تعهد به مبانی چپ-رقیه دانشگری(فران)

جلسه تلگرامی این یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ موضوع: تعهد به مبانی چپ میهمان: رفیق رقیه دانشگری (فران) از پیشکسوتان جنبش فدایی لینک گروه : https://t.me/+rC-StPOeVZ84N2Ix

 

سوالات مطرح شده در جلسه "تعهد به مبانی چپ"  

 • با درود بر شما - بسیاری از چپ های با همین دستگاه نظری که توضیح دادید در موقعیت خاص پس از انقلاب از انطباق خلاق این مبانی با شرایط مشخص کشور به نیرویی در خدمت ارتجاع دینی ولایت فقیه قرار گرفتند و از انجام وظایف خود در قبال آزادی های لازم برای طبقه کارگر و زحمتکشان در برابر تقویت بُعد به ظاهر ضد امپریالیستی حکومت ارتجاعی عقب نشستندو رهبری خمینی را در مبارزه ضد امپریالیستی پذیرفتند ودر نهایت هم هدف خود را شکوفایی جمهوری اسلامی قرار دادند ؛ نتیجه آن شد که طبقه کارگر از پیشرفت در راه هژمون شدن و کسب قدرت در مناسبات اجتماعی _ اقتصادی باز ماند به شکلی که امروز از نظر اقتصادی در فلاکت بسر می برد و از نظر اجتماعی هم نیروی سازمان یافته ای که از حداقلی ترین حقوق خود بتواند دفاع کند  عاجز است .بنظر شما چگونه می توان این انطباق خلاق را ایجاد کرد تا راه برای پیشرفت طبقه کارگر در مسیر هژمونیک درمناسبات اجتماعی _ اقتصادی این طبقه فراهم شود ؟
 • اخيراً مطلبى از شما (رقيه دانشگرى ،فران )در فضاى مجازى منتشر شده است كه اشاره به كسانى داريد كه به پوچگرايى غلطيده و گامهاى تاريخى انقلاب ٥٧ را كه استقلال سياسى و مقاومت در برابر سلطه ى خارجى را به ارمغان آورد و جمهوريت را جايگزين سلطنت كرد فراموش كردند !! لطفاً موئلفه هائ استقلال و جمهوريت در ايران را پس از انقلاب ٥٧  نام ببريد ؟؟؟
 • اگرما ادعامیکنیم که تئوری های ماعلمی است وعلم هم هیچ ایده مطلق را قبول ندارد چگونه ازایده ئولوژی میتوانیم صحبت کنیم. وقتی حتی اصل علیت درعلم کوانتم رد میشود چگونه ما اصرارداریم خودرا درچهارچوب های مطلق نگه داریم. دقت کنید حرفم روی کلمه ایدئولوژی است.
 • با توجه به اینکه  ایدئولوژی مارکسیستی بر اندیشه ماتریالیسم دیالکتیک بنا شده که تاکید بر نسبی بودن و تغییر و تکامل دارد  و هیچ چیز را مطلق نمی داند، چرا عده ای تلاش می کنند که آنرابا این نقد که چون  ایدئولوژی است پس مطلق و ضد علم است ، محکوم کنند ؟
 • رفیق فران گرامی با درود، امروز بعد از ۴۳ سال از انقلاب بهمن با تحلیل تمام آنچه گذشت  فکر می کنید علت ناکامی چپ در جلوگیری از انحصار قدرت سیاسی در چنگ هیات حاکمه فعلی چه بود؟
 • آیا بنظر شما در انقلاب‌ 57 مردم در دام طبقه تجار دلال در مقابل سرمایه داری صنعتی و تولیدی نیفتادند، و برخی نیروهای چپ طرفدار سوسیالیسم هم ساده انگارانه دیدگاههای سوسیالیستی خود را فقط معطوف به سرمایه داری صنعتی ایران نکردند؟
 • جنبش چپ(فدائیان)چگونه می تواند در رهبری خیزش های صنفی در ایران نقش ایفاء نماید؟
 • آیا در صورت امکان برای گذار از جمهوری اسلامی،جنبش چپ(فدائیان) باید با دیگر مدعیان اعتلاف انجام دهد؟
