در سوگ منصور خاکسار

با اندوه بسیار با خبر شدیم که منصور خاکسار، نویسنده و شاعر توانا و عضو قدیمی کانون نویسندگان در تاریخ ٢٧ اسفند ماه ١٣٨٨در مرگی خودخواسته این جهان را وداع گفت.

منصور خاکسار، یکی از شاعران مردمی بود که در هر دو رژیم شاه و جمهوری اسلامی، در دفاع از آرمان های بر حق مردم ایران و در پیکار با بیداد این رژیم ها به زندان افتاد و همچنان تا پایان عمر نیز بر سر پیمانش با تهی دستان و ستمدیدگان باقی ماند.

کانون نویسندگان ایران در تبعید، یاد منصور خاکسار را گرامی می دارد و درگذشت او را به خانواده و به ویژه به برادر همراه و همرزمش نسیم خاکسار، تسلیت می گوید و خود را در این اندوه با آنان شریک می داند.

کانون نویسندگان ایران در تبعید

1 فروردین ١٣٨٩ - 21 مارس 2010

افزودن نظر جدید