دستگیری شهروندان کرد توسط جمهوری اسلامی

طبق گزارشی کە توسط آژانس خبری موکریان در رسانەها انتشار یافتەاست، روز پنجشنبه بیستم آبان ماه ١٤٠٠، پانزدە شهروند اهل بانه توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت گردیدەاند. براساس همین گزارش هویت این پانزدە شهروند: صلاح پزشکی، رفیق پزشکی، شورش پزشکی، مناف پزشکی، بهزاد پزشکی، کریم پزشکی، حاجی ابوبکر پزشکی، لقمان پزشکی، فرهاد پزشکی، فرزاد پزشکی، احمد پزشکی، شکراللە پزشکی، سعید رشیدی، جمال مروتی و عثمان محمدپور اعلام شدە است.

لازم بە ذکر است پس از بازداشت این افراد، منزل تعدادی از آنان که اهل روستاهای نجنه، چومان، کوپیچ و نمشیر از توابع بانه هستند، توسط ماموران بازرسی شدە است.

در ادامە گزارش آمدەاست کە در سقز نیز، در همان روز یک شهروند اهل روستای مەلقەرەنی از توابع این شهر بە نام عبداللە مهجور، ٥٥ ساله، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدە و نیروهای امنیتی همزمان با بازداشت عبداللە مهجور اقدام به بازداشت محمد مهجور، ٣٦ ساله، پسر عموی ایشان نیز نمودەاند.

آژانس خبری موکریان تاکید می کند کە تا لحظەی تنظیم خبر از دلایل بازداشت و اتهام‌های احتمالی این افراد اطلاعی در دست نیست.

جمهوری اسلامی بار دیگر در کردستان دست بە بازداشتهای خودسرانە و غیر قانونی زدەاست. این اعمال نشان از تشدید سرکوب در مناطق کردنشین دارد.

ضمن محکوم کردن بازداشت خودسرانە شهروندان کرد، باید نگرانی عمیق خود را از سرنوشت آنان اعلام کردە و از مجامع ذی ربط و حقوق بشری جهان خواست کە برای آزادی آنان و جلوگیری از شکنجە و تحمیل احکام غیرانسانی اقدام کنند.

 

افزودن نظر جدید