 • اگر مبانی اساسی چپ سوسیالیستی را  مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان در کشوربرای آزادی و عدالت بدانیم و ظایف انترناسیونالیستی را همراهی در مبارزات کارگران و زحمتکشان جهان علیه سرمایه داری جهانی بدانیم این دو نمی تواند یکدیگر را نفی کند هریک در صورت عدم انطباق می تواند به ضد خودش تبدیل شود . بعنوان مثال در نادرستی انطباق وظایف انترناسیونالیستی امروزه در بین بخشی از مدعیان سوسیالیزم وظایف انتر ناسیونالیستی تبدیل شده به دفاع از تجاور روسیه به اوکراین به بهانه حضور نئو نازیست ها در اوکراین با این تجاور هم جنگ و هم ادامه ی آن توجیهه میشود .این درواقع شبیه از همان مواضع ضد امپریالیستی خمینی است این بار در قامت دفاع از روسیه سرمایه داری پوتین که حلقه ای از سرمایه جهانی و عمیقا ضد کارگران و زحمتکشان روسیه و اوکراین و در ادامه علیه صلح جهانی است . سوال اینجاست که چرا این چپ ها قادر نبستند درک کنند در میدان جنگی که ایجاد شده است این کارگران و زحمتکشان هستند که قربانی توسعه طلبی توامان ناتو از یکسو و روسیه الیکارش و در عین حال مونارشی پوتینی متکی به سلاح هسته ای (و نه قدرت کارگران  و زحمتکشان) از سوی دیگر است ؟
 • فرمودید ‌بزرگی ‌سازمان ‌پس ‌از ‌انقلاب نتیجه ‌سیاست ‌اتحاد ‌و انتقاد ‌است. آیا سازمان ‌پس ‌از‌این‌‌ سیاست‌ از‌ رشد نایستاد؟ ‌ودر‌نهایت‌ منجر‌ به‌ دو انشعاب‌ نشد‌؟ آیا ‌نمی‌توانستیم‌ بدون‌ اتحاد ‌با ‌ارتجاع ولایی ‌با ‌امپریالیسم ‌مبارزه‌ کنیم؟ وبدون ‌اتکا‌ به ‌امپریالیسم‌ با‌ ارتجاع ولایی ‌مبارزه‌ کنیم؟
 • با درود بر دست اندر کاران برنامه پرسش و پاسخ و مهمان گرامی. ،فول حکومت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی چقدر بر کُندی مبارزات چپ(فدائیان) برای پیشبرد اهداف شان تاثیر گذار بوده است؟
 • ضمن تشکر از بحث منسجمی که ارائه کردید، نگاه شما به تحول ملی و دموکراتیک پیش روی جامعه ایران از منظر جهت گیری اجتماعی چیست؟ با توجه به‌ اینکه انقلاب ملی دموکراتیک متفاوت از انقلاب بورژوا دموکراتیک است،  آیا تحول ملی و دموکراتیک پیش روی جامعه ایران می تواند دارای جهت گیری بورژوایی باشد یا به صورت اجتناب ناپذیری دارای جهت گیری سوسیالیستی خواهد بود؟ اگر چنین است، آیا این توجه را در رویکرد نیروهای چپ انقلابی و باورمندان به مارکسیسم و سوسیالیسم علمی می بینید؟
 • با درود رفیق فران عزیز، آیا لزوماَ تعهد به چپ در تعهد به یک ایدئولوژی تجلی میابد؟،مثلاَ  حزب چپ ایران(فدائیان خلق) که خودرا حزبی غیر ایدئولوزیک وبرنامه محور میداند، ازدید شما تعهدی به چپ ندارد؟
 • چرا یک عده فکر میکنند یک نیروی مردمی  باید جلوی مردمی که ۹۸% آنها به جمهوری اسلامی رای داده بودند می ایستاد ؟ مگر ان نیروهایی که این کار را کردند به مردم کمک کردند ؟ به نظر شما این برداشت ذهنی - اراده گرایانه از مسائل یکی از مشکلات اساسی  برخی از  نیروهای چپ نیست؟
 •  

افزودن نظر جدید