مجمع عمومی سازمان ملل و حضور رئیسی


در آستانه برگزارى مجمع عمومى ساليانه سازمان ملل قرار داريم. سيماى جهان و معضلات آن امسال متفاوتر  از سالهاى پيشين هست.صلح، امنيت، بحران انرژى، بحران غذايى، محيط زيست، پس لرزه‌هاى پاندمى كرونا و تورم افسار گسيخته بين المللى كه موجب به خطر افتادن امنيت شغلى و حتی رفاه حداقل در كشور هاى توسعه يافته و به تبع آن بیم‌ از میان رفتن امنيت مسكن در نتیجه بالا رفتن بهره بانكى، مسائلی است که زندگی شهروندان جهانى را تهديد مى كند .

استفاده از تحريم اقتصادى، بمثابه ابزار جنگى، به روندی عمومى در راستاى تغيير حاكميت‌ها، جان و معيشت شهروندان را به مخاطره انداخته؛ ورزش بمثابه همبستگى، دوستی و رقابت سالم بين ملل، آلوده به ابزار سياست و تحريم در گستره جهانى شده؛ و نیز حقوق بشر تضعيف شده، عمدتا نه در راستاى بهبود بلكه بمثابه تحميل اراده در مناسبات بين المللى مورد سو استفاده قرار مى‌گيرد. جهان امسال، براى شهروندان جهان، ناامن‌تر از سال پيش شده است. روايت هاى متفاوت از جهان معاصر و سمتگيرى‌هاى آن، در بين نحله هاى فكرى و حكمرانان جهان، بيان و طراحى مى‌شود.

سياست نحله هاى فكرى چپ و جمهوريخواه در شرايط كنونى تلاش در راستاى دفاع از چند جانبه‌گرايى، صلح، امنيت جهانى، روابط دموكراتيك در مناسبات بين المللى، تامین امنيت غذائى، محيط زيست، آزادى، عدالت، دوستی و همبستگى جهانى ملل است   و آرزو  كه سمت گيرى جهانى در اين راستا باشد و تلاش جامعه جهانى در اين سمت به ثمر نشيند.در مجمع ساليانه سازمان ملل، دو موضوع "روند مذاكرات برجام" و شركت "اقاى رئیسی در اين اجلاس" براى مردم ايران و نحله هاى فكرى متفاوت، حائز اهميت است.

"برجام" مطمئنا يكى از موضوعات مطرح در اين اجلاس خواهد بود .اقاى آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، مطرح كرده است كه در راستاى راهگشايى در روند مذاكرات، نشستی با اقاى رئیسی در جنب اجلاس عمومى سازمان ملل خواهد داشت. بسيارى بر اين باورند   كه، فرجام موفقيت اميز "مذاكرات برجام"، به نفع مردم ايران، منطقه و جامعه بين المللى است و اميدوارند  با استفاده از فرصت برگزاری اجلاس سازمان ملل، در حاشیه آن نشست‌هاى جانبی طرفهای درگیر برگزار گردد تا در روند مذاكرات برجام گشايشی ايجاد شود.

نكته دوم شركت اقاى رئیسی در مجمع عمومى سازمان ملل می‌باشد. ریاست جمهوری که در انتخابات مهندسى شده با حذف همه  رقبا با تمايل حداقلى مردم  به ریاست قوه مجريه رسيد. این انتخاب موجب پرتو افشانی هرچه بیشتر بر آن جنایت بزرگ، فاجعه ملی سال ۶٧، در برابر افکار عمومی جامعه شد. 
مطمينا تمام نحله هاى فكرى جمهوريخواه، دموكرات و ازاديخواه در تظاهرات مقابل سازمان ملل حضور می‌یابند تا در راستاى افشاى نقش رئیسی بمثابه يكى از آمرین و تصميم گيرندگان فاجعه ملى ٦٧ و مشاركت موثر  او در نسل‌كشی فعالين سياسی نزديك به هفت دهه از مبارزان راه آزادى، استقلال و عدالت ميهن، خواهان افشاء اسرار ناگفته اين جنايت و اعلام محل دفن اين جانباختگان راه سعادت و سرافرازى ميهن شده ،تا بتواند گامی باشد برای التيام بخشیدن بر زخم خانواده‌ها، بازماندگان و یاران آنان و همچنين با محكوميت دستگيريهاى گسترده فعالين سياسی، صنفى و مدنى ، از آزادى تمامی زندانيان سياسی و مدنی دفاع خواهند كرد.

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

مقاله خوبی ست. ولی سهوی در تاریخ هست. نوشته اید، نقش رئیسی در فاجعه ملی 67 این درست و سپس ادامه داده اید، مشارکت موثر او در نسل کشی نزدیک به 7 دهه از مبارزان راه آزادی و ... که اصلاح سهو ضروری ست. نیت خوانی نمی کنم امکان دارد که اشاره شما به کشتارهای از سال 60 باشد. اما تاکید بر دو نکته هر کدام در حالت منفرد و در دو فضای متفاوت قابل طرح است. زیرا هرسخن جائی و هر نکته مکانی دارد، اما قرار دادن برگزاری تظاهرات در برابر سازمان ملل با تاکید بر نقش رئیسی بعنوان آمر فاجعه ملی 67 با آرزوی شما برای موفقیت آمیز بودن مذاکرات برجام به نفع مردم ایران جمع نمی شود، فکر نمی کنید باید بر موفقیت برجام کوبید که برنده نفع آن مردم ایران ست ولی تاکید بر نکته دوم هرچند حقیقتی ست ولی جایش جای دیگری ست، امکان کمرنگ شدن آرزوی تان را تقویت نمی کند .