میزگرد درباره سالگرد انقلاب بهمن

موضوع: سالگرد انقلاب بهمن ۵۷
سخنرانان:
۱-فرید مرجائی تحلیل گر مسائل سیاسی _ "تحلیل انقلاب، آسیب شناسی' منظر دیروز و امروز"
۲-محمد کاظم اذین فعال ضد جنگ-انقلاب، تحریم و چندجانبه گرایی
۳-علی مظفری فعال سیاسی- نگاه به شرق دقیقا در راستای منافع ایران است
۴-سیامک کیا فعال صلح- "ایران امروز و چه باید کرد"
۵-ملیحه محمدی تحلیل گروفعال سیاسی- اپوزیسیون ایران پیش و پس از انقلاب
زمان:یکشنبه 20 فوریه 2022
ساعت 18:30 به وقت اروپا
ساعت 21:00 به وقت ایران
ساعت12:30 به وقت شرق امریکا
برگزار کننده-داریوش پارسا
 
 

افزودن نظر جدید