پیام گروه خرداد، هوادار سازمان فداییان خلق ایران اکثریت (داخل کشور) به کنگره ۱۹سازمان

پیام گروه خرداد:

 هوادار سازمان فداییان خلق ایران اکثریت (داخل کشور) به کنگره ۱۹سازمان

برگزاری نوزدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) خجسته باد 

رفقای شرکت کنندگان در کنگره!

ما، گروه خرداد-هواداران سازمان در داخل کشور، خبر مسرت بخش برگزاری کنگره نوزدهم از طریق روزنامه کار دریافت کردیم. مایه خوشحالی است که این اقدام همچنان با نام و پرچم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، امر مبارزه برای صلح، آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، حفظ محیط زیست و عدالت اجتماعی را در دستور کار قرار داده است. ما از این انتخاب پشتیبانی می کنیم و در پیمودن مسیر دشوار خدمت به مردم و میهن با کنگره همراهیم، آرزو و انتظار داریم که تقارن برگزاری آن با آغاز سال ۱۴۰۱ هجری- شمسی و همدلی بیشتر شرکت کنندگان در این ایام، این رویداد را با موفقیت بیشتر همراه سازد.

کشور ما با منظومه ای از بحران های ناشی از ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی روبروست

 رفقا! امروز کشور ما با منظومه ای از بحران های ناشی از ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی روبروست. آنان حتی در پاسخ به ضروری ترین مطالبات مردم کشور که تامین نیازهای روزمره آنان است، ناتوانند. مطابق آمارهای رسمی و اظهارنظرکارشناسان، حدود ۴۰ درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند و میزان بیکاری نیز بیش از۲۰ درصد تخمین زده می شود. این میزان بیکاری در شرایطی است که سرزمین ایران، یکی از غنی ترین کشورهای دارای منابع نفت و گاز برخوردار از منابع معدنی فراوان است، اما نظام حاکم بر کشور بجای بهره برداری عقلانی از این منابع برای توسعه و پیشرفت کشور و تامین سعادت و خوشبختی مردم، مسیری جدا از خواست و اراده آنان در پیش گرفته وبا مسلط کردن اقلیتی در هیئت نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی بر ارکان نظام، همه منابع کشور را در انحصار خود گرفته ومردم را به حاشیه رانده و کشور رادرمسیر خطرناکی قرار داده است.

- کنگره می تواند مباحث خود را بر شناسایی و تحلیل شرایط دشوار حاکم بر کشور و عوامل سبب ساز آن متمرکز ساخته وبا پرهیز از پراکنده کاری، چگونگی ساماندهی مبارزات فراگیر، مدنی و بدون خشونت رادراولویت مذاکرات خودقراردهد، نحوه یاری رسانی به وسیع ترین اقشار و طبقات مختلف مردم را برای مبارزه موثر با ولایت مطلقه فقیه، کوتاه کردن دست نیروهای نظامی- امنیتی از اموری که با وظایف حرفه ای آنان ارتباطی ندارد، و مبارزه با رانت و فساد و غلبه بر مشکلات موجود را، مشخص نماید.

- مشارکت و حضور مردم در انجام امورمربوط به خود و ایجاد فضای امن و رقابتی در بهره مندی از فرصت ها و منابع کشور و حقوق شهروندی، و ایجاد اشتغال برای چند میلیون بیکار، با همکاری نیروهای خلاق و مولد و موثر در تولید، از کارگران تا سایر زحمتکشان اقشار بینابینی تا صاحبان صنعت احداث، نیازمند اتحاد عمل نیروهایی است که آنان را در سپهر سیاسی، اقتصادی واجتماعی کشور نمایندگی می کنند و می توانند به توسعه و پیشرفت کشور کمک کنند. یاری به این امر مهم و اتخاذ تصمیمات سازنده از رسالت های کنگره پیش روست.

- نمی توان منازعه با دیگر کشورها را تا ابد ادامه داد، چرا که ادامه این سیاست به فقر بیشتر مردم و در نهایت فروپاشی کشور می انجامد. از این رو اتحاد عمل احزاب، سازمان ها و همه آحاد مردم برای پایان دادن به این فرایند مهلک ضرورت عاجل دارد، و در این راستا برقراری روابط حسنه با دیگر کشورهای جهان نیز، در تناسب انتظارات با ظرفیت ها وتوانمندی های بالقوه و بالفعل کشور با دیگر کشورها اجتناب ناپذیر است، تابه برقراری و تحکیم صلح پایدار کمک نماید.

ما در منازعات بین المللی مدافع صلح و مخالف جنگ هستیم

- ما در منازعات بین المللی مدافع صلح و مخالف جنگ هستیم واز میثاق های بین المللی در این زمینه حمایت می کنیم. ما مخالف پیشقدم شدن در جنگ حتی به عنوان آخرین راه حل هستیم، چون در آن شرایط هم باز دیپلماسی و مذاکره پایان آن است.

- ما با اعتقاد به سرشت شکل گیری سازمان، اطمینان داریم با بحث هایی که در کنگره صورت می گیرد و نظراتی که ابراز می شود، تصمیمات مناسب برای حل مشکلات کشور، بر پایه خرد جمعی اتخاذ می شود و می تواند برای گذر از منظومه بحران ها اثرگذارباشد. ما برای کنگره در انجام این رسالت خود آرزوی موفقیت می کنیم و پیشاپیش برگزاری نتیجه بخش آن را به رفقای شرکت کننده در آن شادباش می گوییم .  

گروه خرداد هوادار سازمان فداییان خلق ایران اکثریت (داخل کشور)

اول فروردین ۱۴۰۱       

 

افزودن نظر جدید