نور خواهد بود، نور!

 

نور خواهد بود! نور!

روشنی خواهد بود!

روشنا خواهد بود!

نور از قلب جهان خواهد تافت،

جان تاریک جهان خواهد مرد،

نور بر مسکن دل‌ها فوران خواهد زد،

مسلک بی‌بر غم رخت ز دل خواهد بست،

مکتب نور زلال از همه ره خواهد بود!

 

نور الوانِ پُر از خاطرهٔ شادی‌ها،

نور بی‌غش وَ خوشِ نغمهٔ آزادی‌ها

راه خواهد بست بر تلخیِ بیدادِ خمود!

 

نور خواهد بود!

نور خواهد بود!

روشنی خواهد بود!

روشنا خواهد بود!

 

سر به اکناف جهان برکشد آحاد جهان از تب نور

 

نور خواهد بود خوش

پُر ز آواز پَر شاپرکان

پر ز لبخند اهورایی شادی به لب دخترکان

 

و ز دل‌های پر از محنت و غم

سایهٔ ظلمِ ازل خواهد رفت

و به هر زخمِ بدِ سالَکیِ ظلمِ رجیم

مرهم شادیِ خوش خواهد زد

نور بیداریِ شادی ز کران تا به کران!

 

نور خواهد بود!

نور خواهد بود!

نور!

 

 ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

 

بخش: 

افزودن نظر جدید