در ارتباط با فراخوان شورای دانشگاه صنعتی شریفدر ارتباط با فراخوان شورای دانشگاه صنعتی شریف

شورای دانشگاه صنعتی شریف «در پی وقایع ناگوار یک‌شنبه دهم مهرماه ۱۴۰۱ و ضرب و شتم دانشجویان و استادان در محوطه پیرامونی دانشگاه و دستگیری تعدادی از دانشجویان و هتک حرمت ساحت علم و دانشگاه»، با محکوم کردن سرکوب و «ضرب و شتم و هتک حرمت دانشجویان و اساتید و مسئولان دانشگاه ضرب و شتم و اعمال خشونت سبعانه علیه دانشجویان و استادان توسط نیروهای لباس شخصی و بعضاً لباس فرم‌دار» در درون و محیط پیرامونی دانشگاه، «ضمن ابراز همدری با آسیب دیدگان و با عنایت به آنکه حفظ حرمت دانشگاه یکی از اصول خدشه ناپذیر برای توسعه و پیشرفت کشور است و نیز از آنجا که مخالفت و اعتراض مدنی حقّ طبیعی هر انسانی است»، اعلام کرد «روز شنبه ۱۶مهرماه، اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف … به نشانه اعتراض به هتک حرمت دانشگاه و وقایع ناگوار یکشنبه گرد هم می‌آیند و آن را روز سوگِ مظلومانه دانشگاه صنعتی شریف اعلام» می‌کند.

ما تاکید بر شیوه‌های مبارزاتی خشونت‌ پرهیز و مطالبه ‌محور و حضور مجموعه نیروهای میهن‌دوست، استبداد ستیز، آزادی‌خواه و برابری‌خواه را تنها ضامن تحمیل خواسته‌های قاطبه‌ی مردم، رسیدن به دست‌آوردهای ملموس و حفظ آن می‌دانیم. به باور ما بیانیه شورای دانشگاه شریف در این چارچوب قرار دارد. ما از مطالبات مندرج در بیاینه مذکور پشتیبانی می‌کنیم.


شنبه، ۱۶ مهر ۱۴۰۱ (۸ اکتبر ۲۰۲۲ میلادی)
هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

 

افزودن نظر جدید