توافق دسته جمعی اتحادیه های کارگری آلمان

در مذاکرات دسته جمعی بین اتحادیه های کارگری و کارفرمایان، بر سرافزایش دستمزد کارگران کشور توافق شد. کارکنان خدمات عمومی در ایالت های فدرال، در پی توافق، ۲.۸ درصد پول بیشتری دریافت خواهند کرد و ۱۳۰۰ یورو پرداخت ویژه دوران کرونا به آن ها تعلق می گیرد که از مالیات و عوارض معاف هستند. کارآموزان و دانشجویان نیز مبلغ ۶۵۰ یورو دریافت می کنند. همانطور که وردی *۱ و انجمن کارمندان دولت dbb روز دوشنبه اعلام کردند، اتحادیه های کارگری و کارفرمایان در شهر پوتسدام در این مورد به توافق رسیده اند.*۲

این توافقنامه برای حدود ۱.۱ میلیون نفر از کارکنان، در پی یک چانه زنی جمعی در ایالت های فدرال اعمال می شود. دستمزدها در اول  دسامبر ۲۰۲۲ افزایش می یابد. بنابراین مدت قرارداد جمعی ۲۴ ماه است. فرانک ورنکه، رئیس اتحادیه خدمات وردی گفت: " نتیجه این توافق، تا حد زیادی منصفانه است، و بر درآمد تعداد زیادی از کارکنان مراقبت های بهداشتی به طور ملموس اثر خواهد گذاشت."

نتیجه این قرارداد، شامل  ۱.۲ میلیون نفر از شاغلین خواهد گردید

اتحادیه های کارگری وردی و همچنین dbb-Beamtenbund و Tarifunion، تقاضای اضافه نمودن پنج درصد به  دستمزد و حقوق برای خدمات عمومی ایالت های فدرال به استثنای ایالت "هسن" نموده بودند، اما به حداقل۱۵۰ یورو در ماه "یک دوره دوازده ماهه" توافق گردید. کارکنان مراقبت های بهداشتی نیز، ماهانه ۳۰۰ یورو اضافی در قالب جدول دریافت می نمایند.

نتیجه توافق این قرارداد، شامل ۱.۲ میلیون نفر از شاغلین خواهد گردید. کارفرمایان و اتحادیه های کارگری، پیش از این در اکتبر ۲۰۲۰، بر اساس مدارکی به توافق رسیده بودند که شامل شاغلین خدمات عمومی در دولت فدرال و نیز شهرداری ها می گردد، بر این اساس در مجموع، تقریباً دو ملیون و سیصد هزار نفر کارمند، به میزان ۳.۲ درصد بیشتر در دو مرحله پول دریافت می کنند

زرنویس:

*- اتحادیه خدمات " Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft " یک اتحادیه آلمانی مستقر در برلین است که به "وردی- ver.di" معروف است. این اتحادیه در سال ۲۰۰۱ از طریق ادغام پنج اتحادیه کارگری ایجاد شد و عضو فدراسیون اتحادیه های کارگری آلمان است.

*۲- DBB Beamtenbund and Tarifunion یک سازمان حمایتی از اتحادیه‌ها در بخش خدمات عمومی و خدمات خصوصی است که همراه  با ۴۰ اتحادیه دیگر، در برلین مستقر می باشد.

در تصویر، اعتصاب کارگران بخش دولتی در دوسلدورف در ماه نوامبرسال جاری را نشان می دهد، که  روز دوشنبه گذشته، توافق خود را بر سر افزایش حقوق اعلام کردند. 

سه شنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۰- ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱

 

منبع: 
t-online
بخش: 

افزودن نظر جدید