای مرکزی سازمان با توجه به رويکردهای متفاوت شکل گرفته در سازمان پس از تشکیل حزب چپ ايران (فدائيان خلق)، هيئتی را به عنوان "هيئت گفت‌وگو و توافق"، که در آن حاملين رويکردهای متفاوت شرکت داشتند، تشکيل داد. هيئت پس از گفتگوهای فشرده، با پذيرش تعريف هر يک از آن ها از خود، به توافق زير رسيد:

«کوشش‌های انجام یافته در سازمان برای راهیابی مشترک برای "دوران گذار"، و در بارهٔ چندوچون فعالیت سازمان، به تفاهمی همه‌گیر منجر نشد. لذا رویکردهای موجود، با ارج گذاری بر تلاش‌های مشترک برای تشکیل حزب و راهیابی‌های بعدی، با احترام اکید به تصمیم یکدیگر و موضع‌شان نسبت به مجموعۀ مسئولیت‌ها و محدودیت‌های مصوب کنگره‌های پانزدهم تا هژدهم سازمان، بر پايه برداشت خود از روند های طی شده فعالیت سیاسی شان را در تشکل مورد نظر خود پی خواهند گرفت».

شورای مرکزی سازمان قرار مورد توافق هیئت را تایید کرد و برای تامين جنبه حقوقی به همه پرسی اعضای سازمان گذاشت. حدود چهارپنجم از اعضای سازمان در همه‌پرسی شرکت کردند و قرار با کسب ۹۱درصد رای مثبت شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی به تصویب رسید.

بر این اساس رویکردهای مذکور از این پس فعالیت سیاسی شان را در تشکل مورد نظر خود پی خواهند گرفت.

شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

شنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۰ (۶ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی)

متن قرار مصوب در همه‌پرسی:

 

قرار

۱ – پس از تشکیل حزب چپ ايران (فدائيان خلق)، که مبتنی بر تصمیمات کنگره‌های سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و دیگر نیروهای تشکیل‌دهنده و کوشش‌های گرانقدر مشترک و اختصاص نیرو از سوی سازمان برای پا گرفتن آن تحقق یافت، در سازمان رویکردها و اراده‌های متفاوتی شکل گرفته‌اند. رویکردهایی که برای تدوین این قرار پیشنهاد ارائه کرده‌اند عبارتند از:

– رویکردی که با پای‌بندی بر تصمیم کنگرۀ پانزدهم سازمان مبتنی بر بنیان‌گذاری «تشکل مشترک حزبی» در راستای عزم سازمان ناظر بر تأمین وحدت هر چه گسترده‌تر در صفوف نیروهای چپ ایران و با اتکا به تصميمات سازمانی، مجموعۀ مسئولیت‌ها و محدودیت‌های مصوب کنگره‌های پانزدهم تا هژدهم سازمان را پایان‌یافته می‌داند و خواهان بازیافت کامل کنش‌گری همه‌جانبهٔ سازمان است؛

– بخشی که با اتکا به تصميمات سازمانی در راستای عزم سازمان ناظر بر تأمین وحدت هر چه گسترده‌تر در صفوف نیروهای چپ ایران می خواهد فعاليت سیاسی خود را به حزب منتقل کند؛

– رویکردی که با پای‌بندی بر تصمیم کنگرۀ پانزدهم سازمان مبتنی بر بنیان‌گذاری «تشکل مشترک حزبی» در راستای عزم سازمان ناظر بر تأمین وحدت هر چه گسترده‌تر در صفوف نیروهای چپ ایران و با اتکا به تصميمات سازمانی، در عین طرفداری از انتقال فعالیت سیاسی اعضای سازمان به حزب معتقد است در مورد سطح کنش‌گری سازمان خود سازمان تصمیم می‌گیرد، مخالف تحمیل انتخاب میان حزب و سازمان است، از پذیرش دوعضویتی در حزب و سازمان و از حق همه اعضای تاکنونی سازمان در سرنوشت سازمان حمایت می‌کند؛

 

۲ – کوشش‌های انجام یافته در سازمان برای راهیابی مشترک برای "دوران گذار"، و در بارهٔ چندوچون فعالیت سازمان، به تفاهمی همه‌گیر منجر نشد. لذا رویکردهای موجود، با ارج گذاری بر تلاش‌های مشترک برای تشکیل حزب و راهیابی‌های بعدی، با احترام اکید به تصمیم یکدیگر و موضع‌شان نسبت به مجموعۀ مسئولیت‌ها و محدودیت‌های مصوب کنگره‌های پانزدهم تا هژدهم سازمان، بر پايۀ برداشت خود از روند های طی شده فعالیت سیاسی شان را در تشکل مورد نظر خود پی خواهند گرفت.

 

 

 

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

حالا چه اصرار عجولانه ای برای ادغام سازمان در حزب چپ . چرا تحت عنوان و ادعای پروسه، اجرای پروژه را ه خواننده و علاقمندان حقنه می کنید. فرض محال آیا حزب چپ می تواند آغازی بر پایان تفرقه چپ باشد یا اینکه آغاز شکنندگی حزب نوتاسیس است یعنی همان سرنوشت اجا در کمین ش نشسته ست. باید دوران گذر را با کرونومتر یا کمیت نسنجیم طبیعت حکم می کند تا میوه نرسیده چیدنش بی ثمر و فاقد درآمد. باید میوه وحدت تشکیلاتی چپ را در حالت رسیده شدن چید. قبل از رسیدن میوه گس و کال ست و هزینه برباد دادن ست.