گزارش ماهانه

نهادهای مدافع حقوق بشر!

ايرانيان مدافع حقوق بشر!

در اين گزارش بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که توسط اين شبکه گرد آوری شده است به اطلاع می رسانيم:

دانشجویان

1.احضار به کمیته انضباطی51 مورد

2.احکام صادر شده توسط کمیته ها102مورد

3.بازداشت ها19 مورد

4.احضار به دادگاه 5 مورد

5.احکام صادره شده توسط دادگاه19 مورد

6.صدور قرار وثیقه17 مورد

7.جلوگیری از ادامه تحصیل9 مورد

8.انحلال نهادهای دانشجویی2 مورد

9.بازرسی منازل 1 مورد

10.توقیف نشریات2 مورد

11.بازجویی1 مورد

مطبوعات

1.بازداشت ها5 مورد

2.تذکر کتبی17 مورد

3.احکام صادره شده توسط دادگاه 8 مورد

4.مسدود کردن سایتها18 مورد

5.لغو امتیاز نشریات2 مورد

6.توقیف مطبوعات3 مورد

7.صدور قرار وثیقه جهت آزادی از زندان14 مورد

8.محاکمات3 مورد

9.بازجویی1 مورد

فعالین سیاسی – فرهنگی و اجتماعی

1.عدم اطلاع از وضعیت6 مورد

2.بازداشت ها253 مورد

3.بازرسی منازل5 مورد

4.تمدید قرار بازداشت11 مورد

5.احکام صادره شده توسط دادگاه 23 مورد

6.صدور قرار وثیقه61 مورد

7.احضار به دادگاه2 مورد

8.محاکمات3 مورد

9.جلوگیری از اجرای مراسم8 مورد

10.رد صلاحیت35 مورد

11.تهدید و ارعاب4 مورد

12.حمله به تجمعات1 مورد

13.ضرب وشتم5 مورد

14.بازنشستگی اجباری1 مورد

15.بازجویی1مورد

16.ممنوع الخروج3 مورد

17.مرگ مشکوک1 مورد

زنان

1.بازداشتها4 مورد

2.صدور قرار وثیقه جهت آزادی3 مورد

اقلیتهای دینی

1.بازداشتها17 مورد

2.محاکمات22 مورد

3.جلوگیری از ادامه تحصیل2 مورد

4.جلوگیری از اجرای مراسم1 مورد

5.صدور قرار وثیقه18 مورد

6.احکام صادر شده توسط دادگاه 10 مورد

7.احضار به نهادهای امنیتی3 مورد

کارگران

1.بازداشتها11 مورد

2.محاکمات2 مورد

3.احضار به دادگاه و یا نهادهای امنیتی 39 مورد

4.عدم پرداخت حقوق770 مورد

5.اخراج از کار1376 مورد

6.تجمعات اعتراضی 14 مورد

7.مرگ در حین کار2 مورد

زندانیان سیاسی

1.محاکمه مجدد1 مورد

2.ممنوع الملاقات18 مورد

3.عدم اطلاع از وضعیت21 مورد

4.جلوگیری از مرخصی4 مورد

5.قتل زیر شکنجه2 مورد

6.سوء قصد در زندان1 مورد

7.عدم رسیدگی پزشکی4 مورد

8.جلوگیری از آزادی5 مورد

9.جلوگیری از ملاقات با وکیل1 مورد

10.بلاتکلیف19 مورد

11.تهدید و ارعاب2 مورد

12.ضرب و شتم12 مورد

13.اعتصاب غذا5 مورد

14.انتقال و جابجایی در زندان35 مورد

اعدام

1.احکام صادرشده (زندانی سیاسی) 7 مورد

2.احکام صادر شده18 مورد

3.احکام اجرا شده 17 مورد

متن کامل اين گزارش را در آدرس زیر می توانید مطالعه کنید:

http://www.komitedefa.org/sidor/Rep97.htm

فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی"

ihrnena@gmail.com 29/12/1388 برابر 20/03/2010

افزودن نظر جدید