پیروز باد مبارزهٔ کارگران و زحمت‌کشان ایران در دست‌یابی به حقوق و مطالبات حقهٔ خود!

به مناسبت روز جهانی کارگر

پیروز باد مبارزهٔ کارگران و زحمت‌کشان ایران در دست‌یابی به حقوق و مطالبات حقهٔ خود!

پیروز باد جنبش متحد کارگران جهان!

 

کارگران، کشاورزان و زحمتکشان ایران!

روز جهانی کار و کارگر بار دیگر فرا می‌رسد. اول ماه مه برابر با یازدهم اردیبهشت روز رزم تاریخی و انقلابی مشترک ما برای کسب حقوق و مطالبات حقهٔ شما و علیه استثمار پایان ناپذیر اردوی کار از سوی اردوی سرمایه است.

اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران بر شما مبارک باد!

امسال در حالی به پیشواز اول ماه مه  میرویم که  جهان در بحران های گسترده دست و پا میزند. تاثیرات پاندمی کرونا، نابرابری امکانات بهداشتی، فشار طاقت فرسا بر کارکنان درمانی، افزایش بیکاری در سطح جهان بویژه در کشورهای منطقه جنوب، اکنون با آثار جنگ در اروپا و کاهش عرضه مواد غذایی حیاتی فشار دو چندانی را بر کارگران و مزد بگیران در سراسر گیتی تحمیل نموده است.  در نتیجه این بحران ها فقر در جهان گسترش یافته و هر روز از حقوق کارگران و زحمتکشان  کاسته می شود.

در میهن ما نیز کارگران و زحمت‌کشان نخستین طبقات و گروه‌های اجتماعی‌اند که متحمل بار افزایش هر فشار ناشی از تغییر شرایط جامعه‌اند. و این چنین است که زحمت‌کشان میهن ما علاوه بر عواقب سیاست‌های مهلک اقتصادی حکومت جمهوری اسلامی و پیامدهای تحریم‌های گستردهٔ ایران توسط آمریکا و برخی از متحدان آن، بیش از همهٔ طبقات و گروه‌های اجتماعی دیگر متحمل و متقبل عواقب ناشی از گسترش بیماری گیتی‌گستر کُروُنا در میهن ما شده‌اند.

سال گذشته جنبش مطالباتی کارگران و حقوق بگیران ایران نیز وارد مرحله جدیدی شد.  تظاهرات حق طلبانه کارگران، حقوق بگیران و بازنشستگان به طور مداوم در سراسر ایران جریان داشت و به دلیل رابطه تنگاتنگ خواست های تظاهر کنندگان با مسائل پایه ای شهروندان، مورد حمایت و هم بستگی توده ها قرار گرفت. ناگفته پیداست که همگامی مردم  با اعتراضات در شرایط بحران اقتصادی و تورم، بحران محیط زیستی و کمبود آب، بحران بیکاری، کمبود کارهای امن و دائمی، اضافه بر بحران ناشی از بیماری همه گیر کرونا ابعاد ویژه ای داشت. تشکل های مدنی از جمله شوراهای محلی مرتبط به کارگران و حقوق بگیران از جمله هسته های اصلی مقاومت سراسری بوده و در اعتراض به سرکوب رهبران جنبش های مطالباتی در تظاهرات اعتراضی کارگران مشارکت کردند. 

در تابستان گذشته کارگران پیمانی و پروژه ای صنعت نفت ایران مردم را با مشکلات ناشی از استفاده از پیمانکاران خصوصی و قرارداد های موقت، و تاثیر مخرب این گونه قرار داد های متزلزل و نا امن بر زندگی کارگران و زحمتکشان آشنا کردند.  آنها با کمک جامعه مدنی و با نشان دادن هم گونی مشکلات محیط زیستی مردم، از جمله فاجعه کم آبی، با مسائل معیشتی و انسانی کارگران  توجه توده ها را به تصمیمات مخرب سرمایه داران خصوصی، که با بهره بردن از امتیازات و رانت دولتی و با هدف انباشت سود شخصی، محیط زیست کشور و زندگی کارگران و جامعه محلی را در خطر نابودی قرار میدهند جلب کردند.

اعتصابات سراسری معلمان جامعه را با آموزگاران فرهیخته کشور و زبان شفاف و دیدگاه آنها آشنا کرده است. این اعتصابات توجه مردم را به نقش پر اهمیت کادر آموزشی در ساختن نسل فردای کشور و بی توجهی دولت به مشکلات معیشتی این قشر زحمتکش جلب می کند. رهبران صنفی معلمان به مردم ایران یادآوری می کنند  که گرایش مسلط  کنونی در سیاست گذاری دولت، آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان را، نه  به عنوان حق  همگانی همه اقشار اجتماعی، بلکه به سان کالایی مصرفی و قابل خرید و فروش میبیند.  

