عاقبت خورشید آزادی و عدالت بر ظلمت استبداد و بی‌عدالتی چیره خواهد شد!

مردمان سرزمین باستانی ما سده‌های بسیاری است که شب یلدا را جشن می‌گیرند. جشن شب یلدا، نه جشن آرامش تاریکی شبانه، که نبردی است هم‌گام برای استمرار حیات و طولانی‌تر شدن هستی نورانی روز. نیاکان ما بر این باور بودند که با بیدار ماندن در طولانی‌ترین شب سال در نبرد سهمگین میان تاریکی به عنوان نماد بدی و نور به عنوان نماد نیکی، به غلبهٔ نور بر تاریکی یاری می‌رسانند و با این پای‌داری در بیدارمانی است که سال به سال، باز و همواره باز یورش پاییزهٔ تاریکی به نور، ختم به خیر می‌شود و هم‌راه با زایش زمستان روزها روی به بلندا می‌گذارند.

غلبهٔ نور بر تاریکی اما به سادگی حاصل نمی‌آید و این تنها هم‌گامی مردم آزاده با نور است که رمز چیره‌دستی هر سالهٔ آن بر پلیدی و تاریکی است. و پاس‌داشت شب یلدا؛ بیدارمانی رزم‌جویانهٔ مردمان، آنان را از موجوداتی قدرزده به کنش‌گرانی تأثیرگذار در تعین هستی خود و چرخهٔ گیتی بدل می‌کند و تداوم هستی نور را وام‌دار حضور آگاه و بیدار آنان.

بیش از بیست و پنج سده است که شب‌زنده‌داری شب چلّه در تقویم ما ایرانیان جای دارد. نبرد نور و مردم علیه تاریکی و پلیدی و جای‌گاه محوری و نهادینهٔ نبرد میان نیکی و بدی در هستی مردمان این سرزمین کهن از این نیز دیرینه‌تر است. و در این میان امید و باور به نورزایی پسایلدایی تنها دل بستن به یک روی‌داد طبیعی نیست. پاس‌داشت این نبرد در برهه‌ها و بازه‌های گوناگون و متعدد تاریخی نماد راستین مقاومت ایرانیان در برابر شکست‌های سهمگین در مقابل دشمنانی نیز بوده است که هستی، خانه‌ها و سفره‌های مردم را متلاشی، تنگ و خالی خواسته‌اند و کرده‌اند. در درازای تاریخ میهن ما باور به زایش دوبارهٔ نور، سر برآوردن جان‌یافتهٔ آفتاب هستی‌بخش عامل و مؤلفه‌ای مؤثر در ایستادگی هوش‌مندانه و پرتعامل و بردبارانهٔ مردمان ما در راه بازیافت آزادی خود و غلبه بر دشمنان و غارتگران و مستبدان بیگانه و خودی بوده است.

و امروز نیز که بیش از چهار دهه است که حاکمانی مردم‌ستیز بر میهن ما استیلا یافته‌اند و با فرهنگ نیک نیاکانی ما خصومت می‌ورزند، پاس‌داشت این آیین، پاس‌داشت مشارکت تعیین‌کننده در مبارزهٔ امیدوارانهٔ نور علیه تاریکی است که دیگر بار در قامت ایستادگی در برابر پلیدی ظلم و ظلمتی مستبدانه رخ نموده است، که از همان روزهای اول استیلای خود کمر به نابودی فرهنگ و آیین‌های دیرین این مرز و بوم بسته است.

و این چنین است که ما ایرانیان امسال نیز در ادامهٔ سنت دیرین خود در نبرد با ظلمت ظلمانی، هم‌سنگر با نور و خورشید و مهر پای‌دار خواهیم ایستاد، با عزم و امید کنش‌گرانه به فرارسیدن روزی نه چندان دور که عاقبت خورشید آزادی و عدالت را بر پلیدی شب ظلمت استبداد چیره گردانیم و شوق‌مندانه پرتو جاودان آن را بر بام روشن فرداها مستقر سازیم.

یلدای‌تان پیروز!

۳۰ آذر ۱۴۰۰ (۲۱ دسامبر ۲۰۲۱ میلادی)

افزودن نظر جدید