«خاموش بودن ننگ ما، آزادی فرهنگ ما»

خاموش بودن ننگ ما، آزادی فرهنگ ما

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، دوازدهم مهر

دانشجویان علامه امروز در چهارمین روز اعتصاب سراسری دانشجویان کشور دست به تجمع زدند و این بار نه فقط علیه حاکمیت، بلکه علیه اپوزیسیون راست و سخنگویان آن نیز شعار دادند. آنانی که در توهمات خود رهبران جنبش‌های اعتراضی مردم هستند، خود را آغازگر مبارزه با حجاب می‌دانند و از هیچ فرصتی برای مصادره‌ی مبارزات مردمی فروگذار نیستند. فریاد آزادی‌خواهی این دانشجویان، با آگاهی کامل از این مصادره‌گران واشنگتن و لندن‌نشین همراه است. فریادهایی که قطعا راهی به رسانه‌های جریان اصلی اپوزیسیون نمی‌یابند اما نشان می‌دهد که بودجه‌های فراوان‌شان برای جهت دهی مطلوبشان به مبارزات مردمی هنوز بسیار ناکافی است.

دیگر شعارهای امروز:

فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون

علی‌نژاد و ارشاد، ارتجاع و انقیاد

شریف شده بازداشتگاه، اوین شده دانشگاه 

دانشجوی زندانی، آزاد باید گردد

اساتید، دانشجو، اتحاد، اتحاد

 

از یاران #همراه_سرخط

#دانشگاه_علامه_طباطبایی

#اعتصاب_سراسری 

#اعتراضات_دانشجویی 

#قیام_ژینا

#قیام_زندگی

#مهسا_امینی 

@sarkhatism

افزودن نظر جدید