کانون نویسندگان ایران. دیروز-امروز-فردا

جلسه تلگرامی این یکشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۱ موضوع: کانون نویسندگان ایران ، دیروز، امروز، فردا . میهمان: اکبر معصوم بیگی ، نویسنده، مترجم ، زندانی سیاسی دو رژیم لینک گروه : https://t.me/+rC-StPOeVZ84N2Ix

 سوالات مطرح شده در جلسه "کانون نویسندگان ایران"   

 

 • ضمن درود و خوشامد  لطفا در باره اصل اول منشور کانون نویسندگان  در مورد آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه ی عرصه ها ی حیات فردی و اجتماعی  بی هیچ حصر و استثنا حق همگان است  توضیح بیشتری دهید  . این مبنا در کانون چگونه عمل می کند؟
 • دلیل اینکه کانون نویسندگان  بر خلاف اکثر تشکل های سازمانی و حزبی درمسیر مناسب قرارمی گیرد وتوان  پاسخگویی عینی و انقلابی به  جنبش اجتماعی دارد چیست?
 • در شرایط فعلی امروز جامعه ما چگونه میتوانیم تشکل‌های صنفی و سیاسی را از فرود افراد امنیتی مصون نگه داریم.آیا امکان پذیر میباشد؟
 • لطفا بفرمایید ارتباط کانون نویسندگان ایران با انجمن جهانی قلم در چه حدی است؟ آیا کانون نویسندگان ایران   از سوی این انجمن حمایت  می‌شود؟ این نهاد چه اقداماتی برای آزادی نویسندگان زندانی و در بند ایران انجام داده است؟
 • آیا انشقاق در کانون نویسندگان ایران، تشکیلاتی که متعلق به رشد یافته ترین لایه ها و گروهای اجتماعی ایران است، خود آینه ای از مرحله رشد جامعه ما نیست که نشان می دهد رشد ما مردم ایران در حدی نیست که قادر به اتحاد در عین تفاوت باشیم؟
 • آیا فکر می کنید که اگر فعالیتهای کانون باز فرصتی یابد که گسترده شود دیگر چندپاره شدن آن رخ ندهد؟
 • درودرفیق عزیزعلیرغم گستردگی اعتراضات توسط اقشار مختلف ازجمله:سندیکاهای کارگران،معلمان بازنشستگان، زنان ودانشجویان ،اما  هرچنددرمواردی شاهد همآهنگی بین اندکی ازآنها هستیم ولی تا یک همآهنگی سراسری فاصله دارند،گرچه این نقیصه باید توسط خود این اقشار برطرف شود، آیا کانون نویسندگان هم میتواند نقشی درایجاد این همآهنگی داشته باشد؟
 • تعداد اعضای رسمی کانون مشخص است؟آمار تعداد اعضای پیوسته و وابسته ی کانون در  دسترس عموم قرار دارد؟
 • جناب معصوم بیگی عزیز ، فردی که در خارج کشور است و نامش را بیاد ندارم و در یک لایو اینستاگرام معتقد بود که عضو کانون بوده و بی دلیل عذرش را خواستند که میدانم گزافه گویی کرده  به چه دلیل  چنین ادعایی را دارد و علت واقعی چه بوده؟
 • بادرود بر مدیران و دست اندرکاران برنامه پرسش و پاسخ و خوش آمد گوئی و سپاس از مهمان برنامه، سلطنت طلبان و طرفداران آنها با استفاده از رسانه های فارسی زبان با گستره ی خبری با عَلَم کردن رضا پهلوی بعنوان آلترناتیو بجای جمهوری اسلامی در حال موج سواری از خیزش های اجتماعی ایران هستند. آیا کانون نویسندگان قائل به آلترناتیو بجای جمهوری اسلامی  می باشد، در صورت مثبت بودن آلترناتیوش چیست و راه نایل شدن به آن چیست؟
 • آیا وزارت ارشاد و یا همان وزارت فرهنگ و هنر سابق  در قبال فعالیت‌های کانون نقش حمایتی حداقل در مقاطعی داشته است؟ در این ارتباط لطفا توضیح دهید. یعنی رابطه کانون و وزارت ارشاد
 • درود رفیق عزیزعلیرغم گستردگی اعتراضات توسط اقشار مختلف ازجمله: سندیکاهای کارگران، معلمان بازنشستگان، زنان ودانشجویان ،اما  هرچند درمواردی شاهد همآهنگی بین اندکی ازآنها هستیم ولی تا یک همآهنگی سراسری فاصله دارند،گرچه این نقیصه باید توسط خود این اقشار برطرف شود، آیا کانون نویسندگان هم میتواند نقشی درایجاد این همآهنگی داشته باشد؟
 • آیا کانون تلاشی مشخص برای روی آوری سایر اهل قلم باعقاید متفاوت تر در دستور کار خود دارد؟
 • چند تن از اعضای تاثیر گذار کانون که وابسته به حزب توده بودند در سال 58 بدلیل وابستگی حزبی از کانون اخراج شدند. آیا اکنون بعد از چهل  و سه سال این کار را تایید میکنید؟
 • لطفا توضیح دهید اصل هشتم منشور در همکاری نویسندگان در کانون با حفظ استقلال فردی آنان  چگونه در کانون تنظیم میشود؟
 • در شرایطی که حتا کمپانی های بین المللی گردهمایی های مهم خود را به صورت آنلاین برگزار می کنند،مقاومت در برابر برگزاری مجمع عمومی و انتخابات به صورت مجازی چه دلایلی دارد؟آیا این شیوه جایگزین مناسبی برای روش مکاتبه ای نیست؟

افزودن نظر جدید