دعوای نمایندگان مجلس اردن بر سر حقوق زنان!

نمایندگان مجلس در اردن بر سر حقوق زنان با هم درگیر شدند. در جریان یک مناظره عمومی در اردن، درگیری بین نمایندگان مجلس رخ داد. دلیل اختلاف بر سر تصویب اصلاحیه قانون اساسی بود که در آن،از تقویت حقوق زنان حمایت شده است.

در عمان، پایتخت اردن، نمایندگان پارلمان بر سر اصلاحیه قانون اساسی برنامه ریزی شده با هم دعوا کردند. این با فیلم های ضبط شده نشان داده می شود و مناظره عمومی به طور زنده پخش می شود. به گزارش CNN، این در مورد اصلاحیه قانون اساسی بود که باید حقوق زنان را تقویت کند. بر این اساس، اختلاف بین دو نماینده محافظه کار رخ داد و سایر نمایندگان مجلس مداخله کردند. این تغییر برای زنان و مردان در قانون اساسی در آینده پیش بینی شده بود. تاکنون در قانون اساسی اردن از اصالت مذکر استفاده شده است. به گزارش سی ان ان، این تصمیم پس از درگیری ها به تعویق افتاد.

به نظر می رسد مردان محافظه کار از تغییر می ترسند

این تغییر بخشی از برنامه اصلاحاتی است که توسط ملک عبدالله دوم حمایت می شود و هدف آن مدرن سازی اردن است. زنان از نظر قانونی در بسیاری از زمینه های زندگی برابر هستند، اما نه در همه جا. به عنوان مثال، فقط یک مرد می تواند حق سرپرستی فرزندان را داشته باشد.

خانم سلما نیمس، فعال حقوق زنان در امان پایتخت اردن به سی ان ان گفت: هر بار که جنبش زنان به ایجاد تغییر نزدیک می شود، تقریبا تمامی نظام مردسالارکشور،از این می ترسد که مبادا این تغییر به معنای تغییر در تمام ساختارهای قدرت جامعه بینجامد.

پنجشنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۰- ۳۰ دسامبر ۲۰۲۱

منبع: مجله آلمانی"Spiegel" 

افزودن نظر جدید