یادمان هوشمند شادمان از فعالین فرهنگی و سیاسی جامعه روشنفکری خلق ترکمن

هوشمند شادمان از فعالین فرهنگی و سیاسی جامعه روشنفکری خلق ترکمن روز سه شنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ در اثر ایست قلبی درگذشت. هوشمند شادمان در دروان انقلاب بهمن جزو هزاران جوان شوریده و عاشق آرمانهای انسانی بود، که با دل در گرو آزادی و رهایی خلقشان از ظلم و ستم و رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی و برابری فرهنگی و زبانی شبانه روز تلاش می کردند.

هوشمند در دروان انقلاب و روزهای بعد آن با اجرای تاتر خیابانی و شرکت فعال در اعتراضات، مراسم و کانونهای فرهنگی آن دوران سر از پا نمی شناخت. همه تلاش و کوشش تثبیت و اعتلای مبارزات فرهنگی و سیاسی مردمش بود. در این راه از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نمی ورزید. علیرغم مصائب و مشکلات مهاجرت او همواره به آرمانها و اهداف مبارزاتی خود پایبند ماند و در راه آنها مبارزه می کرد. هر چند قلبش برای ادامه مبارزه از تپش بازماند. اما تلاشها و مبارزات او توسط راهروان مبارزه برای عدالت اجتماعی و دمکراسی و برابری فرهنگی و سیاسی خلقش ادامه خواهد داشت.

شورای سردبیری کارآنلاین به خانواده و رفقایش فقدان او را تسلیت می گوید. یادش گرامی و نامش زنده و جاوید باد!

منبع: 
گفتمان ترکمن

افزودن نظر جدید