چپ ضدامپریالیست و جمهوری اسلامی

پاسدار محسن رضائی، معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی، برای شرکت در مراسم تحلیف "دانیل اورتگا" رئیس جمهور نیکارگوئە وارد این کشور شد. او  طی سخنانی گفت کە جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار دولت‌ها و ملت‌های مقاوم خواهد بود، و تأکید کرد کە توسعه همکاری کشور‌های مقاوم سیلی محکمی بر صورت امریکا و قدرت‌های زورگو در جهان است.

سالهاست جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاستهای ضدآمریکائی خود، بشیوە ماکیاولیستی بە همە جریانهای ضد آمریکائی در جهان، از نیروهای ملی گرا، مذهبی سنی، حکومتهای اقتدارگرا گرفتە تا چپهای ضدامپریالیست نزدیک شدە و سعی دارد با ایجاد روابط اقتصادی و سیاسی بە توان خود در جهت پیشبرد سیاستهای ضد ملی خود بیافزاید.

جمهوری اسلامی کە در داخل کشور بشدت نیروئی ضد چپ محسوب می شود و هیچگاە از اعلام و پیشبرد آن ابائی نداشتە است، در سطح خارجی بە این نیرو نزدیک شدە و سعی می کند در یک جبهە متنوع از لحاظ عقیدتی بە مصاف ایالات متحدە برود.

از طرف دیگر، چپهای ضد امپریالیست نیز بە علت نیاز خود بە کمک و روابط با دیگر کشورها، بدون توجە بە مبانی عقیدتی و سیاسی خود کە می بایست از جملە بر اساس کمک بە چپهای ایران و محکوم کردن سرکوب و کشتار آنها باشد، تنها بر اساس نیازهای اقتصادی خود حرکت کردە و امر وظایف انترناسیونالیستی خود را فراموش می کنند. چپ ضدامپریالیست با برجستە کردن ایالات متحدە وظایف طبقاتی و بشردوستانە خود را فراموش می کند و تمام قد در کنار رژیمی قرار می گیرد کە از جملە جلادان بیرحم چپ در جهان امروزی محسوب می شود.

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.