گرایش بە نظم اتوریتەای و مرگ دمکراسی

در مطلبی تحت عنوان "الکساندریا اوکاسیو کورتز: در مورد از دست دادن دموکراسی در آمریکا ظرف ده سال آینده هشدار می دهد"١ کە توسط رضا کاویانی از زبان آلمانی ترجمە و در سایت کارآنلاین چاپ شدە، خانم کورتز، نمایندە مجلس و از جناح چپ حزب دمکرات آمریکا، صراحتا در مورد خطر از دست دادن دمکراسی آمریکائی در ظرف دە سال آیندە هشدار می دهد. او از یک خطر بسیار واقعی می گوید کە جامعە آمریکا را بشدت تهدید می کند.

با ظهور پدیدە ترامپیسم در آمریکا کە مشخصە آن عشق بە شخصیتهائی مانند پوتین، ناسیونالیسم، خارجی ستیزی، زن ستیزی، پارلمان ستیزی، میل بە تحدید روزنامەنگارها و عدم اعتقاد بە عهدنامەهای بین المللی از جملە در حوزە بهداشت و محیط زیست بود، جامعە آمریکا برای اولین بار بطور جدی وارد دورانی از زندگی خود شد کە خود را از تجارب لیبرال ـ دمکراسی کە مشخصە روبنائی این کشور بود، جدا می کرد.

شکست ترامپیسم کە در فضای بشدت دو قطبی آمریکا اتفاق افتاد و اما ترامپ کماکان رای ٧٤ میلیونی رای دهندگان آمریکائی را داشت، هنوز شکستی قطعی نیست زیرا کە ترامپیسم هنوز در حزب جمهوری خواە آمریکا و در میان طیف وسیعی از مردم نفوذ دارد.

بە نظر می رسد بخش مهمی از نخبە آمریکائی و افکار عمومی این کشور، با توجە بە قدرت گیری هر روزە حکومتهائی مانند چین و روسیە، رمز موفقیت را در پایان دادن بە دمکراسی و گرویدن بە نظامهای اتوریتەای یافتەاند تا بدین طریق بتوانند جایگاە آمریکا را در سطح جهانی بازیافتە و از نزول این کشور بە رتبە دوم جلوگیری کنند.

 

زیرنویس:

١ـ الکساندریا اوکاسیو کورتز: در مورد از دست دادن دموکراسی در آمریکا ظرف ده سال آینده هشدار می دهد | kar-online - کار آنلاین

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.