بزرگداشت روز جهانی زن، در شهر اسن آلمان برپا گردید

 

بزرگداشت روز جهانی زن، روز ششم مارس توسط  کمیته برگزار کننده، متشکل از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت )، سازمان DIDF  متشکل از فعالین ترک و کرد، فعالین حقوق زنان ایرانی و افغانستانی, در شهر اسن برپا گردید.

 

در این جشن رفیق عفت ماهباز در مورد خشونت علیه زنان و زن کشی در ایران, سخنرانی داشت. سخنران دوم رفیق پروین همتی از سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، متاسفانه نتوانستند در مراسم حضور داشته باشند. خلاصه ای از سخنان مبسوط ایشان در مورد شرکت زنان در کارزارهای انقلاب و بعد از انقلاب و دستاوردهای مبارزات جنبش زنان توسط یکی دیگر از رفقا قرائت شد:

"زنان ایران هرگز اجازه ندادند سرنوشت‌شان به دست حکومت مستبد دینی و قوانین ناعادلانه و ارتجاعی آن سپرده شود و از همان آغاز استقرار حکومت اسلامی در همۀ عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و مدنی, مقابله، ایستادگی و مبارزه‌ای سخت، خونین و همه‌جانبه‌ را با استبداد و ارتجاع آغاز کردند و با پایداری در این مبارزه، با دست زدن به صدها ابتکار و خلّاقیت ناشی از اراده‌شان در جست‌وجوی راه تن ندادن به این قوانین واپس‌گرایانه و منش خشن و غیرانسانی حکومت اسلامی برآمدند. آنان به گونه‌ای مستمرّ قوانین حاکم را به چالش کشانده و گام به گام حاکمان را عقب رانده‌ و وادار به تن دادن به خواست‌های‌شان کرده‌اند. زنان جوان و پویای ایران در بسیاری از عرصه‌ها نسل‌های پیش از خود را پشت سر گذاشته‌اند. علی‌رغم حکومت مذهبی مستقر در ایران، تعمیق خواسته‌های حق‌طلبانه و اشراف و باور به حقوق خدشه‌ناپذیر انسانی زنان، در میان زنان و نیز کل جامعهٔ ایران مثال‌زدنی است. مبارزه و حضور زنان آزادهٔ ایرانی محدود به مبارزه برای احقاق حقوق خود نیست. در کنار این مبارزه، زنان ایران همهٔ عرصه‌های دیگر مبارزاتی جامعه، از جمله مبارزۀ طبقاتی و مدنی را با نام خود گره زده‌اند. در دل همین جامعه و علیرغم حضور تبعیض جنسیتی نهادینه شده در جامعه و به ویژه قوانین حاکم بر آن، با افتخار می‌خواهم از دست‌آوردهایی سخن بگویم که زنان ایران در همۀ عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، ورزشی، فرهنگی، هنری و همهٔ زمینه‌های دیگر زندگی اجتماعی از آن خود کرده‌اند". 

خانم حمیده طوفان سخنران دیگر برنامه بودند که در مورد مبارزات زنان افغانستان و سرکوب و فشار کنونی طالبان صحبت کردند . از فعالین ترک و کرد خانمها Ezgi و Sezen در رابطه با مبارزه صنفی و سیاسی زنان ترکیه و همچنین شرکت مهاجرین ترک در مبارزات صنفی، سیاسی و ضد نژاد پرستی در آلمان سخنرانی نمودند. در لابلای سخنرانی ها موزیک ایرانی  و ترکی استانبولی بصورت زنده اجرا گردید.حضور زنان کشورهای مختلف از ویژگی های برجسته این جشن بود، جشنی که در عمل انترناسیونالیست و جهانی بودن خود را به نمایش گذاشت.

همچنین,راهپیمایی و گردهمایی هشت مارس، روز جهانی زن با شرکت صد ها تن از کارکنان و کارگران زن در مرکز شهر اسن به دعوت سندیکای کارگری Verdi  و سازمانهای حقوق بشری برگزار گردید.* در این گردهمایی فعالین زنان در رابطه با مخالفت با جنگ‌ و گرانی بی وقفه، قراردادهای ارتجاعی شبه برده داری و ضرورت مبارزه زنان برای بهبود شرایط کار و پرداختی ها, برای حاضرین صحبت کردند و مورد تشویق و حمایت قرار گرفتند.

در این راهپیمایی, رفقای هوادار سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت)  با حمل پلاکارهایی در رابطه با آزادی زندانیان سیاسی  بخصوص زنان در ایران و مبارزه برای حجاب اجباری، گوشه هایی از خواسته های مبارزاتی زنان ایران را   مطرح کردند.

 

*- لینک پیام  رفیق پروین همتی عضو شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت):

 دست‌آوردهای مبارزات زنان ایرانی "https://kar-online.com/node/17579"

گزارشگر: حسین خرمی

زیرنویس:

*- اتحادیه خدمات " Verdi " یک اتحادیه کارگری آلمانی است که مرکز آن در برلین مستقر می باشد. این اتحادیه در سال ۲۰۰۱ از طریق ادغام پنج اتحادیه کارگری منفرد تشکیل شد و یکی از اعضای کنفدراسیون اتحادیه های کارگری آلمان (DGB) است. و با حدود ۱.۹ میلیون عضو، دومین اتحادیه کارگری آلمان است.

 

افزودن نظر جدید