تظاهرات متعدد و دائمی بازنشستگان، اعتصابات کارگرانی که برای دریافت حقوق معوقه خود وهم گام سازی دستمزد هایشان با تورم مبارزه می کردند، و تظاهرات کارگرانی که در آخرین روزهای سال از کار اخراج شده و از حق دریافت دستمزد در مقام «عیدی» محروم گشتند از دیگر صحنه های کارزار اعتراضات کارگری و مطالباتی در سطح کشور بود.  

گرچه تمام سال با چالش های کارگران در محیط کار و حرکات اعتراضی همراه بود، اما جنبش کارگری ایران در عین حال موفقیت های قابل توجهی هم بدست آورد که میتواند اول ماه مه را به روز ستایش همبستگی زحمتکشان تبدیل نماید.

از دست آورد های مثبت جنبش كارگري ايران، سمتكيرى در جهت سراسري شدن فعالیت سندیکایی ضمن تاكيد بر خواستهاى معيشتي و صنفى، در پیوند با جنبشهاى صنفى، نهادها و تشكلات مدنى سایر اقشار زحمتکشان از جمله كشاورزان، معلمان و بازنشستگان است. تجربه گيرى از حركات پيشين، كه منجر به سركوب کنشگران جنبش و نهایتا عدم دسترسى به خواست هاى اعتراضات شده بود، منجر به اين شده كه فعالين و تشكلات كارگرى سازمان دهنده اعتراضات بتوانند از به خشونت كشيده شدن اعتراضات جلوگيرى كنند و زمينه سركوب را محدود نمایند. در نتیجه این تاکتیک ها جنبش کارگری توانسته است اعتراضات پيوسته اى را با مشارکت بیش از پیش همه اقشار اجتماعی بویژه زنان و بازنشستگان با كمترين دستگيريها سازمان دهد. در عین حال سمت گيرى تشكلات كارگرى وابسته به دولت مثل شوراها ى اسلامى كار و ساختار بسيج كشاورزان  به سوی استقلال و دفاع از منافع صنفي يكى ديگر از پديده هايي  است كه موجب تقويت و تداوم اعتراضات كارگري شده و تاثیر مضاعف بر روند مطالبات صنفی در کشور داشته است.

ما از برقراری پیوند هر چه مستحکم‌تر و چند سویه میان جنبش‌های اجتماعی گسترده و گوناگون موجود در جامعهٔ متلاطم ایران استقبال می‌کنیم و آن را مهم‌ترین عامل و مؤلفهٔ دست‌یابی یکایک این جنبش‌ها به خواست‌های بر حقّ خود و لازمهٔ تحقق تحول سیاسی کلان در کشور در راه استقرار نظام جمهوری برخاسته از اراده و رأی آزادانه، برابر حقوق و دموکراتیک مردم و مبتنی بر مجموعهٔ مبانی حقوق بشر می‌دانیم. حرکت جنبش‌های اجتماعی در این سو و دستاوردهای چشم‌گیر آن درهم تنیدگی تضمین‌کنندهٔ آیندهٔ ایرانی آزاد و آباد و مرفه خواهد بود.

ما فداییان خلق ایران که از بدو شکل‌گیری جنبش و بنیان‌گذاری سازمان خود همواره در راه تأمین منافع کارگران و زحمتکشان مبارزه کرده‌ و به ویژه در سال‌های پس از انقلاب ضدسلطنتی بهمن ۵۷ در راه تشکل‌یابی کارگران کوشیده‌ایم، از تثبیت جای‌گاه جنبش کارگری در مرکز تقل تحولات اجتماعی میهن استقبال می‌کنیم و این دستاورد را فرخنده می‌داریم.

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) روز جهانی کارگر را به کارگران، زحمتکشان و حقوق بگیران ایران و تشکلات آنها تبریک می گوید و از مبارزات چشمگیر و روشن گرانه آنها و از حق اعتراض و اعتصاب برای رسیدن به مطالبات مطرح شده شان حمایت میکند.

هیئت سیاسی و اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

اول ماه مه ۲۰۲۲

سرکوب رهبران و تشکلات مستقل صنفی کارگران را متوقف کنيد!

دستمزد کارگران را متناسب با هزینه های زندگی افزایش دهيد!

به تبعیض دستمزد بين زنان و مردان خاتمه دهيد!

خواست کارگران و زحمتکشان جهان صلح، آزادی، و عدالت اجتماعی است!

پیروز باد جنبش متحد کارگران جهان! 

 

افزودن نظر جدید