حکم حبس ابد حمید نوری، آغازی خجسته برای راهی طولانی

حکم حبس ابد حمید نوری، آغازی خجسته برای راهی طولانی

پیرامون حکم دادگاه سوئد در محکومیت حمید نوری

لحظاتی پیش دادگاهی در سوئد حکم اولیهٔ حمید نوری، « دستیاردادیار» زندان گوهردشت و شریک جرم در کشتار گستردهٔ زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ را صادر و او را به حبس ابد محکوم کرد.

سازمان ما نیز در کنار اکثریت قریب به اتفاق نیروها و تشکل‌های آزادی‌خواه و دادپژوه ایران یاران، دوستان، رفقا و عزیزان بسیاری را در این فاجعهٔ ملی از دست داده است. و یکایک ما اعضای سازمان نیز مانند بسیاری از هم‌میهنان‌مان شخصاً داغ‌دار دوستان و اعضای خانواده‌های‌مان‌ایم که در جریان این جنایت بزرگ از دست داده‌ایم.

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به نمایندگی از همهٔ اعضاء و نیروهای سازمان از حکم دادگاه سوئد در محکومیت حمید نوری استقبال می‌کند.

فاجعهٔ ملی کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ یکی از جنایات حکومت ولایی علیه بشریت است. ما بر این امر واقف‌ایم که حمید نوری تنها مهره‌ای کوچک و غیرتعیین‌کننده در میان آمران و عاملان و مجریان این جنایت بزرگ و محکومیت او تنها گامی کوچک در رسیدگی قضایی به این جنایت است. اما این گام هرچند کوچک، گام خجستهٔ نخست در راهی طولانی است، راهی که سرانجام آن محاکمهٔ حضوری یا غیابی یکایک آمران و عاملان و مجریان کشتار سال ۱۳۶۷ است. تا آن زمان، تا آن روز که بی‌گمان فرا خواهد رسید، ما نیز در میان خیل پرشمار مردمان دادخواه هم‌میهن، نه خواهیم بخشید و نه فراموش خواهیم کرد.

 

این راه تا ادای دین میهن به فرزندان پاک‌باختهٔ خود که در تابستان ۱۳۶۷ جان در راه مبارزه برای آزادی و آبادانی ایران و ایرانی گذاشتند، ادامه خواهد داشت.

 

نام و یاد یکایک دختران و پسران سرفراز میهن بلند و گرامی باد!

 

پنج‌شنبه، ۲۳ تیر ۱۴۰۱ (۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۲ میلادی)

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

 

افزودن نظر جدید