نیاز بە انحلال اتحادیەهای نظامی، از جملە ناتو

پیمان ناتو در سال١٩٤٩ میلادی تاسیس شد، و پیمان ورشو شش سال بعد یعنی در سال ١٩٥٥. سالها بعد پیمان ورشو بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در سال ١٩٩١ منحل شد، اما پیمان ناتو نە! آن زمان رای بسیاری بر این بود کە با توجە بە فروپاشی بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی دیگر بە پیمان ناتو کە اساسا پیمانی ضد شرقی بود، نیازی نیست بنابراین بعد از مدتی بشیوە طبیعی آن هم منحل خواهدشد، اما نە تنها چنین مسئلەی اتفاق نیافتاد، بلکە ناتو گسترش یافت و با پیوستن دە کشور اروپای شرقی (اعضاء سابق پیمان ورشو)، حدود جغرافیائی خود را نیز بشیوە سرسام آوری توسعە داد.

سربرآوردن بحران اوکرائین نشان می دهد کە ناتو اساسا نیاز ندارد خود را در مرزهای فعلی خود، محدود نگەدارد. میل ناتو بە جذب کشورهای دیگر و تمایل دولت اوکرائین بە پیوستن بە این اتحادیە نظامی، حساسیت تمام و کمال روسیە را برانگیختە است تا جائی کە با ارسال نیروی نظامی بە مرز اوکرائین و برگزاری مانور مشترک با بلاروس می خواهد بە هر قیمتی کە شدە از پیوستن این کشور بە ناتو و نزدیک شدن بیشتر ناتو بە مرزهای خود جلوگیری کند.

بی گمان روسها دغدغەهای امنیتی خاص خود را دارند، کە اگر خواهان صلح و عدم برپائی جنگ باشیم باید بە آن توجە نشان دادەشود. هرچند کە تهدیدات روسیە نیز قابل قبول نیست و پایمال کردن حق یک کشور در اتخاذ تصمیم سیاسی مستقل را باید محکوم کرد. اما از آنجائی کە دنیای سیاست بیشتر از آنکە دنیای حق باشد، دنیای چگونگی پیشبرد حق و بنابراین توازن نیرو و توجە نشان دادن بە مسائل پیرامون "حق" است، بهترین راە حل بحران اوکرائین پیداکردن یک راەحل میانیست با تامین منافع همە طرفهای درگیر. از جملە تطبیق پروژە فنلاند در زمان جنگ سرد در مورد اوکرائین می تواند یک تجربە موفق تاریخی و خوب باشد. بە این ترتیب هم روسیە دغدغەهای امنیتی اش رفع خواهد شد، و هم غرب خواهد توانست با اوکرائین روابط سیاسی و اقتصادی خود را بە پیش ببرد.

اما برگردیم بە ناتو! راستی چرا دنیای غرب دست از ناتو نمی کشد؟ چرا بە جای گسترش جهانی این اتحادیە نظامی و صرف پولهای بیشمار برای نظامیگری، شیوە دیگری از همکاری جهانی را برای تامین امنیت جهان اتخاذ نمی کنند؟ از جملە اهمیت دادن بە سازمان ملل متحد و برجستە کردن روندهای سیاسی و اقتصادی بعنوان ابزارهای حل اختلاف میان کشورها؟

وجود ناتو بە منزلە تحریک و ترساندن دیگر کشورهاست. ناتو بزرگترین اتحادیە نظامی جهان است کە بە جای خصلت دفاعی، بیشتر خصلت تهاجمی دارد.

برای تامین صلح در جهان و پایبندی بە آن، بشریت نیاز بە محو اتحادیەهای نظامی، از جملە ناتو دارد.

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.