حالت صد در صد جنگی کشور

مهدی آیتی نمایندە پیشین مجلس، درگفتوگو با ایلنا می گوید: "امروز ایران در محاصره کامل اقتصادی سیاسی، فرهنگی و نظامی؛ حالت صد در صد جنگی قرار گرفته است،... ما در حال حاضر در جنگ‌های  اقتصادی، سایبری، پولی، بانکی، نفتی، موشکی و اتمی با دنیا هستیم و این جنگ‌هایی که با دنیا راه انداختیم هر روز حلقه محاصره را بر ما تنگ‌تر می‌کند." او در ادامە تاکید می کند کە " تا با دنیا در صلح نباشیم... تا زمانی که نخبگان و بزرگان ما با دنیا صلح و آشتی نکنند... مشکلات کشور هر روز بیشتر می‌شود و فشارش بر مردم می‌آید."

همە آنانی کە دل در گرو این آب و خاک دارند و در پی آشتی با دنیا و رفع مشکلات کشور و مردم اند، هر روز بیشتر از پیش در مورد وضع خطرناک و اسفناک حاکم بر ایران هشدار می دهند، اما کو گوش شنوا تا بە این نصایح توجە کردە و سکان کشتی طوفان زدە کشور را بە سوی ساحل آرامش رهنمود شود.

مهدی آیتی درست می گوید. ایران در یک جنگ تمام عیار بسر می برد، جنگی بی صدا در تمام عرصەها کە هنوز صدای توپ و فشنگ آن بە گوش مردم نرسیدەاست، جنگی کە هیچ بعید نیست با توجە بە حساسیت وضعیت موجود، روزی، جائی بنوعی در عرصە نظامی هم سر بر نیاورد.

حاکمان مسلط بر جان و مال مردم و سرنوشت ایران، بدون توجە بە تمامی این مصائب، اما تنها در فکر منافع خوداند و گوئی قرار است هر طوری کە شدە آتش بە خرمن زندگی مردم زنند و آن را بە خاکستر تبدیل کنند.

آیت اللەها و نظامیان حاکم بر کشور را هر ایدە و فکری هست، بجز غم میهن و مردم.

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.

دیدگاه‌ها

این مطلب با تیتربندی آن و نام فرخ نعمت پور موضع سازمان فدائیان بنظر میرسد اما واقعا چنین است؟ برداشت کلی از این مقاله بحران شدیدی است که ایران را در بر گرفته و ضروری است هر چه سریعتر اقدامی صورت گیرد. اقدامی که مقاله تفهیم می‌کند نگاه به غرب و حل و فصل بحران با آنهاست. تحلیل گمراه کننده ای که قطب بندی حاضر در جهان را نا دیده گرفته و هنوز در جاذبه مغناطیس آمریکا گرفتار است. دنیای چند قطبی حاضر با وجود چین و روسیه و امکانات واقعا موجود در برخی کشورهای در حال توسعه ژئوپولیتیک جهانی را دگرگون نموده و ضعف ساختاری در ابر قدرت جهانی چنان آشکار است که ملت هایی از آن بهره مند شده و در انتخابات های اخیر نامزدهای چپ به قدرت رسیده اند. واقعیات عینی را باید دید. دامنه ی اقتصاد قدرتمند چین را باید باور کرد که به تنهایی می‌تواند یاور کشوری چون ایران باشد.
مطلب نا امید کننده ای را منتشر کرده اید.

دوست عزیز جاوید! بحث بر سر عادی سازی روابط با آمریکا و جهان غرب است و نە در جاذبە مغناطیس آمریکا قرارگرفتن. و شما اگر واقعا راە حلی برای برون رفت کشور از شرایط فاجعەبار کنونی می بینی، لطفا پیشنهاد کن تا هر چە سریعتر ملت خلاصی یابد. اما شما نیز نیک می دانی کە بجز عادی سازی روابط با غرب و بویژە آمریکا هیچ راە حل دیگری فعلا یافت نمی شود. فرخ نعمت پور