برای دلتنگی های خودم، برای فاصله ها: برای ایران و...

درخت از زمین جان می گیرد

من از تو.

برای تو سرودن، بهانه ای نمی خواهم

زیرا که، تمام بهانه ها از عشق تو، در آفاق من جاریست

همه ی واژەها، از نام تو سرشارست

من و واژە ها با تو نفس می کشیم

تا بهانه هارا چگونه بسرائیم.

 

افزودن نظر جدید