مردم اصفهان را تنها نگذاریم!

اعتراض کشاورزان اصفهانی که سال هاست ادامه دارد، از چند روز پیش ابعاد گسترده تری یافته است. آنان با تجمع و استقرار در بسترخشک رودخانه زاینده رود و پیوستن دیگر اقشار و طبقات شهری به آنان و برپاکردن تعدادی چادر به اعتراضات مسالمت آمیز ادامه می دادند که در روز پنجشنبه چهارم آذرماه با یورش نیروهای امنیتی و لباس شخصی، این چادرها به آتش کشیده شد. در ادامه اعتراضات مسالمت آمیز مردم در روز جمعه، پنجم آذرماه نیروهای یگان ویژه، افراد مسلح لباس شخصی و نیروی انتظامی با استفاده از گاز اشک آور و گلوله های ساچمه ای به مردم حمله کردند که بر اساس اخبار دریافتی با مرگ و جرح چند نفر و دستگیری نزدیک به یکصد نفر از معترضان همراه بوده است.

 مردم اصفهان، و بویژه کشاورزان، که سال هاست از کم آبی در رنجند، همواره اعتراض خود رابه سوء مدیریت منابع آب اعلام داشته اند، اما همیشه بخاطربی توجهی مدیران و مسئولان به نظرات کارشناسان دلسوز و مردم منطقه و تاکید بر سیاست های غیرعلمی وغیرمسئولانه، مشکل کم آبی نه تنها در اصفهان بلکه در جای جای کشور هر سال بیشتر، و بویژه در خشکسالی های اخیر، تشدید هم شده است.

 امروز مردم اصفهان فقط با مشکل کم آبی مواجه نیستند. متاسفانه اثرات حکمرانی نادرست همه شئون زندگی مردم را تحت تاثیر قرارداده، بطوری که زندگی شهروندان و زحمت کشان درعرصه های گوناگون هر روز سخت تر از پیش می شود. اعمال نفوذ در تخصیص منابع آب برای مصارف گوناگون و ضعف مدیریت مصرف ناشی از ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی و مشارکت ندادن ذینفعان درتدوین سیاست هاواجرا، اغلب مناطق کشور را دستخوش، نه بحران کم آبی بلکه دچارتنش آبی کرده است، که پیامد قهری آن نه فقط مشکل تامین آب شرب، کشاورزی، حقابه زیست محیطی و نشست زمین، بخاطر اضافه برداشت از سفره های آب زیرزمینی، بلکه از بین رفتن تمدنی است که دراین مناطق طی هزاران سال شکل گرفته است.

به اعتقاد ما حل این مشکل، پیش از هر اقدامی، نیازمند اعتماد حکومت به مردم و مشارکت دادن آنان برای حل آن است. مشکل کشاورزان اصفهان و دیگر ذینفعان حوزه آبریز زاینده رود، همانند مشکلات کم آبی و بحران آب در دیگر نقاط کشور، راه حل کوتاه مدت ندارد، اما هرراه حلی بدون تردید با مشارکت کشاورزان  ودیگر ذینفعان انجام پذیراست. امروز هم گفتگو با نمایندگان واقعی کشاورزان و دیگرمصرف کنندگان، اولین گام در حل این مشکل است. وادارساختن حکومت به شنیدن صدای مردم برای حل مشکل آب و نجات محیط زیست کشور باید به عنوان یک مطالبه در این امر مهم ملی در دستور کار همه ذینفعان منابع آب در سراسر کشور قرارگیرد. با چنین رویکردی کشاورزان و مردم اصفهان در این روزهای سخت بایدازحمایت هموطنان خود در دیگر نقاط کشور برای تحقق این خواست ملی بهره مند شوند. امر تامین، تخصیص، انتقال و توزیع و مصرف آب در کشوریک مشکل عمومی است و حل آن نیازمند عزم و همبستگی ملی و مشارکت عموم مردم برای پایان دادن به حکمرانی بد و سوء مدیریت آب در کشور است. یقینا با تحقق این خواست عمومی و برداشتن موانع ناشی از سوء مدیریت و حکمرانی بد می توان موضوع بحران آب در کشور را بسامان کرد. چه در غیر اینصورت، این مشکل دیروز در خوزستان، امروز در اصفهان و فردا در نقطه ای دیگر از کشور رخ می نماید.

۷اذرماه ۱۴۰۰ 

افزودن نظر جدید