فقط حقیقت و احترام

بعد از سالهای طولانی صدای هلهله و شادی، صدای بوق ماشین ها، شعار و سرود یکپارچه شهر سانتیاگو را غرق خود کرد، روز خوشحالی چپ ها و کمونیستها.
یکی معلم گفت: این یک روز تاریخی است. ما نه تنها فاشیسم و جناح راست را شکست دادیم، بلکه ترس را نیز شکست دادیم.
انتخاب رهبر سابق دانشجویی گابریل بوریک به عنوان جوان‌ترین رئیس جمهور شیلی با کسب ٥٦ درصد آرا نشان از شکست بارز نئولیبرالیسم در شیلی بجا مانده از پینوشە را نشان می دهد. رئیس جمهور جوان و جوانانی مصمم خود را در نبردی سخت با خصوصی سازی آماده و پا به میدان نهادند، راه پیش رو قاعدتاً برای آنان آسان نخواهد بود. گابریل بوریک می گوید: ما نسلی هستیم که در عرصه اجتماع ظهور کردیم و خواهان احترام به حرمت انسان‌ها هستیم، ما دیگر اجازه نخواهیم داد که بهای نابرابریها را مردم فقیر شیلی بپردازند.
وی خود را متعهد به اجرای قانون اساسی دانست و در جمع حامیان خود گفت :فقط “حقیقت و احترام””ما ادامه خواهیم داد.”

افزودن نظر جدید