باز هم سخن از تو

در این زمان:

یک زمزمه از تو بس است

یک گوشه ی چشم

یک لبخند

تا سرایم

...

دلتنگی هارا باید شست

غصه ها را بی هیاهو پا ک باید کرد

کینه هارا، باید از عشق سیراب کرد

دل ها را، از منظر مهر باید دید

چشم ها را، با آب زلال باید شست

دره های اندوه، باید پُرکرد از شادی و شوق

مثل باران باید شست، مثل باد، باید جارو کرد، غم و و درد 

باید جاری شد، مثل رود روان

باید دل داد به امید 

باید شعر شد، وغزل

آرشی دیگر، که نه تیر دارد و نه کمان

یک بغل مهر، تا آن سر مرز

 

افزودن نظر جدید