غربی کە می آموزد

اگرچە سیاستهای تعرضی غرب در خصوص پیشروی ناتو بە سمت شرق از عوامل شروع بحران اوکراین و تجاوز نظامی روسیە بە خاک این کشور بود، سیاستهائی کە بە هیچ وجە عمل تجاوزکارانە پوتین را توجیە نمی کنند، اما عدم دخالت مستقیم غرب و ناتو در بحران اوکراین و آغاز جنگ رو در رو با روسیە، سیاست خردمندانەای بود کە غربی ها اتخاذ کردند. آنان با این عمل خود از برپائی جنگ سوم جهانی ممانعت بعمل آوردند، و جهان را از فاجعەای زندگی سوز بر روی کرە خاکی دور نگە داشتند.

و این از کمدی های منطق حوادث تاریخی اند کە آنانی کە ادعای ضد جنگ داشتند خود بە جنگ افروز تبدیل شدند، و آنانی کە جنگ افروز بودند بە مدافع صلح! پایفشاری غرب و جهان بر روندهای دیپلماتیک برای پایان جنگ، بە نظر می رسد نوید دنیای بهتری را می دهد.

امید است غربی ها از جنگ و پیامدهای آن آموختە باشند، و مورد تعرض جنایتکارانە دولت روسیە بە اوکراین یک بار برای همیشە جامعە جهانی را با عقلانیت دیگری در خصوص بکارگیری نیروی نظامی مواجە کردە باشد.

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.